YOKSULLUK KADER DEĞİLDİR

‘’Fakirlik belimizi büküyor.. ‘’ Bu söz Anadolu’da  çok sık söylenen bir sözdür. Yine Anadolu’da birinin hatırını sorduğunuzda aynı  söz çok sık verilen bir cevaptır.  

 Yoksullukla ve açlıkla ilgili birçok atasözümüz de mevcuttur.. örneğin bunlardan biri  ‘’aç ayı oynamaz.. ‘’şeklindedir.

Atasözleri  sizin onlarca cümleyle açıklamak istediklerinizi birkaç kelimeyle izah edebiliyor.. Aç ayı oynamaz atasözü, size çalıştırdığınız aç insandan  veya işinizde kullandığınız  aç hayvandan verim alamayacağınızı hatırlatıyor.  

Açlıkla ilgili Bir başka atasözü  ‘’ aç ölmez gözü kararır ; susuz ölmez benzi sararır ‘’ yani yoksulluk öldürmez .. Ancak türlü türlü sıkıntıya sokar.. diyor.

Bu atasözleri, yoksulluğun neden bel büktüğünü de izah ediyor.

 

Yoksullukla ilgili çelişkili yorumlar da yapılıyor.. Örneğin bir yorum ‘’yoksulluk  ve açlık terörün, hırsızlığın ve kapkaçın önde gelen  nedenlerinden birisidir.. ‘’ şeklindedir.

Bu yorumu destekleyen atasözlerinden birisi ,’’ Aç elini kora sokar  ‘’  diyor.. Bir diğeri  de  ‘’ Biri yer biri bakar.. Kıyamet ondan kopar’’  diyor.

Bu yorumun tersi bir yorumda , ‘’bazı toplumlarda yönetenler özellikle  halkı yoksul bırakıyor.. ‘’ şeklindedir. Çünkü yoksul ve aç olanlar kendi dertlerine düşüyor.. Siyasi ve sosyal olaylardan uzak kalıyorlar.  Yahut dine sığınmak ihtiyacını duyuyorlar..

Aslında fakir insanın tepkisi , insan karakterine ve insanın mensup olduğu sosyal guruplara göre değişiyor.. Farklı olabiliyor.

Ülkeler içinde  gelir dağılımının en bozuk olduğu ülke Namibya’dır.. İkincisi, Lesoto’dur. Buna karşılık dünyada Gelir dağılımının en adil olduğu ülke , Danimarka’dır.. Arkasından Macaristan geliyor..

Bu  98 ülke içinde  gelir dağılımı en bozuk ülke birinci sırada olursa , Türkiye 41 sıradadır.. 98 ülkenin, 57’sinde gelir dağılımı bizden daha adildir.

Öte yandan  bir ülkede gelir dağılımı  önemlidir.. Ancak daha da önemlisi fakirlik sınırıdır.. Örneğin ABD’de de gelir dağılımı bozuktur.. Ancak ABD’de fakirlik sınırı altında yaşayanların sayısı azdır.

Dünyada , Kuzey ülkeleri  zengin .. Güney ülkeleri ise fakirdir.. Küreselleşme arayı daha çok açtı.. İklim koşulları ve inanç bu farkı yaratan faktörlerden ikisidir. 

Çin güneydedir.. Ancak Çin’deki büyük yatırımlara da batı sermayesi hakimdir.. Yani zenginlik yaratan kar  yine  kuzeye gidecektir.. 

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir