Biyografi

DOĞUM YERİ
Kars, Çıldır doğumludur. Çıldır, şimdi Ardahan’a bağlıdır.

LİSANS
Kars Lisesi’nden mezun oldu. Lisans eğitimini İktisat Fakültesi’nde yaptı. Öğrenciliği sırasında İktisat Fakültesi Talebe Derneği Başkanlığı, İstanbul Üniversitesi Spor Kulübü Başkanlığı ve Milli Türk Talebe Birliği İstanbul Yürütme Kurulu Başkanlığı yaptı.

ASKERLİK
Askerliğini 1965-1967 yılları arasında yedek subay öğretmen olarak Ankara, Şereflikoçhisar’da yaptı.

AKADEMİK KARİYER
Doktorasını İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’nde verdi. İ.Ü. Maliye Enstitüsü’nde uzmanlık yaptı. Maliye ve Maliye Teorisi Kürsüsünde Dr. Asistanlık yaptı. 1980 yılında “Vergi Yapısı ve Gelişimi” adlı Doçentlik tezini vererek, aynı kürsüde Doçent oldu. 1988 Yılında “Gelişmekte olan ülkelerde dış borç sorunu” isimli profesörlük takdim tezi île profesör oldu.

İDARİ GÖREVLERİ
1980 -1988 Yılları arasında İktisat Fakültesi doçent temsilcisi olarak Yönetim Kurulu Üyeliği ve 1989- 1991 yıllarında Dekan Yardımcısı olarak görev yaptı. İstanbul Üniversitesi’nde iki defa senato üyeliği yaptı.

1991-1997 yılları arasında iki dönem İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Dekanlığına seçildi. Aynı Fakültede Maliye Bölümü Başkanlığı ve Bütçe Mali Planlama dalı Başkanlığı yaptı.

BASIN
1988 yılına kadar Günaydın Grubunda danışman olarak çalıştı. Günaydın, Gölge Adam, Ekonomik Bülten, Bugün, Meydan, Gözcü, Tercüman Gazetelerinde köşe yazarlığı yaptı. Halen Yeniçağ gazetesinde ekonomik konularda günlük yazı yazıyor.

GÖNÜLLÜ KURULUŞLAR
Siyasi ve Sosyal Araştırmalar Vakfı’nın (SİSAV) Başkanlığı yaptı. Kars-Ardahan ve Iğdır Kalkınma Vakfı Başkanlığı yaptı. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mezun ve Mensupları Vakfı Başkanlığı yaptı. Uluslararası Maliye Enstitüsü üyesidir.

SİYASET
2005 – 2010 Cumhuriyet Halk Partisi Parti Meclisi üyeliği ve 2003 – 2008 CHP Genel Merkez İstanbul Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Forumu Başkanlığını yaptı. 23. Dönem İstanbul Millet Vekili seçildi.

2008 – 2011 Türkçe konuşulan ülkeler parlamenterleri Assamblesi üyeliği yaptı.

ÖZEL SEKTÖR
İl-tur İleri Turizm ve Yat İşletmeleri A.Ş. (Clup Marina) ve İl-tur Skopea Marina A.Ş. İl-tur Turizm A.Ş. Başkan vekili ve Yönetim Kurulu Murahhas üyesidir.

Tezleri ve Yayınlanmış Kitapları:

1) Yüksek öğrenimde etkinlik (Doktora tezi) – İstanbul 1975

2) Vergi yapısı ve gelişimi (Doçentlik Tezi) (Günay matbaası) – İstanbul 1982

3) Gelişmekte olan ülkelerin borçları ve etkinlik sorunu (Profesörlük takdim tezi) – İstanbul 1988

4) Yüksek öğrenim kurumlarının bölgeler arası gelişme farklılıkları açısından önemi ve işlevleri (Araştırma) –
İTO – yayın no: 1998 /19 İstanbul

5) Türkiye’de yolsuzluğun sosyo-ekonomik nedenleri, etkileri ve çözüm önerileri (Araştırma) – İTO – yayın no: 2001/35

6) Kriz Geliyorum Dedi (Gözcü yazıları) – İstanbul 2002

7) İktisadi gelişme ve Mali Sistem – İstanbul 2003

8) Krizin Bilançosu: Zengin Devlet – Fakir Millet (Gözcü yazıları) – İstanbul 2004

9) Mikro kredi modeli yoluyla yoksulluğun azaltılması İstanbul örneği (Proje Koordinatörü) – İTO – yayın no: 2004/32

10) Ekonomide Riskler, Kur riski – İstanbul 2005

11) Sosyal Güvenlikte yeni yaklaşım: Bireysel emeklilik (Proje koordinatörü) İTO – yayın no: 2006/21

12) Yolsuzluğa bakış: İstanbul Örneği (Araştırma)İ.Ü. İktisatlılar Vakfı İstanbul 2007

13) Ekonomi Vurgun Yedi (Gözcü yazıları) – İstanbul 2007

14) Bir seçim böyle geçti – İstanbul 2007

15) TBMM 23. Dönem Birinci Yıl – İstanbul 2008

16) TBMM 23. Dönem İkinci Yıl – 2008 – 2009

17) KÜRESEL SÜREÇTE ULUSAL KALKINMA

18) Demokrasi ve Kalkınmada Zor Geçit, İstanbul Kasım 2020

19) Ekonomide Derin Göçük İstanbul, 1 Haziran 2022

20) Türkiye için Kalkınma Modeli, İstanbul 23 Ocak 2023

* Tezler, İ.Ü. İktisat Fakültesi kütüphanesindedir.

Ayrıca, çok sayıda bilimsel makalesi yayınlanmıştır.