SÖMÜRÜ VARSA MEDENİYET YOKTUR

Geçtiğimiz yüzyıla siyasi akımlar damgasını vurdu… Radikal düşüncelerin toplumlara hakim olması sonucu örneğin  Sovyetler Birliğine  dahil ülkelerin yetmiş yılı heba oldu.. Eğitim dışında sistem insanlara bir şey vermedi.. Nazi akımlarının  ömrü çok uzun olmadı… Ancak İnsanlığa zararı dünyaya getirdiği maliyet daha da yüksek oldu.

Bütün bir dünya olarak, demokratik olmayan soysal ekonomik sistemlerin, yalnızca bir kişiye veya bir guruba hizmet ettiğini, insana hizmet etmediğini ve hatta insanlığa aykırı olduğunu çok geç anladık.

Bu nedenledir ki sağ-sol çatışması  ya etnik çatışmalara dönüştü… Veya radikal sağ ve sol düşünceler yerine “insana hizmet” yükselen bir değer olmaya başladı.

O günde var olan bu günde  var olan… Bugünde değişmeyen tek şey, “İnsanın insanı sömürmesi” oldu.

Bir insanın başkasını sömürmesi , insanın doğasında var… Hangi sistem olursa olsun , insanlar birbirini sömürmenin yolunu buluyor.

 

Örneğin 1950’lı yıllarda Türkiye , Kore savaşında sonraki yıllarda savunma giderlerinde  Nato için çok yüksek bedeller ödüyordu… Maliyetlere katlanıyordu… Buna karşılık ABD Kıbrıs ve diğer bazı konularda , Türkiye ‘ye karşı olumsuz bir tavır içindeydi…ABD ‘nin bu tavrı toplumda çok büyük tepki görüyordu.. Protestolar yapılıyordu.. Zira kayıtsız şartsız Nato’ya hizmet eden Türkiye ‘ye Karşı ABD Kıbrıs konusunda yanlış yapmıştı.. Türkiye ‘nin iyi niyetini sömürmüştü.

Bugün geldiğimiz nokta da, ABD’nin Irak’ı işgali ve  Amerikalıların bu işgal için  Bush’a seçim  desteği vermesi de sömürünün değişmediğini göstermektedir..

Aynı nedenledir ki, küreselleşme sürecinin, sömürüyü arttırmasından korkuluyor… Küreselleşme süreci içinde, sömürü şekil değiştirerek aynı zamanda ekonomik ilişkilerde  de kendini göstermektedir.

Örneğin IMF odaklı kur politikaları sonucu, Türkiye hem sabit kur, hem da dalgalı kur rejimleri nedeniyle 2000 yılından  bu güne kadar 

40 milyar doların üstünde dış cari açık verdi.. Yani döviz şeklinde kaynak kaybetti.. Sanki gerçekçi kur rejiminin suyu çıkmıştı.. Ancak amaç Türkiye’nin dış ilişkilerinde zararlı çıkması , kaybetmesiydi.

Bunun içindir ki, bizim gibi ülkelerin dış ekonomik ilişkilerde daha dikkatli davranması gerekir… öncelikle  işlemler açığını tırmandıran ve dış borçlanmayı arttıran söz konusu kur politikalarını değiştirmemiz gerekir.

Medeniyetin göstergesi insanın insanı sömürüden vazgeçmesidir..Bu anlamda dünya henüz medeni olamadı.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.