RAKAMLAR YALAN SÖYLEMEZ

Bu seneye kadar, konjönktürü, tek parti iktidarının avantajı Merkez Bankasının Tavizsiz tutumu, IMF destekleri ve Kriz sonrası iç dinamiklerin zorlamasıyla, ekonomide bir yere gelebildik…

Aynı süreç devam eder mi? Elbette ki, inşallah la maşallahla olmaz…Rakamlara bakmak lazım… Rakamlar niyetimizden daha  farklı gelişiyor….

Rakamlar aynı süre inde yalan söylemez… DİE istatistikleri her yıl aynı yöntemle yapıldığı için, hatalar da olsa, yıllar itibariyle karşılaştırma,sonucun doğru çıkmasını sağlar.

Kafamıza takılan rakamlar ise şöyledir:

1)   2004 ithalatı içinde, yatırım malı ithalatına yakın, Tüketim malı ithal edildi… Ayrıca otomobil ithalatı da bir önceki yıla göre yüzde 120 arttı… Otomobil ithalatına 10 milyar dolar gitti.

2)   Dış cari açığın milli gelirimize oranı yüzde 5 oldu… Bu oran ABD’de de yüzde 5… Nasıl oluyor da ABD’de  tehlikeli oluyor da… Ve bu yüzden ABD’ doları değer kaybediyor da… Bizde tersi oluyor… İlgili Bakan önemsiz olduğunu açıklıyor… Ve Türk Lirası değer kazanıyor?

3)  2004 yılında 1,5 milyar dolar net doğrudan yabancı sermaye girişi oldu… Bunun 1 milyar doları Gayrimenkul alımı nedeniyle girdi… Zira Bu sene Yabancıların köylerde de Gayrimenkul alması serbest bırakıldı. Ekonomik istikrar sağlandı ve yatırım ortamı oluştu ise, Yabancı sermaye neden gelmiyor?

4)   2004’te özel sektör Sabit sermaye yatırımlarında bir artış var… Ancak toplam yatırımların Gayri Safi Milli Hasılaya oranı, Kriz öncesinden 5 puan daha düşük. Kurlar düşük kaldığı için, işletmeler Hammadde ve Aramalını üretmek yerine dışarıdan ithal ediyorlar…Bu şartlarda “Kurları gizli çapa” kullanmanın zararları nasıl telefi edilecek?

5)   2005 yılı için asgari ücret yüzde 10 arttırıldı … Enflasyon hedefi de yüzde 8’dir. Oysaki Büyüme ve Verimlilik artışında da pay verilmesi gerekirdi…

2004 yılı Ocak-Kasım 11 aylık dönemde çiftçinin eline geçen fiyatlar, bir önceki yıla göre yüzde 1,2 geriledi…

Tüm Kemerleri, işçi ve  çiftçi mi sıkacak?Nereye kadar gidecek?

Rakamları uzatmak mümkündür…Fazla rakam insanları sıkar… Ancak aynı rakamlar gerçekleri de yorumsuz yansıtıyor…  

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir