MEMUR İÇİN HİÇ Mİ İNSAF YOK?

Memurların, 2012 ve 2013 yıllarında alacakları maaş ve sosyal haklarını belirlemek üzere, toplu sözleşme görüşmeleri yapılıyor. Hükümet adına Çalışma ve Sosyal Güvenlik  Bakanı, memurlar için  2012 yılında  yüzde 3+3 ve 2013 yılında ise  yüzde 2+3  zam  teklif etti.

 

 

Deveye sormuşlar boynun neden eğri ? Deve de nerem doğru ki ! diye cevap vermiş. Bunun gibi  memura hükümetin yaptığı zam teklifinin de her tarafı yanlış.

 

1)Memura hükümet güya enflasyon kadar zam teklif ediyor. Hükümet  memuru enflasyondan koruyorum  izlenimi vermek için  Merkez bankasının ilan ettiği enflasyon hedefi kadar zam teklif ediyor. Gerçekte ise Hükümet  3 hile yapıyor :

 

 Birisi , eğer enflasyon daha yüksek çıkarsa , dönem sonunda fark veriyor. Bu fark ise bir işe yaramıyor. Zira bu fark zamanında verilseydi , enflasyona karşı çare olurdu. Yıl içinde memur zammı enflasyonun altında kalıyor.  memurun satın alma gücü düşmüş oluyor. Sıkıntıyı çekiyor.  

 

İkincisi , Hükümet verdiği zammı yıl boyunca vermiyor…  Yarısını yılın  ilk 6 ayında  … Yarısını da son altı ayında veriyor.  Söz gelimi 3 + 3 altı etmiyor … İlk 6 ay 1000 lira alan memur 1030 lira alıyor. Son altı ay da 1060 lira 90 kuruş alıyor. Yani birinci 6 ay toplam 6.180 lira , ikinci 6 ay ise 6.365 ,40 lira  alıyor. Bir yılda aldığı toplam maaş 12.545.40 liradır. 12 aya bölersek ayda 1045, 45 lira almış oluyor. Bu demektir ki , son aldığı maaşa göre , memurun aldığı 2012  yılı maaş zammı yüzde 4.54 ‘tür. Memur maaşını  2012 de hiçbir ay  yüzde 6 zamlı almamış olacaktır.

 

Üçüncüsü ise , Hükümetin enflasyon hedefine göre zam yapmasıdır. Bu güne kadar , kriz yılı dışında , Merkez bankasının enflasyon hedefi hiç  tutmadı. 2004 yılından beri enflasyon yüzde 10 dolayında kronik yapı kazanmıştır. Bu yapıyı , MB tek başına , para ve kur politikası ile çözemiyor. Hükümetin  yapısal anlamda birtakım önlemler  alması lazım. Hükümet te popülist davrandığı için önlem almıyor.

 

2) 2012 yılı için yüzde 4  ve 2013 yılı için ise yüzde 5 büyüme hedefi var. Büyüme , bir yıl içinde  yaratılan katma değer artışını ifade eder. Bu artışı üretim faktörleri yaratır. Memur , kamu hizmeti yaparak büyümeye katkı sağlar. Bu nedenle memura enflasyon yanında büyümeden fark vermek gerekir. Aksi halde Hükümet memura karşı haksızlık etmiş olur. Hükümet Memurun yarattığı katma değeri  memurdan keserek , başkalarına vermiş  olur.

 

Her milletin tarihinde , zenginden alıp fakire dağıtan bir köroğlu , bir Robin hood vardır. Bu gün Hükümet ise tersini yapıyor. Memurdan kesiyor , sermaye ve spekülatif kar edenlere dağıtıyor. Hiçbir milletin tarihinde  fakirden kesip , zengine veren bir hükümet yoktur.

 

2012 de Memur maaşlarına  ortalama yüzde 10 enflasyon ve yüzde 4 büyümeden refah payı  olmak üzere , toplam  yüzde 14 oranında zam yapılması gerekir.

 

Burada bir daha tekrar etmek gerekir ki , ‘’ Hak verilmez alınır. ‘’ Memur hakkını almak için önce bu dağınıklıktan kurtulması gerekir. Siyasiler memurları ve işçileri  , kendi düşünce ve çıkar odaklarına göre bölmüştür.  Memur , düşünce veya inanç ile kendi özlük haklarını ayrı tutmalıdır. Önce ailesinin ve çocuklarının hakkını savunmalıdır. Ailesinin ve çocuklarının hakkını , kendi düşüncesine kurban edemez. Ederse, o da hükümet gibi yanlış yapar. Ailesinin ve çocuklarının hakkını yemiş olur.  

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.