MADALYONUN DİĞER YÜZÜNÜ GÖRMEK ÖNEMLİDİR

Ekonomide iyimserlik ve kötümserliği ifade etmek için, “Bardağın dolu tarafına bakarsan iyimser, boş tarafına bakarsan kötümsersin” diye bir söz var. Bu söz doğru bir söz değil. Çünkü ekonomide olumlu veya olumsuz gidişi aynı anda yaşamak imkânı yoktur. Ekonomik konjonktürün iyi veya kötü olduğu dönemler var. Ancak iyi dönemde görünmeyen maliyetler de var. Bu maliyetler bir bıçağın tersten kesmesi gibi çalışır. Bu nedenle ekonomide önemli olan madalyonun görünmeyen tarafına bakmaktır.

CHP gurup toplantısında, Deniz Baykal madalyonun görünmeyen tarafını açıkladı… “AKP iktidarında, 2003 yılından bu güne kadar yurt dışına 185 milyar dolarlık karşılıksız kaynak transferi yapıldı.” Karşılıksız kaynak transferi kaynak kaybı demektir… Örneğin dış borç alındığında ülkeye kaynak girişi olur. Dış borç ödendiğinde anaparayı geri ödersiniz… Ayrıca bir de faiz ödersiniz. Eğer dış borçla fabrika yapmışsanız, bunun kârı ile dış borcun faizini ödersiniz. Ancak bizde devlet de, özel sektör de aldığı dış borçlarla yatırım yapmıyor… Açıkları kapatıyor. Bu nedenle yurt dışına çıkan dış borç faizi bir karşılıksız kaynak transferidir.Varlıklarımız da gitti

ÖTE yandan cari açıklar da sıcak para, varlık satışı (devlette özelleştirme yoluyla ve piyasada kârlı şirketlerin satışı yoluyla) ve gayrimenkul satışı yoluyla finanse edildi. Bugün Türkiye’nin dış borç stoku 247 milyar dolar ve sıcak para stoku 90 milyar dolardır. Sıcak para da kalıcı olmadığı için dış borçtur.


AKP İKTİDARINDA YURT DIŞINA KAYNAK TRANSFERİ

( 2003 – 2007 ) …………………………MİLYAR DOLAR
CARİ AÇIK …………………………………………123.3
KAR TRANSFERİ ……………………………….. 5.0
IMF YE FAİZ ………………………………………….4.4
KAMUNUN DIŞ BORÇ FAİZİ……………….. 24.3
ÖZEL SEKTÖRÜN DIŞ BORÇ FAİZİ ……28.3
TOPLAM: …………………………………………… 185.3

 


I) TÜRKİYE’NİN cari açığı 2002 yılında 1.5 milyar dolar iken bugün 42 milyar dolara yükseliyor. (28 kat arttı) Büyüme oranı düşerken, cari açık artıyor. Demek ki açığın tek sebebi, düşük kur politikasıdır.

II ) 2003- 2007 arasında IMF’ye 4.4 milyar faiz ödendi. Arjantin ve Brezilya faiz ödemeden kaçınmak için IMF’ye 2’ye olan borcunu ödedi. Türkiye de 2003 yılında borcunu ödeyebilirdi. AKP Hükümeti IMF’yi çıpa olarak kullanmak için, boşuna 4.4 milyar dolar faiz ödedi.

III) Kamu borç faiz oranları ortalama yüzde 8 dolayındadır. Bu faiz devlet borçları için uluslararası piyasalarda ödenen en yüksek faizdir.

IV) Kârlı kamu şirketlerinin ve kârlı kamu altyapı yatırımları ile bankaların yabancıya satışı yurt dışına kâr transferini hızlandırdı. 2002 yılında yılda 0.4 milyar dolar iken 2007 yılında 1.9 milyar dolara yükseldi.


Özel sektör aracı oldu

V) ÖZEL sektörün dış borcu da 3.7 kat arttı. Özel sektörün ne kadar faiz ödediği istatistiklerde yer almıyor. Masrafı ve komisyonu ile birlikte ortalama yüzde 6 faiz tahmini ile özel sektör dış borç faizi için 2007 yılında 9.5 milyar dolar çıktı.

Özel sektör dış borcu, yatırım yapmak veya işletme sermayesi oluşturmak için almıyor. Yüzde 6 ortalama faizle aldığı dış borcu YTL cinsinden yüzde 18 faizle hazine bonosuna yatırıyor. Karşılıksız kaynak çıkışı, zaman içinde bir ülkenin fakirleşmesine yol açar.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.