TOPLUM YOLSUZLUĞA KARŞI DUYARSIZ KALDI

Medyada her gün bir yolsuzluk haberi yer alıyor… Aslında kayıt dışılık da bir yolsuzluktur. Yolsuzluk bir toplumu dejenere etmekte terörden daha ağır etki yapar. Buna rağmen halkın neden tepkisi yok ?

Halkın yolsuzluğa karşı tepkisiz olduğu, yapılan kamuoyu araştırmalarında ortaya çıkıyor… Ayrıca, yolsuzluk yapanlara, sıfırdan birkaç yıl içinde zengin olanlara, köşe dönenlere halkımız daha çok rağbet ediyor. Bu durum insanı şaşırtıyor .

Başbakan 1980 öncesi rüşvet verdiğini itiraf etti. Rüşvet vermek, rüşvet almak kadar suçtur. Başka ülkede olsaydı, “Rüşvet verdim” diye itirafta bulunan başbakan istifa ederdi. Ancak ne istifa etti. Ne de medya ve kamuoyu yeterli tepki gösterdi.

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mezunlar Vakfı’nın İstanbul’da “Yolsuzluğa bakış açısı” isimli bir araştırmada İstanbul halkının yaklaşımlarından bazıları şöyle ortaya çıkıyor:

1- Araştırmada deneklerin verdiği cevaplarda İstanbul halkı üzerinde yolsuzluk ve rüşvetin sorun olarak taşıdığı önemin daha önceki benzer araştırmalara oranla gerilediği görülmüştür. Buna karşılık ekonomik sorunlar ön plana çıkmıştır. Ekonomik faktörlerin öncelikli sorunlar olarak algılanması, Türkiye’de ekonomik sorunların ağırlığının halen halk üzerinde fazlasıyla hissedildiğinin bir göstergesidir.

 


Rüşvet ilk sırada

2- HALKIN yolsuzluğu algılamasında rüşvet ve devlet kurumlarının dolandırılması ilk sıralarda yer almaktadır. Ancak eğitim seviyesi yükseldikçe verilen cevaplarda kamu ihalelerine fesat karıştırma ve Hazine arazilerinin işgali gibi daha organize yolsuzluk faaliyetlerinin önde geldiği gözlenmiştir.

3- Araştırmada halk tarafından yolsuzluğun yoğunlaştığı düşünülen kurum ve kuruluşlar, farklı kategorilerde sorulan sorularla ortaya çıkarılmıştır. Bu kategorilerden ilkini oluşturan kurum ve kuruluş kategorisinde, sırasıyla gümrük, siyasi partiler ve belediyeler yolsuzluğun en yaygın olduğu düşünülen kurumlardır.

4- Halkın kişi, kurum ve kuruluşlara duyduğu güvenin belirlenmesi için de farklı kategorilerde sorular sorulmuştur. Kurum ve kuruluş kategorisinde Silahlı Kuvvetler ilk sırada yer alırken, medya halk tarafından en az güvenilen kesimi oluşturmuştur.


En büyük güven TSK’ya

KUVVETLER ayrılığı ilkesini temsil ettiği düşünülen kişilere olan güven sorgulandığında, toplum en fazla Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt’a güvendiğini belirtmiştir. Bu durum Silahlı Kuvvetler’e olan güvenle örtüşmüştür. Öte yandan bu soruya alınan yanıtlar dikkate alındığında en son sırada Başbakan Tayip Erdoğan’ın geldiği görülmüştür.

Sivil toplum kategorisinde ise belirlenen STK’lar arasında en güvenilir STK, AKUT olarak ortaya çıkarken, en az güven duyulan STK’lar ise TESEV ve Açık Toplum Enstitüsü’dür. Bu soruda deneklerin ismini duymadığı ya da yeterli düzeyde bilgi sahibi olmadığı kurumlar hakkında yorum yapmaması ön koşul olarak uygulanmıştır.

5- Mevcut hükümet döneminde yolsuzlukların azaldığını düşünenlerin oranı yüzde 20 iken, arttığını düşünenlerin oranı yüzde 33’tür. Bu soruyla ilişkili olarak, mevcut hükümet döneminde yolsuzlukların arttığını düşünenlerin yüzde 53’ü bu durumdan iktidar partisini sorumlu tutmaktadır.


TÜİK bilgi yolsuzluğu yapıyor

6- DENEKLER açısından en az güvenilen kesim olarak ortaya çıkan medyanın, yolsuzlukların üzerine yeterince gitmediğini düşünenlerin oranı da yüzde 90’dır. Bunun nedeni olarak iktidar-medya ilişkilerini öngörenlerin oranı ise yüzde 46’dır. Medya sahiplerinin medya dışı alanlardaki işlerle uğraşmalarını yolsuzlukların üzerine gitmeme nedeni olarak düşünenler ise yüzde 32’dir.

7- Resmi istatistikleri yayınlayan Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı ekonomik gelişmelere ait enflasyon, büyüme, işsizlik vb. rakamlarına halkın yüzde 16’sı inanırken, yüzde 50.1’i inanmadığını belirtmiştir.

Bana göre halkın yolsuzluğa karşı duyarsızlaşmasının başta gelen nedeni, yapanın yanına kâr kalmasıdır. Bizim toplum çabuk unutur ve çabuk affeder.
Dün adı yolsuzluğa bulaşanların bugün sesleri daha çok çıkıyorsa yanlarına kâr kaldığı içindir.

Öte yandan halkın medyaya güvenmiyor olması da, medyanın yolsuzlukla mücadelede objektif olmadığını gösteriyor. Halk medyanın verdiği yolsuzluk haberlerine, doğru da olsa inanmıyor.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.