MAASTRİCHT KRİTERLERİNİN NERESİNDEYİZ? (I)

Avrupa Birliği Müzakere sürecinde şimdiye kadar  çektiklerimizden  daha beterini çekeceğiz… Müzakere süreci aynı zamanda Türkiye’nin Kophenag kriterleri ve Maastricht kriterlerini sağlaması için bir zorlama  da olacaktır.

Maastricht kriterleri, üye ülkelerin sağlaması gereken ekonomik performansları düzenlemektedir. Bu kriterler 9 -10 Aralık 1991 tarihinde imzalanarak 1 Ocak 1993’de yürürlüğe girdi. Maastricht Anlaşması’nda ekonomik birlik sürecinde izlenecek ekonomik ve parasal politikalar ile bunların gerektirdiği kurumsal değişiklikler düzenlendi. Üye ülke ekonomileri arasındaki farklılıkların giderilebilmesi için makro büyüklükler açısından bazı yakınlaşma kriterleri tespit edildi.

Bu kriterler şöyledir :

–       AB’de en düşük enflasyona sahip (en iyi performans gösteren)üç ülkenin yıllık enflasyon oranları ortalaması ile ilgili üye ülke enflasyon oranı arasındaki fark  1.5 puanı geçmemelidir.

–       Üye ülke devlet borçlarının GSYİH’sına oranı % 60’ı geçmemelidir.

–       Üye ülke  bütçe açığının GSYİH’sına oranı %3’ü geçmemelidir.

–       Herhangi bir üye ülkede uygulanan uzun vadeli faiz oranları 12 aylık dönem itibariyle,fiyat istikrarı alanında en iyi performans gösteren 3 ülkenin ortalama faiz  oranını 2 puandan fazla aşmayacaktır.

–       Son iki yıl itibariyle üye ülke parası diğer bir üye ülke parası karşısında devalüe olmamalıdır.

1) ENFLASYON ORANI

Bu sene itibariyle Maastricht Kriteri olarak enflasyon referans değeri % 2.1’dir… Bu demektir ki Türkiye’nin  Maastricht kriterini sağlaması için halen yüzde 8 olan enflasyon oranını yüzde 3.5’a inmesi gerekiyor.

AB’ye yeni üye olan ülkeler içinde yalnızca 5 tanesinde enflasyon oranları maastriht kriterlerine uymaktadır. Ayrıca Enflasyon  oranları  Litvanya’da  % -1.1,  Çek   Cumhuriyeti’nde      %-0.1 ile negatif değer almıştır.

Bazılarında yüksektir… yüzde 8.5 ile Slovakya’da ve yüzde 5.7 ile Slovenya’da en yüksek değerlerdedir. Güney Kıbrıs’ta yüzde 4’tür.  10 ülke ortalaması % 2.8 olarak gerçekleşmiştir.

 

TÜRKİYE VE BAZI YENİ AB ÜLKELERİNDE ENFLASYON ORANI

 

TÜRKİYE                                                      8.0

SLOVAKYA                                                  8.5

SLOVENYA                  5.7                             MACARİSTAN                                              5.0

GÜNEY KIBRIS                                             4.0

LETONYA                                                     2.5

ÇEK CUMHURİYETİ                                    – 0.1


Türkiye’de 2006 yılı enflasyon hedefi yüzde 5’tir… Enflasyon önündeki en büyük engel, döviz kurlarıdır… Enflasyonu frenlemede yüksek faiz-düşük kur ikilisi etkili olmuştur… Ancak cari açığın artması nedeniyle kurları daha uzun süre baskı altında tutmak imkanı kalmamıştır.  Bununla beraber Türkiye’de çok yüksek enflasyonlar dönemi kapanmıştır.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir