HÜKÜMET EKONOMİDE ŞEFFAF DEĞİL

Nisan ayında sanayi üretim endeksi, geçen yılın nisan ayına göre yüzde 17 oranında arttı. Sanayi Bakanı bu artış ile hızlı büyüme döneminin başladığını ifade etti. Ekonomi alanında Hükümetin işi piyasada rekabeti sağlamak… Ekonomideki kaynakların etkin dağılmasına yardımcı olmaktır. Bunun için de hükümetin inandırıcı ve şeffaf olması gerekir. Rakamları çarpıtanlar ancak kendilerini kandırır. Zira piyasa, rakamları hepimizden daha iyi yorumlar.

Öte yandan, doğru ve tutarlı politika üretmek için gerçeklerin bilinmesi gerekir. Rakamları saptırırsak, yani doğru teşhis koyamaz isek, doğru tedavi de yapamayız.
Sanayi üretim endeksi, nisan ayında yüzde 17 arttı… Ancak krizde ortaya çıkan daralmayı henüz telafi edemedi. Zira 2009 yılının nisan ayında sanayi üretim endeksi yüzde 18.7 oranında düşmüştü.
Başka bir ifade ile sanayi üretimi henüz 2008 seviyesine çıkamadı. 2008 nisan ayında, 2005 bazlı bu endeksin değeri 119.5 idi. Bu sene nisan ayında ise 113.6 dır. Yani 2008 yılından 5.9 puan altındadır.
Kaldı ki, Türkiye 2005 yılından bu güne geçen 5 yılda sanayi üretimi 100’den 113.6’ya çıkabilmiş. Bu artış işsizliğin çözümünde etkili değildir. Çünkü son beş yılda nüfusumuz 3.8 milyon arttı.
Öte yandan sanayi üretin endeksi, bir ay öncesi yani mart ayına göre de yüzde 2.3 oranında düştü… Bakan bu düşüşü de nisanda takvim ver mevsimsel etkiye bağladı. Geçen sene nisan ayında da mevsimsel etki vardı… Fakat geçen sene nisan ayında sanayi üretim endeksi mart ayına göre yüzde 1.2 artmıştı.
Sanayi üretin endeksi, bir ay öncesi yani mart ayına göre de yüzde 2.3 oranında düştü… Bakan bu düşüşü de nisanda takvim ver mevsimsel etkiye bağladı.
Bir başka komedi işsizlik oranlarında yaşanıyor. Başbakan işsizliği yüzde 10.3 ile devraldık. 2010 yazında aynı seviyeye inecek diyor.
Öyle olsa bile demek ki işsizliği önleyemedik. Buna neden olarak da dünya ekonomik krizini gösteriyor.
Sanayi üretin endeksi, bir ay öncesi yani mart ayına göre de yüzde 2.3 oranında düştü… Bakan bu düşüşü de nisanda takvim ver mevsimsel etkiye bağladı.
Gerçekler Başbakanın söylediği gibi değil. Bir defa yazın işsizlik oranı her yaz olduğu gibi yazın düşse de, sonbaharda ve kışın tekrar artar. Önemli olan 2010 yılı işsizlik oranıdır. Bu oranın da yüzde 13’ün üstünde kalacağı bu günden bellidir.
Daha da önemlisi, krizden söz ederken, 2001 krizini unutmuş veya kasıtlı olarak söylemiyor olmasıdır.
Başbakanın, krizi kriz yılı olan 2009 yılı işsizlik oranını, yine kriz yılı olan 2001 ve 2002 işsizlik oranlarıyla karşılaştırması gerekir.
2001 yılında işsizlik oranı yüzde 8.4’idi. Oysaki 2009 yılında işsizlik oranı             yüzde 14 oldu.
Yüzde 6.8 oranında büyüme yaşandığı 2000 yılında işsizlik oranı yüzde 6.5 idi. Oysaki yüzde 9.4 ve yüzde 8.4 gibi çok yüksek büyüme oranlarının yaşandığı yıllarda işsizlik oranları sırasıyla yüzde 10.8 ve yüzde 10.6 oldu.
Bu demektir ki AKP’nin uygulamakta olduğu iktisat politikaları istihdam yaratmıyor. Rakamları saptırmak, işsizliği çözmez. Politikaları değiştirmek gerekir.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir