ŞENLİĞİ BABANIN ÇILDIR

Geçen sene, Çıldır’a gittim… Kasabaya girer girmez, 30 yaşlarında bir delikanlı ile bir genç  kız’ın  caddede el ele yürümesi dikkatimi çekti…

Toplumumuzun  değişmiş olduğu muhakkaktır… Ancak, Kars, Ardahan ve Iğdır, Kafkas kültürü ağırlıklı illerimizdir… Bu iller Avrupa kültürünü Kafkasya üzerinden almışlardır.

Çıldır gölü dünyada eşi bulunmaz güzelliktedir… Gölde yetişen sazan balığı  başka hiçbir yerde olmayan lezzettedir… Sert tabiatı ve temiz suyu bu imkanı sağlamıştır..

Çıldır gölündeki adada, beş bin yıllık tarih yatmaktadır… Bu gün bu tarih, Erzurum üniversitesinden  Doç. Dr. Alpaslan Ceylan başkanlığında bir heyet tarafından kazı yapılarak, ortaya çıkarılmaktadır.

Aşık şenlik  ise Çıldırın kültür değeridir… Aşık şenlik beldesinde, 1850-1913 yılları arasında  yaşamış ünlü bir bir halk şairidir… Çıldır’lılar terekeme (karapapak) lehçesiyle kendisine ‘’Şenniği baba’’  diyorlar… Hakkında birçok doktora  çalışması yapılmıştır.. Prof. Dr. Ensar Aslan’da  “Çıldır’lı Aşık Şenlik” kitabında, Aşık şenliği daha iyi  tanıtmaktadır.

 

Aşık şenlik yalnızca halk şairi değil, aynı zamanda halk kahramanıdır… 1393 (1876) Rus işgali sırasında söylediği 93 koçaklaması topluma güç vermiştir…

Ehli İslam olan eşitsin bilsin…

Can sağ iken yurt vermeniz düşmana…

İsterse Uruset ne ki var gelsin…

Can sağ iken yurt vermeniz düşmana.

Çıldır aynı zamanda temiz bir doğal çevre ‘ye de sahiptir.

Çevrede suni gübre az  kullanıldığından ve  tarladan çok hayvancılık ve çayır daha yaygın olduğundan, “Organik tarım” için elverişlidir…  Yazın her taraf, sarı, mor ve beyaz çiçek denizi gibidir… Kafkas cinsi arı ırkı ve bu çiçek deryası, balcılık için de çok iyi imkanlar sunmaktadır.

Çıldır’ın tarihi, arkeolojik ve kültürel değerleri, 5 yıl önce, belediye başkanı   Ercan Şirin tarafından düzenlenen ve şimdi de yine  yeni başkan Nizamettin Coşkun tarafından devam ettirilen, “Çıldır Göl festivali” sayesinde  gündeme taşındı.

Bu gibi festivaller, Anadolu da mevcut ve fakat gizli kalmış  hazinelerin tanıtılması için çok yararlıdır.. Bundan on sene önce, Kars-Ardahan ve Iğdır Bölgesinde bu gibi festivaller yapılmıyordu… Bu gün, bütün kazalarda  ve illerde yapılmaktadır.

Örneğin, Iğdır’da kaysı festivali, Ardahan’da bal festivali, Göle kaşar festivali, Arpaçay’da Kiraz festivali, Hasköy’de yayla festivali, Damal’da bebek festivali  aklımda kalan festivallerdir…

Bu festivaller tüm  Türkiye’de  yapılmalıdır… Hem bölgeye bir canlılık geliyor… Hem da yörenin potansiyel imkanları ve varsa sorunları daha iyi anlaşılıyor.. İçeridekiler ve dışarıdaki yöneticiler ve hemşeriler için de bir hizmet imkanı ortaya çıkıyor..

Bu anlamda, Milletvekili Ensar Öğüt, Kaymakam Cem Afşin Akbay ve İstanbul’daki  Çıldır derneğinin başkanı  Yüksel Kılıç ile dernek yönetiminin çalışmaları iyi birer örnektir.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.