DÜNYA TARIM SEKTÖRÜNÜ STRATEJİK BİR SEKTÖR OLARAK GÖRÜYOR

Dünya Ticaret örgütü  adına yapılan Doha toplantısında , katılan üyelerin  tarım destekleri konusunda anlaşamadığı açıklandı.

Üyeler   İç destekler konusunda hiçbir hareket olmadığını belirtiyor ve tarımda kimse taviz vermek istemiyor.

Katılanlardan bazıları  ABD’yi suçlayarak , ‘’ABD çiftlik ticareti ve tarım sübvansiyonu konusunda diğer ülkelerin gösterdiği esnekliği göstermedi ‘’ şeklinde açıklama yaptılar.

Görünen odur ki bütün Dünya tarıma stratejik bir sektör olarak bakıyor.. İşin farkında olmayan tek ülke biz kaldık . IMF’nin baskısıyla tarıma verilen destekler yarı yarıya azaldı.

Örneğin Son 50 yıldır da bütün dünya’da hayvancılık destek görüyor. Ne yazık ki aynı süre içinde Türkiye’de hayvancılık destek görmediği gibi, unutuldu…
Geçmişte Yıllarca Tarım destekleme oy avcılığına dönüştü… Yalnızca, fındık, tütün ve çaya destek verildi.Devlet bu ürünleri alıp, fazlasını yaktı…Veya denize döktü…Hayvancılığın ölmesi… özellikle doğu illerinden batıya olan göçü hızlandırdı. O kadarki  doğuda birçok ilin nufusu göç edenlerden daha az kaldı .
Halen nüfusun yüzde 35’i geçimini Tarım sektöründen sağlamaktadır.Buna karşılık ,Tarım sektöründe yapılan üretim , Gayri Safi Yurtiçi Hasılasının (GSYİH) yüzde 10 ‘ dolayındadır..Üstelik bu oran giderekte düşmektedir.

Aşağıdaki tabloda tarım sektörü üretiminin  GSYİH içindeki payı verilmiştir…1990 yılında Tarım üretiminin payı yüzde 17.5 iken, şimdi yüzde 11’e gerilemiştir.

 

TARIMIN GSYİH İÇİNDEKİ PAYI

 

YILLAR

1990
1995
2000
2004
2005

 

TARIM/ GSYİH(YÜZDE)

17.5
15.7
14.1
11.6
10.9

  
Devletin borç faizlerine yaptığı ödeme, Tarım üretim toplam değerinden daha fazladır…Tarım sektörünün  şimdiden sonrada üvey evlat muamelesi göreceği IMF ‘nin koyduğu hedeflerden bellidir..  Zaten bütçe  uygulamasından anlaşılıyor ki çiftçiye doğrudan gelir desteği olarak bütçenin yalnızca yüzde 2’si ayrılmıştır. Bu da eğer,ödenirse  seneye ödenecektir.
Oysaki AKP’nin seçim Seçim Beyannamesinde Türkiye’de Tarımın ihmal edildiği yazılıdır..ve bu beyannamede deniliyor ki ” 2001 yılında AB’ni tarım sektörüne verdiği destek 104 milyar Euro olmuştur.AB çiftçilerin gelirinin yüzde 35’ini devlet destekleri oluşturmaktadır.Bu oran Serbest Piyasa Ekonomisinin önderliğini yapan ABD’deki çiftçiler için  bile yüzde 21’dir.” diyor.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir