DEVLET NEDEN YATIRIMLARI TEŞVİK EDER?

Maliye  Bakanı , kaldırılan yatırım indiriminin yeniden  getirileceğini açıkladı..

 Kurumlar vergisi oranı yüzde otuzdan yüzde  yirmiye indirildiği için , Yatırım indiriminin de kaldırıldığı açıklanmıştı.

Kaldırılan Yatırım indirimi uygulaması  , yapılan yatırım tutarının bir kısmının vergi matrahından indirilmesi şeklindeydi.. Yani devlet , ‘’sen yatırım yaparsan bende senden daha az vergi alırım ‘’diyordu.

Maliye Bakanı getirilecek Yatırım indiriminin kademeli uygulanacağını söylüyor.. 210 yılına kadar büyük yatırımlardan çok düşük vergi alınacak.. Ayrıca şirketler istihdam yaratan yatırım yaptıkları sürece Yatırım indiriminden yararlanacaklar.

 

 

Her şeyden önce adama sorarlar ,  Yatırım indirimini neden kaldırdın ? şimdi neden getiriyorsun ? Yani daha  öz anlatımla , ‘’Bu ne perhiz.. Bu ne lahana turşusu ? ‘’

Vergi sisteminin nasıl yozlaştığı , nasıl yaz boz tahtasına dönüştüğü ve neden bir vergi anarşisi oluştuğu şimdi daha iyi anlaşılıyor .

Altı ay önce Türkiye’nin istihdam sorunu yine vardı.. Kaldı ki şimdi istihdamı teşvik  için getirileceği açıklanan Yatırım indirimi  beklenen  etkiyi yapmayacaktır..

Bir .. İstihdam vergileri o kadar ağır ki , işveren ve işçi anlaşıyor.. bazı işletmelerde  fiilen bu vergiyi bölüşüyor.. Bazı işletmelerde kayıt dışı istihdam yapılıyor..

İki.. Eğer  üretim daha çok teknoloji kullanmayı gerekli kılıyor ise vey  teknoloji yoğun yatırım daha karlı ise, kimse emek yoğun yatırım yapmaz. 

Üç .. Yatırımların teşviki bir bütündür.. Yatırım indirimi yanında , kredi sübvansiyonu , kamu gayrimenkul tahsisi , gümrük kolaylıkları  ve benzer teşviklerin bir arada ve bir paket  halinde olması gerekir.

 

Yatırımlarda iki amaçla teşvik edilir..

 

1.Konjonktürel etki  meydana getirmek için..

 

Ekonomide durgunluk varsa , ekonominin canlanması için tüm yatırımlar teşvik edilir .. Devlette  yatırımları artırır.. yatırım yapıldığında zaten istihdam da artar.

2.Kaynakların etkin dağılımını sağlamak için ..

Ekonomide kaynaklar kıttır.. Önemli olan bu kıt kaynakları en verimli yatırımlara yönlendirmektir..   1980 sonrası turizm sektörü bu anlamda öncelikli sektör ilan edildi .. ve teşvik edildi.

Özetle , nereden bakarsak bakalım  tek başına yatırım indirimi çözüm getirmiyor.. Hükümetin heyecanlanmasının nedeni , son aylarda yatırım hacminde ortaya çıkan daralmadır.

Örneğin bu sene ilk yarıda tüketim malı ithalatı yüzde 30 arttı.. Buna karşılık yatırım malı ithalatı yüzde 12 arttı.

 

Banka satın almak veya  özelleştirmeden şirket satın almak için gelen doğrudan yabancı  yatırım dışında , yeni  yatırım yapmak için hiç yabancı yatırım sermayesi girmedi.

 

IMF’ nin şartı olarak Faiz dışı fazla oranını tutturmak için , bütçeden hem yatırımlara pay ayrılmıyor..  Hem de   ayrılan paydan   daha azı  kullanıyor.  Devletin altyapı yapmadığı bir ortamda , özel sektörde üstüne fabrika yapmıyor.

 

Tüketici güven endeksinin ve reel sektör güven endeksinin düşmesi de bize , yatırım yapılacak güven ortamının kalmadığını gösteriyor.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir