DEVLET FAKİRDEN VERGİ TOPLAYIP ZENGİNİ KURTARIYOR

Maliye Bakanı, 6 aylık bütçe uygulamasını açıkladı… Bu yılın ilk 6 ayında vergi gelirleri yüzde 21.9 oranında artmış… Bu artışı  Hazirandan hazirana son bir yıllık  enflasyon oranı yüzde 8.69 oranıyla düzeltirsek, reel artışın 12.1 olduğunu görebiliriz…  Bu artış geçen yılki yüzde 9.9 ‘lük büyüme oranının da üstündedir.

Buraya kadar iyi… Kötü ve yanlış olan bu  artışın tamamıyla  zengin ve fakirin aynı oranda ödedikleri  ÖTV ve KDV gibi dolaylı vergi gelirlerinden dolayı ortaya çıkmış olmasıdır…

 
      ALTI AYLIK VERGİ GELİRLERİNDE DEĞİŞME

VERGİ                                        REEL DEĞİŞME

Vergi Gelirleri                                      12.1

Gelir vergisi                                          2.6

Kurumlar Vergisi                                -6.7

KDV( dahilde )                                    6.0

ÖTV                                                    19.2

Gümrük                                              13.8          

Gelir ve Kurumlar vergisi gibi devletin doğrudan doğruya aldığı vergilere, dolaysız (direkt) vergiler… ÖTV-KDV gibi tüketim ve giderler üzerinden alınan vergilere de, dolaylı (indirekt) vergiler deniliyor…

Bu yılın ilk altı ayında, şirketlerin ödediği kurumlar vergisi vergi gelirlerinde reel olarak yüzde 6.7 azalma var… Gelir vergisi vergi gelirinde ise yalnızca yüzde 2.6 artış var… Buna karşılık ÖTV ve KDV  gelirleri  daha yüksek oranda  artmış.

Sonuçta ilk 6 ayda, vergi gelirlerinin yüzde 70.4‘ü dolaylı vergilerden yüzde 29.6’sı ise dolaysız vergilerden sağlanmış. Bu oranlar vergi adaletinin ne oranda bozulduğunu göstermektedir…

Dünyada eli ayağı düzgün ülkeler içinde vergi adaletinin bu kadar bozuk olduğu ikinci bir ülke bulmak galiba mümkün değil…

Vergi adaleti IMF ile standby yaptığımız 2000 yılından itibaren hızla bozuldu…

Örneğin, dolaylı vergilerin, toplam vergi gelirleri içindeki payı 1999 yılında yüzde 54.6 idi… Arta arta bugünkü düzeyine yükseldi.

2001 krizi nedeniyle, kemerleri yalnızca fakir- fukara sıktı… İşçi ve memur  gelirleri reel olarak geriledi… Çiftçinin eline geçen fiyatlarda ve gelirde düşme oldu… Çiftçi kredileri yok denecek düzeye indirildi… Ve nihayet vergiyi de fakir-fukara vermeye başladı…

Toplanan bu vergilerle, batık bankalar kurtarılıyor… Zordaki şirketlere destek sağlanıyor…  Yani bunlar hem fakir-fukaranın verdiği vergilerle kurtarılıyor… Hem de daha az vergi ödüyorlar…

Burada devlet fakirden alan, zengine veren bir emme basma tulumba gibi çalışıyor…  

Toplum şimdiye kadar kendini ezenlerin cezasını verdi… Toplum bu kadar hırpalanıyor ve sesi de çıkmıyorsa, bu fırtınadan önceki sessizlik demektir.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir