BELEDİYELER BÖYLE GİTMEZ (II)

Dün vatandaşın neden  belediyelerden şikayetçi olduğunu belirtmiş  ve Belediyelerin imar mevzuatı ile  arsa satışını istismar ettiklerini yazmıştım.

Şikayet edilen  bir başka konu da Belediyelerin kurdukları özel şirketler , Belediye İktisadi Teşebbüsleri (BİT) lerdir. BİT’ler Belediyelere bağlı  Huzurevi , mezbaha gibi idareler ile yasalarla kurulan su ve elektrik idareleri dışında  , Ticaret hukuku esaslarına göre kurulan şirketlerdir.

BİT’lerle ilgili şikayetler ve  sorunlar şöyledir:

      1)    Bir yandan KİT’ leri özelleştirirken  yapılırken öte yandan Belediyelerin yeni BİT’ler kurması, getirilmek istenen  piyasa ekonomisi
             düzenini sekteye uğratıyor.. Rekabeti daha çok bozuyor.

2)    KİT’leri düzenleyen bir çerçeve yasa olduğu halde, Belediye İktisadi Teşebbüslerinin kuruluş ve işleyişini düzenleyen böyle bir yasa mevcut değildir. Bu nedenle BİT’lerin denetimi yetersiz ve istismarı daha kolaydır. Bu anlamda bu şirketler daha fazla yolsuzluğa açıktır.

3)    BİT’ler  oy istismarı için kullanılmaktadır.. Örneğin seçimden birkaç ay önce ufak bir Belediye kurduğu BİT’e 200 işçi almakta ve  Seçimden sonra bu sayı 20’ye düşebilmektedir.

4)     BİT’ler siyasi arpalık olarak kullanılmaktadır.. Birçok Belediye Başkanı Meclis üyelerini kendi yanında tutmak için ,onlara BİT’lerde idare meclisi üyeliği vermektedir. Aynı parelelde  çoğu BİTeş dost gibilerine yemlik  olarak kullanılmaktadır. Özetle BİT’ler adam kayırma ve rüşvet için açık kapı oluşturmaktadırlar.

5)    BİT’lerin gerek kuruluşunda ve gerekse işleyişinde , siyasi ve çıkar beklentiler ön planda olduğu için , fizibil olup olmadıklarına bakılmıyor.. Bu nedenle verimsiz çalışıyorlar. Sonuçta hem ekonomide ortalama verimliliğin düşmesine neden oluyorlar hem de topluma  zararlı oluyorlar.

Belediyelerin ve özellikle İstanbul Büyükşehir Belediyesinin 20 bin kişiye burs  dağıtması da , doğru değildir.. Belediyeler bu bursları 1580 sayılı yasayı istismar ederek vermektedir. Yasada belediyelerin gelirlerinin yüzde biri ile sosyal yardım yapacakları yazılıdır.. Ancak yasadan anlaşılan bu yardımların  süt, gıda , kira gibi yardımlardır. Belediyeler de öğrencilere verdiklerini aylık değil , belirli süreler içinde veriyorlar ki burs olarak itiraz olmasın .. Bu anlamda hem yasanın arkasından dolaşmaktadırlar.. Hem de kendi işlerini değil, Merkezi devletin ve eğitim  kurumlarının yapması gereken işleri yapmış olmaktadırlar..

Belediyelerin yaptıkları gerçekten bini aşmıştır..Örneğin İstanbulda beni en fazla rahatsız eden,  Ali Müfit Gürtuna’nın , kazma vurulan her çukurun başına kendi resmini  koyması  olmuştur.

Dedim ya belediyeler böyle gitmez.. Sistemi baştan sona yeniden yapılandırmalıyız.

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir