YÜZÜNCÜ YIL HEDEFİMİZ NE OLMALIDIR?

Nerden bakarsak bakalım… Toplumda gerilim ve kamplaşma yaşanıyor. Demokratik haklar ve özgürlükler tartışılıyor. Cumhuriyetin 100 yılına yaklaşırken kimse böyle bir ortam beklemiyordu. Yüzüncü yılda milli gelirimiz ile ilgili hedef koyan siyaset dünyası i toplum barışı ve insan refahı ile ilgili de samimi hedefler koymalıdır.  Söz gelimi iktidar veya muhalefet popülizm ve oy avcılığından kurtularak, aşağıdaki hedefleri benimseyebilir mi?   

 

 

 

I)DEMOKRASİ        

·         Modern Türkiye,  ancak ve ancak ,  bireyin hukuki, ekonomik ve sosyal haklarını en üst düzeyde tuttuğu, Devlet olanaklarının toplumun  kalkınması ve ülkenin sosyal gelişmesi için kullanıldığı,  siyasi tercihlere dolaylı veya dolaysız etki ve müdahalenin olmadığı, Çoğunluğun azınlığa tahakküm edemediği, Milli değerlerin ve ulusal çıkarların ön planda  tutulduğu  bir demokrasi anlayışı içinde daha güçlü olacaktır.   

·         Laiklik anlayışı demokrasi içinde düşünülmelidir. Zira Laikliğin dine değil, dini tahakküme ve istibdada ve insan istismarına karşı bir duruş olarak algılanması gerekir. Laikliğin olmadığı bir Türkiye’de demokrasinin de olmayacağı çok açıktır. İslam dini bünyesinde, ibadet yanında sosyal ilişkileri yöneten yasaları da barındırır. Laiklik, hem dinin siyasi amaçla istismarını önler, hem de dinin devlet işlerinden ve yönetimden uzak tutularak daha saygın kalmasını sağlar. 

II)HUKUK VE ADALET  

·         Hukukun evrensel fonksiyonu, toplumsal yaşamı düzenleyip    insanların barış ve güvenlik içinde bir arada yaşamalarını sağlamaktır.  Hukukun idesi ve ideali adalettir. Adalet, “bir eşitlik düşüncesi”dir. 

·          Adaleti özelleştirmek ve  geçmişin bir rövanşı olarak dizayn edilmesine bu toplum fırsat vermemelidir. Barış ve güvenliğin toplumsal ayrışmayı artırması önlenmelidir. Türkiye’de hukuk, yargı adalet  insanları mutlu eden, rahatlatan toplumu ferahlatan bir alan olmalıdır. Yürütmenin yargı üzerinde hiçbir  vesayeti olmamalıdır.  

III)ÖZGÜRLÜK       

·         Geçmişte ve bugün  insan özgürlüğü , siyasi anlayışların bir aracı olarak kullanılmış ve özgürlük üstünde çevre baskısı yaratılmıştır. İnsanımızın   kendi kararlarını kendi istemine ve düşüncelerine göre belirlemesinin önü  açılmalıdır.  

·         Türkiye insan  özgürlüğü  , siyasi iktidarların ve  devletin keyfi müdahalelerinden masun bırakılmalıdır. Bireyler, başkalarına bir insan hakkı ihlali yoluyla zarar vermedikçe, istedikleri kararları alabilmeli,  istedikleri gibi yaşayabilmelidir.  

 ·         Düşünce özgürlüğü ve Basın özgürlüğü çağdaş medeniyetler seviyesinde yeniden tarif edilmelidir.  

 IV   CUMHURİYET DEĞERLERİ  

·         Cumhuriyet değerleri modern Türkiye’nin temel taşı olarak görülmeli , Kurtuluş yıllarında başkaldırı ve bölücü faaliyetlerde bulunanların ve  cumhuriyeti engelleyenlerin misyonu olarak devam eden yanlış düşünce ve girişimleri ,  kamplaşma ve kutuplaşma  eğilimleri ile bölücü  lobiler önlenmelidir.

 ·         Atatürk’ün bağımsızlık  ve ülke  bütünlüğü  anlayışına sahip çıkmalıyız .Bu değerlerimizi geliştirerek Türkiye’mizi  çağdaş medeniyetler düzeyine taşımalıyız.

 V)EKONOMİK VE SİYASİ KİMLİK

 ·         Ekonomide cari açık , dış borç ve yabancıya  varlık satışı, ülkenin potansiyel ekonomik gücünü zayıflatmıştır.  Ülke çıkarlarını ön planda tutan Ulusal politikalarla bu kısır döngüyü kırmamız gerekiyor.

 ·         Siyaseti  günlük ağız dalaşından çıkarıp , Türkiye’ye yakışır hedefler için proje yarışı haline sokmalıyız  Cumhuriyetin temel hedefi olan  ülkenin bölünmez bütünlüğüne zarar verebilecek yanlışları toplumsal denetimden geçirmeliyiz.

 ·         Yurtta sulh , cihanda sulh hedefini koruyarak  tam bağımsız ve kişilikli bir dış politika uygulamalıyız.    

  Bu dileklerimle bayramınızı tebrik ederim.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir