YOKSULLUK NEDEN ARTIYOR?

Bazı ülkelerde yoksulluğun yaygın olması, tesadüfi değildir… Mesele  Siyasi iktidarların tercih meselesidir… Bu tercihe uygun olarak  Uygulanmakta olan politikaların bir sonucudur…

55 yıldan beridir Türkiye’de, gelir dağılımı  son planda yer alıyor… Ve hatta hiç almıyor…

Seçim öncesi her zaman gündemde olan yoksulluk sorunu, seçim sonrası unutuluyor… Bu soruna kaynak aktarmak siyasi iktidarlara ağır geliyor…

Ecevit, sol edebiyatı yaptı… Ancak  yoksulluğun çözümünü 2000 yılından itibaren Dünya bankasına bıraktı… Uluslararası sermaye ve Dünya bankası, ‘’Yoksulluğu da en iyi biz önleriz” diyor… Bu konuda fonlar ve vakıflar kuruyor… Para döküyor… Araştırma yaptırıyor… Ancak doğal olarak bu kaynaklar kendi adlarına borazanlık yapanlara gidiyor… Ve aynı zamanda  her zaman öncelik kendi alacaklarını  kurtarmak için oluyor…

Örneğin İçi boşaltılan ve Batık bankaların kısa vadeli dış borçları hemen ödendi… Ancak 50 milyar dolar maliyeti halk ödüyor.

AKP iktidarı ise yoksulluğu önlemeyi, evlere kömür ve gıda dağıtımı ile sınırlı görüyor…

Bütün ülkelerde kaynaklar sınırlıdır… Önemli olan bu kaynakları iyi idare etmek ve yoksulluğu önleyecek şekilde dağıtmaktır… Bizde siyasi iktidarlar topluma bu kaynaklardan pay vermiyor… Örneğin  2000 yılından beri, çiftçiye verilen destekler dörtte bire geriledi… Memur ve çalışanın reel ücretleri geriledi… Emekli aylıkları enflasyonun altında kaldı…

Özetle yoksulluk ancak  siyasi iktidarlar tarafından uygulanan makro politikalar yoluyla önlenebilir…

Aşağıdaki uygulamalar yoksulluğu daha da artıracaktır…

1) Herkese bedava sunulan   kamu hizmetleri  fakirliğin önlenmesinde etkili bir araçtır… Ne var ki artık devlet faiz ödemekten kamu hizmeti yapamıyor.

2) Vergilemede adalet giderek bozuluyor… Örneğin ÖTV ve KDV gibi zengin ve fakirin aynı oranda ödediği dolaylı vergilerin toplam vergi gelirleri içindeki payı, AKP iktidarında yüzde 67’den yüzde 72’ye çıktı.

3) Kayıt dışı ekonomi ve vergi dışı faaliyetler  önlenemiyor.

4) Hızlı  nüfus artışı için yeterli önlem alınmıyor…

5) Yüksek faiz ve rant ekonomisi, gelirlerin belirli ellerde toplanmasına neden oluyor.

6) IMF kaynaklı politikalarda  İstihdam  ve gelir politikası yer almıyor…

7) Piyasada tekelleşme var… Rekabet şartları çalışmıyor.

8) Düşük kur politikası, ithalat malı kullananlara gelir transferi demektir… Bu yolla ortaya çıkan açıkları dış borç olarak halk ödemektedir.

Özetle  eğer ekonomik ve sosyal politikalar değişmezse, yoksulluk  daha çok artacaktır.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir