YATIRIM ARAÇLARI NE GETİRDİ?

Makro anlamda Yatırım, bir ülkede milli gelirin arttırılması ve iktisadi büyüme amacıyla, mevcut olan insan sermayesine ve maddi sermayeye yapılan ilave olarak tarif edilir.   Günlük dilde ise, yatırım belli bir getiri sağlamak amacıyla birikimlerin yatırım araçlarına bağlanmasıdır. Bu araçlar fiziki yatırım araçları veya finansal yatırım araçları olabilir. Küreselleşmenin sürecinde finansal yatırım araçları ön plana çıktı.

 

TÜİK ‘ her ay, mevduat, Borsa, altın, dolar ve euro’nun hem nominal, hem de reel getiri oranlarını açıklıyor. Nominal getiri oranları enflasyonu da barındırdığı için, gerçek gelir veya kayıpları göstermiyor. Tasarruf sahibini satın alma gücünü gösterdiği için, TÜFE’ye göre düzeltilmiş reel gelir, yatırım yapanı daha çok ilgilendiriyor.

2011 ve 2102 de, TL tasarrufu olanların bu tasarrufları eksi reel faiz nedeniyle eridi.  TL’yi yastık altında tutanların parasını enflasyon eritti. Bankaya mevduat hesabı açanların aldıkları faiz enflasyonun altında kaldı.  Bunların parasını da eksi reel  faiz eritti.

Bu sene Ağustos ayında  mevduat faizi, brüt olarak ve aylık bazda yüzde -0.06 reel kayıp getirdi. Ağustostan Ağustosa ,son bir yılda ise yüzde  1.56 oranında reel kayıp getirdi. Mevduat  faizi üzerinden ayrıca yüzde 15 oranında stopaj yoluyla gelir vergisi alınıyor. Bu demektir ki mevduat sahibinin eline geçen reel faiz , vergiden sonra daha da az oldu.  Yani mevduat sahibinin yıllık olarak reel kaybı yüzde  -1.56’dan daha fazla oldu.  (Yüzde -1.83 )

 

Söz  gelimi , geçen sene  Ağustos ayında bankaya yüz lira yatıranın ,  bu yüz lirasının  bu sene  ağustosta  satın alma gücü ,  98.17 liraya geriledi.

 

Reel faizlerin eksi olması , klasik anlayışta ,  tüketimin artmasını ve talebin yüksek olmasını sağlar.  Çünkü  eflasyon faiz oranından yüksek olunca , elde para tutmak veya mevduata para yatırmak cep  yakıyor.

 

Buna rağmen Türkiye de tersi oldu. Faiz dışı faktörler daha etkili oldu ve Eksi faize rağmen tüketim daraldı. Merkez  Bankası , Ağustos ayı tüketici güven endeksine göre de bu daralma devam edecektir.  Bu  ankete katılanlar , 6 ay öncesine göre satın alma gücünün düşeceğini , mevcut dönemin  dayanıklı tüketim malı almak için uygun olmadığını açıklamışlardır.

 

YATIRIM ARAÇLARININ REEL GETİRİSİ ( TÜFE’ YE GÖRE )

                                                                                  AĞUSTOS TAN AGUSTOS’A

                                               AĞUSTOS AYI         SON BİR YIL

.                                                                                                                                            .

 

Mevduat Faizi ( Brüt )          – 0.06                            1.56

IMKB 100 Endeksi                 3.62                                       9.80

Dolar                                      – 1.49                             6.09

Euro                                                 – 0.7                             – 18.78

Külçe Altın                              0,53                                    – 12.71

Yatırım araçları içinde , Aylık ve yıllık bazda  tek reel getiri sağlayan Borsa oldu. Eylül ayında bu getiri daha da arttı.

 

Dolar ve Euro , her ikisi de reel kayıp getirdi.. madalyonun tersi TL değerli olmaya devam ediyor.  MB reel kur endeksine göre TL ağustos ayında yüzde 18 oranında daha değerlidir. Yani bir doların ağustos ayında 2 lira 10 kuruş olması gerekirdi. TL değerli olduğu sürece ne yaparsak yapalım , cari açık devam eder. Mamafih , durgunluğa rağmen Bu seneki cari açığı  milli gelire oranı  yüzde 8’dir. Diğer ülkelere göre bu oran  yüksek ve riskli bir orandır.

 

Ağustosta Külçe altının yıllık kaybı oldu. Ancak Eylülde bu kaybı telafi etti.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir