TERÖR, GÜNEYDOĞU EKONOMİSİNİ VURUYOR

Türkiye İstatistik Kurumu  “TÜİK’in”  daha önce açıkladığı  “Kasım Ayı Tüketici Fiyatları Endeksi” ve yeni açıkladığı il düzeyinde “temel işgücü göstergeleri” ne bakarsak, terörün en fazla vurduğu bölge, Güney Doğu Anadolu Bölgesi oldu.
1) 2008 Kasım ayından, 2009 Kasım ayına kadar son bir yılda TÜFE bazlı enflasyon olarak, enflasyonun en fazla arttığı iller Güneydoğu illeri oldu.
Bir yılda, on iki aylık ortalamalara göre, Türkiye’de enflasyon oranı yüzde 6.53 oldu. Ancak Mardin, Batman, Şırnak ve Siirt’te bu oran yüzde 8.64 oldu.
Parantez içinde söylemek gerekir ki, 12 aylık ortalamalara göre enflasyon oranı, enflasyonda trendini daha iyi gösterdiği için bu ortalamalara göre enflasyonu karşılatırdım.

DTP’nin gösterileri, bu gösteriler sırasında zorla kapatılan kepenkler, bölgeye yapılan nakliyatta yaşanan güvenlik sorunları gibi nedenler hem riski artırdı, hem de maliyetleri artırdı. Bu nedenle fiyatlar genel düzeyi daha fazla artı.
2) TÜİK’in iller bazında açıkladığı işgücüne katılım oranına göre de Güneydoğu illeri en kötü durumdadır.
TÜİK’in tarifine göre işgücüne katılım oranı, çalışan ve çalışmak isteyen nüfusun, 15 yaş ve üstündeki toplam nüfusa oranını gösteriyor.
Türkiye’de bu oran, 2008 yılı için ortalama yüzde 46.9’dur. Başka bir ifade ile on beş yaş üzerinde bulunan nüfusun yarıdan azı, çalışan ve çalışmak isteyen nüfustan oluşuyor. Bu oran düşük bir orandır. Avrupa Birliğinde bu oran yüzde 70’tir.
İşgücüne katılma oranı en düşük olan iller ise Güneydoğu illeridir.
Diyarbakır Yüzde 26.9,
Siirt Yüzde 27.2
Şırnak Yüzde 29.8’dir.
Yani yukarıdaki illerde neredeyse 4 kişiden birisi yalnızca çalışıyor veya çalışmak istiyor. Dört kişiden üçü ise çalışmıyor ve iş de aramıyor.
3) İstihdam oranı da yine Güneydoğuda daha düşüktür.
İstihdam oranı, istihdam edilenlerin toplam işgücüne oranıdır. 2008 genelinde Türkiye de istihdam oranı yüzde 41.7’dir. İstihdam oranının en düşük olduğu iller de,
Siirt Yüzde 22.3,
Diyarbakır Yüzde 22.7
Şırnak Yüzde 23.2’dir.
TÜİK tarafından, İşsizlik Oranı 2008 yılında Türkiye’de ortalama olarak yüzde 11 olarak hesap edilmiştir.
İşsizlik oranının en yüksek olduğu iller ise,
Şırnak Yüzde 23,2
Adana Yüzde 20.5
Hakkari Yüzde 18.3’tür.

Bu üç ilde, işsizlik oranı Türkiye 2008 ortalamasının iki katına ulaşıyor. Bu göstergelerin 2009 yılı için daha da kötüleştiği açıktır.
Zira, terörden dolayı, teşvik verilse de kimse yatırım yapmıyor. Yeni iş açmıyor. Bu nedenle terörün durması, bölge halkı için daha fazla önem kazanıyor.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.