TARIMDA KARIN TOKLUĞU DA YOK

Devlet İstatistik Enstitüsü (DİE) “2004 yılı Tarımsal İşletmelerde ücret yapısı açıkladı… Bir önceki yıla göre  artmasına rağmen, Tarım sektöründe çalışan kadın işçilerin 2004 yılında aylık ortalama geliri 286 YTL olarak gerçekleşti. Böylece Tarımda çalışan  Kadın işçilerin ortalama aylık geliri geçen yıl ki  asgari ücret olan 310 YTL‘nin de altında kaldı.

1)   Tarımda ücret düzeyi yürekler acısıdır… Kadın işçilerin aylık geliri, euro cinsinden 170 Euro dolayındadır… Birinci derecedeki Tarım emeklilerinin aylık maaşı da 170 Euro dolayındadır. Kaldı ki 170 Euro’nun satın alma gücü Çin‘deki 50 Euro’nun da altındadır… Başka bir ifade ile Çin’de 50 Euro ile geçinmek daha kolaydır. 

2)   Tarım sektöründe çalışma şartları daha ağırdır. Daha zordur… Açık havada doğal şartlar işte verimliliği de kısıtlamaktadır… Üstelik ücret düzeyi de bu kadar düşük kalınca, verimlilik daha da düşmektedir.

3)   Tarımda özel sektör ve kamu sektöründe ücret düzeyi çok farklıdır… Örneğin ,geçen yıl kamuya ait tarım işletmelerinde sürekli çalışan kadın işçilerin aylık ortalama ücreti 776 YTL’dir… Yani çalışan kadın işçinin ortalama ücretinin üç katıdır. Eğer Kamuya ait tarım işletmeleri ücretlerini  çıkarırsak, ortalama ücret düzeyi 286 YTL‘nin  daha da altına  düşecektir.

4)   Tarım sektöründe çalışma süresi sınırlıdır... Çoğu işçi birkaç ay çalışıp, bir yıl yiyor… Bu durum geçinme şartlarını daha çok zorlaştırıyor.

5)   Ücret sorunu ve çalışma şartları, tarımda çalışanları göçe zorluyor. Son 5 yıldan beridir, tarım sektörüne  verilen kredi desteği ve fiyat  desteği de kaldırıldı… Çiftçinin eline geçen fiyatlar  enflasyonun altında kaldı…  Yani çiftçinin eline geçen gelirler de azaldı… Bu durum da nüfusu göçe zorlamaktadır.

6)   Türkiye gıdada kendi kendine yeten 7 ülke içinde iken şimdi gıda ithal eden ülke oldu.

Örneğin önceki yıl, 1.8 milyon ton mısır 1.5 ton buğday, yarım ton çeltik gibi gıda ürünleri ithal ettik. Bu olumsuz gelişmenin iki nedeni var… Birisi tarım     sektörünün ihmal edilmesi… O kadar ki 20 yıl öncesine göre hayvan sayısı, yüzde 30 ile yüzde 50 arasında azaldı…  İkincisi uygulanmakta olan düşük kur sistemi… Düşük kur nedeniyle içeride üretmek yerine ithal etmek daha ucuza geliyor… Bu nedenle hem gıda hem de sanayi hammaddeleri ithal ediliyor… Örneğin bu yüzden pamuk  üretimi geriledi… İhtiyacımızın altında kaldı.

Türkiye’nin bir tarım politikası yoktur… Temel sorunda bu noktadan başlıyor… IMF kaynaklı politikalar  devam ettiği sürece böyle bir politika oluşturmak ta mümkün değildir… Çözüm de IMF’siz bir iktisat politikası içine Tarım politikasını yerleştirmekten geçer.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir