SPEKÜLATİF DÜZEN İSTİHDAMI DA VURUYOR

Ekonomide işsizlik sorunu yeniden öne çıkmaya başladı. 2012 Ağustos ayında yüzde 8.8 olan işsizlik oranı 2013 Ağustos’unda yüzde 9.8’e yükseldi.

 

İş aramayıp, çalışmaya hazır olanların işgücüne dahil olmayan nüfus içindeki oranı da geçen sene yüzde 7.2 iken bu sene yüzde 7.8’e yükseldi. Bunları da katarsak fiilen iş bulmamız gereken işsiz sayısı geçen sene 4 milyon 308 bin kişi iken bu sene 4 milyon 890 bine yükseldi. Fiili işsizlik oranı da, aynı dönemde yüzde 14.7’den yüzde 15.5’ e yükseldi.

 

İşsizlik oranı gençler arasında daha yaygındır… Yaklaşık beş gençten birisi işsizdir.

 

 

 

Aşağıdaki tabloda , Türkiye’nin 2001 yılında, Kalkınma ve büyüme stratejisini değiştirerek  ve ulusal politikaları bırakarak , spekülatif sermayenin ve sıcak paranın işgaline uğradığından beri işsizliğin nasıl tırmandığı görülmektedir. 

 

ORTALAMA İŞSİZLİK ORANLARI (YÜZDE)

          

                                           YILLAR                                ORTALAMA ORAN

                                    ______________                  ___________________       

 

                                  1988 – 1992                                  8,3

                                  1993 – 1997                                  7,7

                                  1998 – 2002                                  7,9

                                  2003 – 2007                                10,5  

                                  2007 – 2010                                11,8

                                  (Kriz dönemi ve sonrası)

                                  2008 – 2013                                  9,6        

 

Günümüzde global ekonomi dışında kalmak düşünülemez. Ancak küreselleşmeye intibak  , spekülatif sermayenin ve sıcak paranın sömürü düzenine teslim olmak anlamında da değildir.

 

Küreselleşmenin istihdam üzerindeki etkilerini , iyi takip etmek gerekir.

Bu etkiler,

 

  • İmalat sanayiinde istihdamın daralması,

 

  • Düşük nitelikli işgücüne olan talebin gerilemesi ,

 

  • Ücret eşitsizliğindeki artışlar şeklinde oldu.

 

Küreselleşme sürecinde istihdamda kol gücüne dayanan klasik işçi azaldı, buna karşılık teknoloji ağırlıklı ve özellikle Bilgi teknolojilerine dayanan istihdam şekli daha yaygınlaştı. Bu hızlı değişme, istihdamda intibaksızlık sorunları yarattı.

 

Öte yandan, istihdam da küreselleşme ile birlikte üretim ve verimlilik artışı getireceği gerekçesi ile özellikle gelişmekte olan ülkelerde, esnek çalışma, yarı zamanlı istihdam, geçici istihdam gibi çalışma koşullarını değişmesi de gizli işsizliğin artmasına neden oldu. Dünyada, özellikle de Türkiye de gençler arasında işsizlik oranı artı. Bu durum sosyal olayların tırmanmasına neden oldu.

 

İLO 2012 istihdam raporunda  2013 yılında Dünyada ve özellikle  Avrupa’da işsizliğin artacağını, ayrıca birçok ülkede uzun süre işsizliğin iyileşmeyeceğini vurgulanmıştır.

 

 

ILO 2012 raporunda  “izlenen politikada değişiklik olmadığı sürece Avrupa’da istihdam piyasasının 2016 yılı sonuna kadar bastırılmış kalmaya devam edeceği ve ekonomik büyümenin daha fazla yavaşlayabileceği ” vurgulanıyor.

 

ILO raporunda çözüm olarak, Gelişmekte olan ülkelerde yoksulluğu ve gelir eşitsizliğini azaltmak için sosyal koruma programları yapılması kamu yatırımlarına önem verilmesi, gelişmiş ülkelerde ise özellikle gençler olmak üzere işsiz kişilerin yeni iş bulmada eşit destek almasının gerektiği  ifade ediliyor.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir