ÖZELLEŞTİRME, KENDİ YASASINA UYMADI

Özelleştirme kanununda, işsiz kalacak olanlarla ilgili önlemler ve bunlara verilecek tazminatlar ağırlıklı olarak yer alıyor.

Özelleştirme kanunu ilkeler kısmında da’’ Doğabilecek istihdam azalmaları ile ilgili olarak mevcut kanunlarda ve/veya toplu iş sözleşmelerinde öngörülen tazminatlara ek olarak İş Kaybı Tazminatı” nın verilmesi ‘’ yer alıyor.

 

Bu güne kadar özelleştirme gelirleri, temettü gelirleri ve faizler dahil 54,9 milyar dolar oldu. Maliye Bakanı Şimşek,  bu yıl da özelleştirmelerden 12.7 milyar dolar olacağını ifade ediyor. Bu gelire rağmen, bu güne kadar yapılan istihdam ödemeleri toplamı 501 milyon dolar oldu. 

 

 

 

 

ÖZELLEŞTİRME GELİRLERİ NASIL KULLANILDI?

________________________________________

 

 

                                                                                                 Milyar Dolar

I)  ÖZELLEŞTİRME GELİRİ                                                54.9    

 

II) KAYNAK KULLANIMI   :

    Hazineye Aktarılan                                                            34.8

    İlgili Kuruluşlara Aktarılan                                        3.2

    İstihdam Ödemeleri                                                            0,5

    İlan ve Danışmanlık                                                            0,2

    Diğer                                                                                               0,2

    Sermaye Ödemeleri                                                      6.8

    Borç Ödemeleri                                                                  4.5

    İdari Bütçeye Aktarılanlar                                        0,1

TOPLAM  KULLANIM                                                          50,3    

 

 

 

Yine kanunda özelleştirme ilkeleri içinde, Mülkiyetin yaygınlığından söz ediliyor. Gerçekte ise, mülkiyetin yaygınlaştırılması gözetilmedi. Siyasi iktidar özelleştirmeyi bütçe açıklarını kapamak için kullandı. Özelleştirmeyi blok satış yoluyla yaptı. 

 

ÖZELLEŞTİRME HANGİ YÖNTEMLE YAPILDI ?

——————————————————————

 

                              Yüzde pay

                              ——————

Blok satış………………42

Tesis – varlık satışı …..35

Halka arz ………………19

IMKB ………………….   3

Bedelli devir ………….   1

 

Özelleştirmeyi ilk başlatan İngiltere oldu.  Tony Blair, paydaş toplum kavramı getirdi.  Özelleştirmenin önemli kısmını, yüzde 90’ını halka arz yoluyla yaptı. Eğer toplumu yatırımlara ortak ederseniz  halk da o yatırıma sahip çıkar, kendini o yatırımın koruyucusu olarak görür. Ayrıca, sermaye piyasası, borsa daha derinlik kazanır, ekonomide kırılganlık azalır. 

 

Özelleştirme idaresi  Başkanlığı 2013 performans raporunda maliye Bakanı , özelleştirme hizmet kalitesinin artırılmasına ve hizmet veya mal ve fiyatının ucuzlamasına neden oldu.

 

Et balık kurumunda devlet çark etmek zorunda kaldı. Çünkü et fiyatları arttı. Kaldı ki , SEKA  özelleşti ,kağıt fiyatları düştü mü ? Tekel özelleşti içki fiyatları katlandı .Maliye  Bakanı neyi ucuzladığını da söylese herkes meraktan kurtulur. 

 

İstanbul’un birçok yerinde , Telekom hizmeti alınamıyor. Söz gelimi Ömerli’de telefonlar sık, sık kesiliyor. İnternet çok çok sorunlu çalışıyor. Nedeni  nüfusun az olmasıdır . Telekom  eğer devlette olsaydı , kar amacı düşünmeden her yere hizmet götürürdü . Özel sektör neden zararına iş yapsın ?

 

Aslında 1980’li yıllarda başlayan “Ekonomiyi tamamıyla piyasanın yönlendirmesine bırakmak” şeklindeki felsefe  gelişmekte olan ekonomilerde piyasanın oligopol yapı kazanmasına neden olmuştur. Özelleştirme de devlet tekelini özel sektör tekeline bırakma şeklinde sonuç vermiştir. 

 

Piyasada tam rekabet koşullarının çalışmıyor olması ve neticede kartelleşme, oligopol yapıların oluşması tüketicinin zararlı çıkmasına yol açmıştır. Ayrıca devletin dışlanması, devletin toplumun refahı için kullanabileceği iktisat politikası araçlarını da sınırlamıştır. Küresel ekonomide Devletin elinde yalnızca para ve maliye politikasının araçları kalmıştır. Ancak spekülatif sermaye hareketleri bu politikaları da çoğu zaman pasifize etmiştir. Kısa vadeli sermaye hareketleri ile finansal balonlar Merkez Bankalarını zor duruma bırakmış ve bu bankaların daha fazla müdahale etmelerine neden olmuştur. Yalnızca gelir getirmesi amacıyla yapılan özelleştirme uygulamaları da işin tuzu biberi olmuştur.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir