KOBİ’LERİN EKONOMİDEKİ YERİ

Avrupa KOBİ haftası nedeniyle Türkiye İstatistik Enstitüsü Kurumu (TÜİK ) ‘te KOBİ ( Küçük ve Orta Boy İşletmeler ) lerle ilgili istatistiki veriler yayınladı. Türkiye de 250 işçiden daha az işçi çalıştıran işletmeler KOBİ  olarak vasıflandırılıyor.

 

 

 

KOBİ’ler sayısal  olarak  Türkiye de mevcut  iki buçuk milyon işletmenin   yüzde 99’9’unu oluşturuyor. Yani Türkiye de faaliyette bulunan her bin işletmenin 999’u KOBİ ‘ biri de daha büyük işletme şeklinde organize olmuş.

 

Büyük işletmeler   toplam işletme sayışının binde biri olmasına rağmen katma değer olarak toplam üretimin yarısına yakınını ( Yüzde 44.5’)ini yaratıyor.  Bu demektir ki bizde üretimde oligopol yapı mevcuttur. Mamafih yine TÜİK’ in rakamlarına göre birçok sektörde yoğunlaşma oranı yüzde 100’dür. Yüzde 100 yoğunlaşma oranı , bir sektörde toplam üretimin üç-beş firma tarafından yapıldığını gösteriyor.

 

Söz gelimi  yoğunlaşma oranı çok yüksek olan sektörlerde , kağıt hamuru imalatında bir firma , Hava yolu yük taşımacılığında 6 firma , Sanayi Gazları imalatında 7 firma , Elektrik enerjisi ticaretinde 11 firma var. Diğer taraftan ,tütün ürünleri  imalatında , şeker imalatında , Motorlu kara taşıtları imalatında , kimyasal gübre üretiminde çok  yüksek yoğunlaşma oranı var.

 

Yüksek yoğunlaşma , piyasada oligopol yapıya neden oluyor ve rekabet şartlarını aksatıyor. Bu nedenledir ki ,Anayasa da kartelleşme yasaklanmıştır.

 

 

 

 

KOBİLER’ İN EKONOMİDEKİ YERİ

 

                                                                       KOBİLERİN YÜZDE PAYI

SEKTÖR                                           .                                                                                 .  

 

 

FİRMA SAYISI  OLARAK                                        99.9

İSTİHDAMDAKİ PAYI                                               77.8

MAAŞ VE ÜCRETLER                                             55.5

CİRO  DAKİ PAYI                                         64.8

KATMA DEĞER ( FAKTÖR MALİYETİ İLE)           55.5

BRÜT  YATIRIMDAKİ PAYI                                     41.1

İHRACATTAKİ PAYI                                                            59.6

İTHALATTAKİ PAYI                                                 39.9

AR-GE HARCAMALARINDA PAYI             14.9

Öte yandan KOBİ’lerin ihracattaki payı , yüzde 59.6 oranındadır. İthalattaki payı daha düşüktür. Cari açığın düşürülmesinde yalnızca büyümeden fedekarlık yeterli değil. Üstelik maliyeti yüksektir.  Gerçekte KOBİ’lerin desteklenmesi ve rekabet gücünü artırmak gerekir. Kaldı ki , Kur dengesi sağlanırsa , KOBİ’lerin rekabet gücü artar… Şu anda TL yüzde daha  18 değerlidir. Bu demektir ki Türk firmaları ihracatta yüzde 18 daha kötü durumdadır. Ya devlet bu yüzde 18’ farkı vermeli veya gerçekçi kur politikasına geçmelidir.

 

Bu gün bir köşe yazarı , TL’nin değerlenmesini pozitif bir gelişme olarak göstermiş..  Türkiye’nin cari açık yoluyla kan kaybetme sorunu bu yanlıştan kaynaklanıyor. Söz gelimi ABD ve AB bastırdığı halde Çin Milli parasının değerini artırmıyor. Zira rekabet gücünü kaybedip , cari açık vermekten korkuyor. Biz ise TL’nin değerli  para olmasını övecek yanlışlar yapıyoruz.

 

KOBİ’ler’in  AR-GE harcamalarını artırması da ihracat imkanlarını genişletecektir. Halen KOBİ’lerin AR-GE harcamaları da yeterli değil.. toplamın yüzde 14.9’unu oluşturuyor.

 

Yıllardır konuşulduğu halde Üniversite –sanayi işbirliği gerekli ve yeterli  bir adım atılmadı. Mevcut YÖK yasası bu konuda açık değil. Üniversite – sanayi işbirliği uygulamaya girerse , KOBİ’le için AR- GE sorunu daha kolay çözülür.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.