IMF’NİN YENİ MARİFETİ

IMF ‘nin 2008 de işi bitiyor.. Ancak ne hükümetin   IMF ‘yi bırakmaya  niyeti var… Nede  IMF ‘nin Türkiyeyi bırakmaya niyeti var.

 

Hükümette IMF ‘de Türkiyenin dış şoklara karşı aşırı derecede açık ve kırılgan olduğunu biliyor.

 

Bu nedenle IMF ‘nin stand- by düzenlemesi bitecek ve fakat her iki tarafında rızası ile IMF’ nin Türkiye üzerindeki gözetim ve denetimi devam edecektir.

 

Bunun yolu olarak IMF’ nin niyeti , Türkiye için   rezerv kolaylığı  sağlamak.. Yani İhtiyaç halinde Türkiyenin kredi limitini artırmaktır.

 

 

Türkiyede Merkez Bankası   bir ‘’döviz rezervi hedefi ‘’ belireyecektir.

 

Göünen amaç , bir dış şok veya bir siyasi hareket olursa, yurt dışına gidecek ve halen 100 milyar dolara ulaşan sıcak parayı karşılamaktır.

 

Sıcak para faizleri ve kurları kontrol ediyor. Eğer aniden çıkarsa döviz talebi artar. Kur artar. Kur artarsa , ithalat pahalı olur. Aramalı ve hamdde ithalatı azalır. Ekonomide durgunluk olur. Aynı zamanda 130 milyar dolara ulaşan dış borcu  ve özellikle kısa vadeli dış borçları ,özel sektörde iflaslara neden olur.

 

Yani yüksek faiz ve  düşük kur üzerine kurulu düzen bozulur.

 

Bu nedenle çare MB ‘nın sıcak para kadar veya daha fazla döviz rezervi tutmasıdır. 1997 Güney doğu Asya Krizi tayland’da başladı. Taylandın 30 milyar dolar rezervi yetmedi. Kurlar hızla arttı…Kriz oldu.   

 

REZERVİN MALİYETİ VAR

 

MB’nın tuttuğu dövzi rezervinin maliyeti var.

 

1)MB ‘nın 70 milyar dolar dolayında olan döviz Rezervlerinin bir kısmı MB’nın borcudur. MB Döviz pzisyon fazlası 20 milyar dolayındadır. Kalan rezervi kadar döviz yükümlüğü’de  bulunmaktadır. Bu rezervler için  MB faiz ödüyor. Örneğin bu gün Bu rezervlerin 15 milyar dolar cıvarındaki kısmı Yurt dışındaki vatandaşlarımızın açtıkları ‘’Kredi mektuplu Döviz Tevdiat hesabı ‘’ dır. MB bankaların açtıkları döviz hesapları içinde faiz ödüyor.

 

2) Türkiye ye  kısa vadeli sermaye getirenler bunu  YTL ‘ye çeviriyor. Mevduata yatırıp yüzde 20 faiz alıyorlar.  Buna karşılık MB topladığı faizleri ABD hazine bonosuna yatırıyor. Karşılığında ortalama yüzde 4.5 faiz alıyor. Yani dört veriyor  bir alıyoruz. Bu durumda ülke kaynak kaybediyor. MB rezervi artarsa bu kayıp daha da yüksek olacaktır.

 

3) Rezervin yüksek olması , enflasyonu ve faizleri  zorlar. Çünkü MB bir kısım rezervi , YTL basarak toplayacaktır. Bu durumda Piyasaya YTL çıkar. MB bu defa YTL ‘yi geri çekmek için Faizleri yüksek tutmak zorunda kalır.

 

IMF BUNU NEDEN YAPIYOR

 

IMF bu işi üç nedenle yapıyor..

 

Asıl neden Türkiyenin sıcak parayı kolayca geri  ödemesini sağlamaktır… IMF ‘nin kuruluş amacı , kur istikarını ve gelişmekte olan ülkelerin dış borçlarını ödemelerini sağlamaktır.

Aksi halde iç istikarrın bozulması diğer ülkelere de yansır.

 

Sıcak para da , kısa vadelidir … Ve kalıcı bir sermaye değildir. Bir nevi dış borçtur.

 

İkincisi , ABD açıklarını kapamada , diğer ülkeleri kullanmaktır.Halen MB  27 milyar dolarlık ksımını ABD hazine bonosuna yatrımıştır.

 

Küreselleşme , fırsatçı sermayenin , spekülatif sermayenin elinde oyuncak oldu. IMF ‘de bu oyuncaklardan biridir. Türkiye Yüksek faiz- düşük kur nedeniyle , AKP iktidarında bu güne kadar 100 milyar doların üstünde cari açık verdi.

 

Artık bir ülkenin başka bir ülkeyi sömürmesi için işgal etmesine gerek yoktur.  Ulusal politikalar kullanmayan bizim gibi ülkeleri dış ekonomik ilişkiler yoluyla daha iyi sömürebiliyorlar.

 

Halk bu kanayan yaranın farkında değildir. Gerçeği bu ekonomik düzen ancak duvara çarptığında ve ucu kendine dokunduğunda öğrenecektir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir