GÜNEŞ BALÇIKLA SIVANMAZ

Hükümet borç göstergelerinde de hile – hurda yaparak, toplumu yanıltıcı bilgiler veriyor.

 

I) Hükümet yalnızca toplam borç stokunun GSYH ’ ya oranını açıklıyor. Gerçekte ise bu oran yanında 

 

  • Bir ülkenin borç ödeme kapasitesi,
  • Dış açık veya fazlası,  döviz kazanma imkanları,
  • Alınan borcun yatırım için kullanılıp kullanılmadığı,
  • Faiz oranı ve vadeye göre borç yükünün ağırlığı  değişir.

 

 

II) Türkiye’nin dış borç stoku 263 milyar dolara yükseldi

 

2002 yılına göre toplam dış borç stoku yüzde 202 artarak 263 milyar dolara yükseldi. Türkiye brezilyadan sonra gelişmekte olan ülkeler içinde ikinci en büyük dış borcu olan ülkesi oldu.

Kısa vadeli dış borçlar 2002 yılına göre 4.5 kat arttı. Kısa vadeli dış borç stokunun artması ekonomi’de kırılganlığı artırdı.

 

 

————————————————————————————-

Türkiye’nin dış borç stoku

                                                       2002          2008                   artış                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                    oranı

                                                    ————–   ————-          ————                                   

Toplam  dış borç stoku               129.7                    263.0              202.8    

Kısa vadeli dış borç                     16.4                      44.5              445.0               

Bankacılık sektörünün                 10.3                      50.4              489.3

                                                                  

 

 

 

DIŞ BORCA  39.3 MİLYAR DOLAR FAİZ

 

Dış borçlarda kamu – özel ayırımı yapılmaz

 

·         Dış borçlar alındığında kaynak girişi ödendiğinde kaynak çıkışına neden olur. GSYH ‘nın büyüklüğünü etkiler.

·         Dış borcu alan ve geri ödeyen kim olursa olsun , döviz arzını etkiler,

·         Özel sektörün yüksek dış borç stoku,YTL  aşırı değerlenmiş olduğu için, ülke riskini artırdı.

 

II) AKP  iktidarında yalnızca dış borç için, 39.3 milyar dolar faiz ödedik. 

 

  • Dış borç faiz ödemesi 2007 yılında 2002 yılına göre iki katına yakın yüzde 94 oranında arttı.

 

  • AKP  döneminde, 2003 ile 2007 arasında 39.3 milyar dolar dış borç faizi ödedik.

 

  • Bu ödemeler cari işlemler açığını daha çok artırdı. Hükümet cari açıkta hep petrol fiyatlarını bahane ediyor. Dış borç faiz ödemesini gündeme getirmiyor.

 

  • Türkiye IMF ’ ye bu güne kadar 6 milyar dolar faiz ödedi. Acil destek kerdilerinin faizi yüzde 12’ ye kadar çıktı.

 

  • Cari açığın finansmanı için Türkiye daha çok dış borç almak zorunda kalacak.  

 

 

 

 

 

 

 

——————————————————————————–

Yıllık faiz ödemeleri ( milyon dolar)

                     

                             2002        2007         akp dönemi                    

                            ———-    ———— ——————-

Kamu                  6.033       10.115          27.529

Özel sektör         1.547         4.604          11.786

Toplam              7.580       14.719          39.315                                                      

——————————————————————————–

  

 

DIŞ BORÇLA YATIRIM YAPILMADI

 

IV) Dış borçlar verimli değil. Eğer dış borçla yatırım yapılsaydı, borç kendini öderdi. 

 

Türkiye yatırım yapmak için değil, devlet cari harcama için, özel sektör ise hazineye borç vererek faiz farkından yararlanmak için dış borç aldı      

 

İthalat içinde yatırım mallarının payı yüzde 16 ‘da kaldı.

 

V) Türkiye’de borç idaresi, hazineden alınıp, bağımsız bir borç idaresi kurulmalıdır.

 

Bakana ve müsteşara çok fazla yetki veriyor. Bu yasanın üçüncü maddesi de, ilkinde bakanın ikincisinde bakanlar kurulu kararı ile borçlanma sınırı, bir yıl içinde yüzde 10.25 oranında artırıyor.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir