EMİR VE KOMUTA İLE İSTİHDAM YARATILMAZ

2015 ilk çeyreği (Ocak-Şubat-Mart ) ile 2016 yılı ilk çeyreği arasında Kamuda 186 bin kişi işe alındı. Bu nedenle TÜİK ’in yayınladığı işsizlik oranı bir yılda binde 3 ( yüzde11.2 ‘den yüzde 10.9’a ) geriledi. İşsiz sayısı nerdeyse aynı kaldı, 2015 yılı şubat ayına göre 2016 yılında yalnızca 2 bin kişi azaldı.

Zira devlette istihdam arttı ve fakat sanayi sektörü istihdamında da de tersine aynı dönemde 75 bin kişi düştü. Eğer ihtiyaç varsa ve verimlilik artacaksa elbette devletin yeni personel alması gereklidir. Ancak işin ucunda siyasi beklenti ve popülizm varsa, işte verimlilik ve etkinlik düşeceği için işe yeni girenler dahil herkes kaybeder. 

 

 

1990 ‘ yılında İstanbul Üniversitesi ile Rus Bilimler Akademisi bilimsel işbirliği anlaşması kapsamında Moskova’ya gitmiştik. Bizler, Rusya’nın piyasa ekonomisine geçişi nedeniyle, piyasa ekonomisini anlatıyorduk. Bir gün çantamı yarın alırım diye kaldığımız Akademi misafirhanesinin lobisinde bıraktım. Ertesi gün çantamı bıraktığım kişi yoktu. Nedeni sordum… ‘’Biz herkes çalışsın diye bir gün çalışır, iki gün çalışmayız ‘’ dediler. Ayni işi bir kişi yerine iki kişiye gördürmek mal ve hizmet üretimini artırmaz.

İyi niyetle de olsa, işsizlik azalsın diye devletin iş dağıtması veya her işletme yeni bir kişiyi işe alsın demek, istihdama faydalı değil, zararlı olur. Çünkü devlet ve özel sektörde verimlilik ve karlılık esastır. Verimlilik ve karlılık düşerse, yeni yatırımların ve yeni istihdamın da önü kapanır.

İşsizlik sorunu ile ilgili daha büyük bir sorun, İş bulma umudunu kaybedenlerin artmasıdır. TÜİK’in verilerine göre son iki yılda 120 bin kişi iş bulma umudunu kaybetti.  (Aşağıdaki tablo )

TÜİK ‘ in fiilen işi olmadığı halde aşağıdakileri işsiz kabul etmiyor. 

·         İş aramak için son dört hafta içinde iş arama kanallarından en az birini kullanmamış olanlar,

·         İşsiz olduğu halde 2 hafta içinde işbaşı yapabilecek durumda olmayanlar,

·         İş aramış ve bulamamış, bu nedenle iş arama umudunu kaybetmiş olanlar, 

Şubat 2016 itibariyle İlan edilen işsiz sayısı 3 Milyon 224 Bin iken , ‘’iş aramayıp çalışmaya hazır olanlar ‘’ sayısı 2 Milyon 620 bindir. Eğer istihdam politikamız olacaksa, Hedefimiz 5 milyon 844 bin kişiye iş yaratmak olmalıdır.

Gerek siyasi iktidar ve gerekse Muhalefet, istihdam yaratmak için ciddi politika ve proje üretemedi ve anlaşılıyor ki üretmeye de niyetleri yok.

Bu gün, herkes istihdam yaratmayan politikaların değişmesini istiyor. Ancak iş çözüme gelince, yapılan öneriler ’’ İstihdam dostu büyüme ‘’ gibi içeriği açıklanmayan sloganlarla sınırlı kalınıyor. 

İstihdam yaratacak yeni bir ekonomik modele ihtiyacımız var… Tartışılması gereken bu model olmalıdır.

Bu çerçevede istihdamın artması için önce tasarrufların ve yatırımların artması bunun için gerekli altyapının ve ortamın sağlanması, piyasada oligopol ve kartel yapılarının kırılması, Devlette bürokrasinin kaldırılması, Üretim ve İhracat malındaki yüksek oranlı ithal aramalı ve hammadde girdisi yerine iç üretiminin teşvik edilmesi gerekiyor.( Bu konuda detaylı araştırma ve öneri Esfender Korkmaz web sayfası konferanslar kısmında yer alıyor.)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir