BİRİ YER…BİRİ BAKAR..KIYAMET ONDAN KOPAR

Küreselleşmenin on yılda getridiği dört  sonucu  var..

1.        Sermaye haraketleri  küreselleşti. O kadarki sermaye hareketlerinin boyutu emtia toplamının on katına çıktı.

2.        Dünya ticaret hacmi arttı.

3.        Emek hareketleri kısıtlandı.

4.        İktisat politkalarından gelir dağılımı hedefi çıkarıldı.

IMF reçetelerinin üstünden 6.5 yıl geçti.. 2000 yılında ve 2001 yılındaki programlar bu reçetelere göre düzenlendi. Türkiye bu 6.5 yılda gelir dağılımı sorununa hiçbir programında ve hiçbir  şekilde yer vermedi.

Aslında İktisat bilimi , mal ve hizmet üretimi ve bu üretimin bölüşülmesi sonrasında ulaşılan toplumsal tatminin en üst düzeyde gerçekleşmesine yardımcı olmaya çalışan bir bilimdir

.

 

 

Eğer üretim faktörleri arasında toplum vicdanını rahatsız edecek şekilde haksız bir bölüşüm olursa, gelir dağılımı bizde olduğu gibi  bozulur.

Gelir dağılımının bozuk olması, aynı zamanda arz-talep dengesini de bozar.. Sosyal açıdan ise  atalarımız ‘’Biri yer.. Biri bakar.. Kıyamet ondan kopar ‘’  atasözüyle özetlemişlerdir..

MUTLAK EŞİTLİK DOĞADA YOK..  

Bölüşümde ve gelir dağılımında mutlak bir eşitlik hiçbir rejimde, hiçbir toplumda mümkün değildir. Ancak gelir dağılımının toplum tarafından kabul edilebilir ve toplumu rahatsız etmeyecek bir eşitlikte olması gerekir. Adil olmayan bölüşüm ve gelir dağılımının aşırı bozulması sosyal istikrarı bozar.

İktisatçılar uygulanmakta olan politikaları değerlendirirken meseleye bu açıdan bakarlar… Uygulanan politikaların kısa dönemli ve uzun dönemli etkilerini birlikte değerlendirirler.

Örneğin, kısa dönemde uygulanan anti-enflasyonist politikaların uzun dönemde bir sosyal patlama yaratmayacak şekilde koordinasyonu gerekmektedir… Aksi halde ileride ekonomik ve sosyal anarşi doğar… İstikrar daha çok bozulur.

İktidar partileri şimdiye kadar iktisadi sorunlara hep kısa dönemli baktı... Yapısal değişikliği öngören uzun vadeli politikalar yerine, sorunları bir sonraki iktidara erteleyen kısa vadeli politikaları tercih ettiler… AKP’de aynısını yapıyor.

Medyaya gelince… Medyada işlevi gereği olaylara kısa dönemli bakıyor. İnsanlar kısa dönemli çıkarlarını uzun dönemli çıkarlarına tercih ederler. Uzun dönemli çıkarlarını ihmal ederler. Bu nedenle medyada bu tercihleri göz önünde tutmak zorundadır.

FAKİRLİK ANARŞİ YARATIYOR.

Öte yandan, aşırı bozuk olan gelir dağılımı, talep üzerinde iki etki yapar…

Birisi… talep yetersizliği yaratır.. Yetersiz talep uzun dönemli büyüme ve istikrar önünde önemli  bir engeldir.  Talep olmayınca  yatırım hacmi daralır.

İkincisi ise talep yapısı bozulur… Lüks mallara talep artar.. Gösteriş amaçlı üretim artar.. Firmalar kitlesel üretim yerine daha pahalı ve lüks üretimi tercih ederler.       

İstihdama gelince… Büyümeye rağmen, işsizlik oranı artmaktadır… Çünkü… Yeni yatırım yoktur… Büyüme ithalata ve stoğa dayalıdır…  Ayrıca kamu kesiminde yeniden yapılanma yoluna gidilmeden IMF önerileri ile istihdam fazlası giderilmektedir.  Sonuçta işsizlik artmakta… Gelir  dağılımı daha çok bozulmaktadır.

Bunlardan daha da önemlisi , artık  fakirlik sosyal anarşiye dönüşmüştür.

Yolsuzluk … Hırsızlık… Kapkaç olayları arttı. İşi – gücü olan neden kapkaç  yapsın ?

Sonuç Olarak , bugüne kadar uygulanmakta olan politikalar gelir dağılımını ve talep yapısını bozmuştur.. Toplumda huzur ve düzen bozulmuştur.  Devam ettirmenin maliyeti de artık daha yüksek olacaktır.. Bu nedenle sosyal politikalara ve uzun vadeli yapısal çözümlere ağırlık veren yeni bir ulusal kalkınma programına ihtiyaç vardır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir