BAŞBAKAN NEDEN GERÇEKLERE DİRENİYOR?

Başbakan, Meclisteki bütçe konuşmasında yine, “kriz inadına teğet geçiyor” dedi. Türkiye’de yaşayan herkesin temennisi krizin teğet geçmesi idi. Ne var ki, yaşadıklarımız karşısında, halkın sabrı tükendi. Artık teğet sözünü hakaret olarak algılıyor.
Aslında, not artırımı ve bankaların durumu Türkiye’de her şey güllük gülistanlık anlamına gelmiyor. Zira not artırımı özel sektörün dışarıdaki parasıyla dış borcunu ödemesi sayesinde oldu. Bankalar ise kredileri en az yüzde yüz kârlı satarak, özel sektörü ve tüketiciyi sömürdü. Ayrıca 7 yıldan beridir batık maliyetler hükümet tarafından halka yayıldı.
En doğrusu göstergelere bakarak herkesin kendisinin karar vermesidir.

1) Devlet Planlama Teşkilatı kayıtlarına göre, Türkiye’de toplam tasarrufların milli gelire oranı 2002 yılında yüzde 19.1 iken, 2007 yılında yüzde 15.5’e 2009 yılında ise yüzde 14.2’ye geriledi.
2) 2009 yılının 9 ayda ekonomi, yüzde 8.4 oranında küçüldü. Dünyada 36 OECD ülkesi içinde ve G-20’ler içinde en fazla küçülen ülke oldu.
IMF’nin en son tahminine göre 2009 yılında küresel büyüme yüzde -1.1, OECD ülkelerinde -3.7, gelişmekte olan ülkelerde ortalama yüzde 1.7 olacak. Türkiye’de ise yüzde -6 olacak.
3) İmalat sanayi kapasite kullanım oranı son bir yılda yüzde 76.7’den 71.8’e geriledi.
4) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği kayıtlarına göre son bir yılda kapanan işyeri sayısı 64 bin 292’ye ulaştı.
5) TÜİK’in işsiz saydıkları itibariyle, işsizlerin sayısı kriz döneminde 1 milyon arttı. TÜİK’in işsiz saymadığı ve iş bulsalar çalışacak olanların ve iş aramaktan morali bozulmuş olanların sayısı ise 700 bin arttı. Yani kriz 1 milyon 700 bin işsiz yarattı.
6) IMF, World Economik Outlook, Kasım 2009 raporuna göre, 2009 yılında dünya ticaret hacmi, yüzde 11.9 oranında küçüldü. Türkiye’nin dış ticaret hacmi ise 2009 yılında yüzde 32 oranında küçüldü. (2008 yılında ithalat ihracat toplamı 340.8 milyar odlar iken, 2009’da DPT kesinleşme tahminine göre 232.5 milyar dolara düştü.)
7) 10.5 milyar olarak öngörülen 2009 yılı bütçe açığı, yılın on ayında 43 milyar liraya ulaştı. Yıl sonunda hükümet bu açığın 62.3 milyar lira olacağını açıkladı.
8) Merkez Bankası kayıtlarına göre, protestolu senet tutarı, 10 ayda yüzde 22.2 arttı. Ocak başında 5.3 milyar lira olan protestolu senet tutarı, ekim ayında 6.5 milyar liraya ulaştı.
8) 4 çeyrektir devam eden ekonomik resesyon ile altın fiyatlarının artması sonucu, altın satışı yüzde 50, altın ihracatı ise yüzde 36 düştü, 5 bin kuyumcu kepenk kapattı.
9) AKP iktidarından sonra buğday ekim alanı bir milyon hektar azaldı. Buğday ithalatı 1 milyon 336 bin tona ulaştı.
10) Türkiye emekli işçi derneğinin araştırmasına göre, halkın yüzde 74.3’ü borç-harç içindedir.a

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir