AĞZINDAN ÇIKANI KULAĞI İŞİTMEMEK

İşadamları zaman zaman gelir ve kurumlar vergisinde indirim isterler… Bu konuda haklı değiller, çünkü bu gibi direkt yoldan alınan vergiler toplam vergi  gelirinin yanlıca yüzde  28’ini oluşturuyor… Diğer ülkelerde daha yüksektir.. Örneğin Avrupa da gelir ve kurumlar vergisi ile diğer dolaysız vergilerin toplam vergi gelirleri içindeki payı yüzde 50 dolayındadır.

Yine aynı işadamları, işçi maliyetlerinin yüksek olduğundan şikayet ederler… Ve istihdam üzerindeki vergi yükü’ ünün düşürülmesini isterler..

Bu ikinci isteklerinde haklılar… İşçi maliyetlerini artıran işçiye verilen ücret değil, ücretler üzerindeki vergi ve SSK ödentileridir… İşçinin bir işyerine maliyeti 100 ise, bunun yüzde 43.5’i vergi ve kesintilere gidiyor.. İşçinin eline 56.5 i geçiyor. Yani bir yandan işçinin eline geçen ücret yeterli değil… Öte yandan  işçi maliyetleri yüksek…

İstihdam üzerinde bu oranda ağır yük, bir başka ülkede yoktur… Avrupa Birliği ortalaması yüzde 30 dolayındadır.

Japonya’da yüzde 20.4’tür.. Kore’de yüzde 16’dır..

Özellikle ihracat yapanlar, zaten  düşük kur nedeniyle zordadırlar.. Bu şartlarda ihracatta nasıl rekabet edecekler?

Kaldı ki, istihdam üzerindeki ağır yük, istihdamı kayıt dışına itiyor.. İşletmeleri kaçak işçi çalıştırmaya zorluyor… Veya ücretleri olduğundan daha düşük göstermeye zorluyor… Ayrıca bu durum emek-yoğun yatımları önlüyor. Sonuçta istihdamda kayıt dışı istihdam  oransal olarak daha yüksek oluyor…

Eğer istihdam üzerindeki ağır vergi ve prim yükü indirilirse, kayıt dışı istihdam azalır… Kayıt dışı işçi çalıştırmanın riskine değmez… Sonuçta devlet bugün topladığından daha çok prim ve vergi toplar…

Başbakan, işverenlerin ağılıkta olduğu bir toplantıda, mükelleflerin kazançlarının yüzde kırkı üzerinden vergi ödediklerini söylüyor… Vergi indirmekle vergi geliri artmaz diyor…

Ve “Alışmış kudurmuştan beterdir” diyor.

Başbakanın bu şekilde konuşması karşısında toplantıya katılan işadamlarından biri çıkıp, “Ağzınızdan çıkanı kulağınız işitiyor mu?” deseydi ve bu sözü de şu gerekçelerle söylediğini açıklasaydı, başbakan ne cevap verecekti?

Gelir ve Kurumlar vergisinde indirim isteyenler haksız olabilir. Ancak, KDV ve  ÖTV‘de, istihdam üzerindeki vergilerde indirim isteyenler, haksız mıdır?

1)    Hedefimiz Avrupa Birliğinin Başbakanları bu tür bir konuşma karşısında şaşırmazlar mı? Türkiye’nin yönetimi ile ilgili imajları ne olur?

2)    Şimdi toplam vergi gelirlerinin Gayri Safi Milli hasılaya oranı yüzde 33’tür. Buna vergi yükü deniliyor. Ayrıca GSMH tahmininde tüm matrahlar yer alır. Eğer matrahın yüzde 40 üstünden vergi alınıyor ve bu  yükte yüzde 33 ediyorsa, yüzde yüz üzerinden alındığı takdirde yük yüzde 82’ye çıkar. Yani yüz kazananın  82’sini çeşitli yollardan devlete vermesi gerekirdi.

4) Eğer DİE GSMH’yı yanlış hesaplıyor ve olduğundan düşük çıkarıyorsa, o zaman  yüzde 33 yük için  GSMH’nın 300 milyar dolar değil  750 milyar dolar olması gerekirdi. Yani  Türkiye’de fert başına gelirin de 10.400 dolar olması gerekirdi.   

İşadamları bu soruları sorar mı? Sormaz… Çünkü TMSF’de daha çok mal var… Özelleşecek daha çok işletme var… 

Halk bu soruları sorar mı?Sormaz… Çünkü AKP varoşlarda kömür, gıda ve ekmek dağıtarak halkı tembelliğe alıştırdı.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir