AKP POLİTİKAYI ABURSUZ ETTİ

Abursuz demek , bir işi rezil etmek , aşağıya düşürmek demektir. 

 

Seçmen  olarak Politikaya ne kadar çok ilgi duyarsak , bilinç düzeyimiz o kadar artar.. Politik tercihlerimiz iktidara o kadar çok yansır.. Bundan da Tüm toplum fayda görür.

 

Yine politikaya ilgi duyarsak , siyasi tecihlerimizi de daha iyi yapmış oluruz. Politikaya ilgi duymak , ülkenin geleceği ile ilgili siyasi söylemleri değerlendirmek , ölçüp- biçmek ve hangi siyasi partinin ülkeye , topluma ve ferdin geleceğine daha yararlı olacağına karar vermektir.

 

 

Dikkat edersek bu seçimlerde AKP , ülke geleceği için proje üretmedi. Daha çok yaptıklarını sıraladı. Ancak yapmadıklarını söylemedi. Buna karşılık bol bol seçim ekonomisi yaptı , kamu kaynakları nı ve kamu mallarını seçim için kullandı.

 

Vatandaşa yapacaklarını anlatmadı… Yerine poşet dağıttı.. Seçmenler CHP’li adaylara AKP şunları dağıttı… Siz ne getirdiniz ? diye sordu.

 

Bu şartlarda seçmenlerin siyasi tecihlerinin yansıması elbette söz konusu olmadı. Ve AKP siyaseti abursuz yaptı.

 

AKTİF POLİTİKA

 

Politika , teorinin , iyi niyetin ,idealin , heyecanın ,  hırsın ve kinin  en etkin ve en son  uygulama  alanıdır. Bu nedenle politika yapmak herkese uyar.. Genç , ihtiyar , kadın , kız..

 

 

Aktif politika yapmanın  İmkan ve Zaman ayırmak  gibi maliyeti de var.. Ancak   bu maliyetin daha yüksek oranda , refah olarak bize geri döneceğini de hesaplamamız gerekir..

 

Herkesin politikanın içinde olması  gerekir.. Ancak doğrusu  politikayı toplum için yapmaktır. Bu söylediğimizin  Daha netleşmesi için ‘’ Aktif politikayı kim neden  yapar ? ‘’sorusunu açmalıyız.

 

1)     Bazıları politikayı meslek haline getirmiştir..Bunlar  Profesyonel politikacılardır.. Bu gibiler politika dışında iş yapamaz..  Örneğin Baykal dışında Bildiğimiz çoğu siyasi parti liderleri böyledir..Baykal ise  politika dışında kaldığı zamanlarda   Avukatlık yaparak  geçinmiştir.

 

2)     Politikanın teorisini yapanları , ülkenin sorunlarını yüksek sesle söyleyenleri, siyasi partiler ve kamu oyu ‘’Tribünlere oynamak’’ la suçluyor.. Bu gibiler baskı sonucu politikaya giriyorlar.

 

 

3)     Ekonomik- sosyal ve siyasi alanda, risklerin arttığı dönemlerde , bazı insanlar politikadışında kalmanın etik açıdan doğru olmadığını düşünüyor.. Bu aynen savaş döneminde savaşa giren gönüllülere benzer.

 

Bu anlamda 22 temmuz seçimlerinden sonra toplumun  politkaya yeniden dönmesini sağlamalıyız.

 

22 temmuzdan önce ortaya çıkan sorunlar aynen devam ediyor.  Sokak terörü tırmandı.. AB sürecinde sorun var.. Irak ve Kıbrıs sorunu kaygı verecek boyuta ulaştı..İşsiz  sayısı daha çok artacak, zira büyüme yavaşlıyor.. Güneydoğu sorunu var.. ABD’  Türkiye ‘yi şimdiye kadar olduğundan daha fazla baskı altında tutuyor.. Globalleşme sürecinde her ülke kendi ekonomik çıkarını kolladığı halde, biz yüksek oranda cari açık vererek kan kaybediyoruz..

Ülkenin , toplumun ve ailenin geleceğinden endişe edenler bu tablo karşısında kayıtsız kalamıyor.. Kayıtsız kalmak çoğu insanı rahatsız ediyor.. Ancak kayıtsız kalamayanların sayısı politkayı yeniden oluşturmaya yetmiyor. Tüm toplum olarak söz konusu ekonomik ve sosyal sorunları görmeliyiz.

 

4)     1980 sonrası  Gençler uzun süre politika dışında tutuldu..Gerçekte Üniversite gençliği sorunlarda daha bilinçli ve daha hızlı tepki vermek imkanına sahiptir.. Bu nedenle hepimiz Üniversite öğrencilerinin sorumluluk alarak politikanın içinde olmalarını istiyoruz.  Atatürk’ün ülkeyi gençlere emanet etmesinin sosyo- politik gerekçeleri şimdilerde daha iyi ortaya çıkıyor.

 

5)     Çağdaşlaşma iddiamızda kadın önemli bir yere sahiptir.. Bu iddiamızın gerçekleşmesi  kadınların ülke sorunlarına daha çok sahip olmaları ve politikada daha çok söz sahibi olmaları ile mümkündür.

  

  6) Politikaya ilgi duymayanlar , vatandaşlık görevini ihmal etmiş olmaktadır.. Bu aynı zamanda meydanı politikayı abursuz edenlerin , halkı ve halkın inançlarını istismar edenlerin eline bırakmak demektir.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir