2015 YILI DAHA RİSKLİ BİR YIL OLACAK

Ocak ayı sanayi üretim endeksi yayınlandı. 2010 yılı bazlı Sanayi Üretim endeksi, 2014 Ocak ayında 114.9 iken 20015 Ocak ayında 112.3’e geriledi. Yani bu sene geçen seneye göre sanayi üretimi yüzde 2.26 oranın da geriledi.

2014 Gayri Safi yurt içi hasılada büyüme oranı yüzde 2.8 olarak tahmin ediliyor. Sanayi üretimi aynı zamanda 2015 büyüme oranı için de bir ön göstergedir.

2010 bazlı Sanayi Üretim Endeksi beş yıl sonra 2005 Ocak ayında 112.3 oldu. Aynı dönemde imalat sanayi üretim endeksi 111.5 oldu. 212 yılından bu yıla kadar imalat sanayi üretimi ortalama yılda yüzde 1.8 oranında arttı.


Sanayi üretiminde bu düşük artış veya düşme devam ederse, 2015 yılında büyüme oranı yüzde 2 veya altında kalabilir.

Ne var ki, Hükümet farklı konuşsa da seçim ekonomisi kaçınılmazdır. Kaldı ki, Hükümet şimdiden seçim odaklı bir destek programını içeren yasa tasarısı hazırlandı. Ayrıca adayların ve partilerin seçim harcamaları da ekonomide geçici bir canlanma yaratacaktır.

 


 

 

 

Öte yandan, TÜİK, in yayınladığı mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayi üretim endeksi daha yüksek çıkıyor. Yani zorlu kış şartları olmasaydı, sanayide üretim daha fazla oldurdu. Ne var ki ’ekonomide önemli olan ve etkili olan bu gün reel olarak ne ürettin ve ne kadar ürettin? ‘’ sorusunun cevabıdır. Büyümeyi etkileyen de reel üretimdir. Arındırılmış endeksler yalnızca trendi gösterir. Sonucu değiştirmez… 2016 da daha büyük kış olursa, üretim de daha düşük kalır.

Kurların artmış olması da 2015 sanayi üretimini olumsuz etkileyecektir. Zira kur artışı ithalatı pahalı yapar ve ithalatı azaltır. Türkiye’nin toplam ithalatı içinde en büyük payı aramalı ve hammadde ithalatı alıyor. Yani sanayi üretimi, ithal aramalı ve hammaddeye bağımlıdır. Maalesef bu bağımlılık giderek artmıştır. Yani sanayi üretimi giderek ithalata bağımlı bir yapı kazanmıştır. Aşağıdaki tablodan görüleceği üzere, 2006 yılında aramalı ve hammadde ithalatının toplam ithalat içindeki payı yüzde 70.8 iken, 2014 yılında yüzde 72.9 a yükselmiştir.

İTHALATIMIZIN YÜZDE YAPISI

2006

2014

TOPLAM İTHALAT

100,0

100,0

YATIRIM MALI

16,5

14,9

ARAMALI – HAMMADDE

70,8

72,9

TÜKETİM MALI

12,7

12,2

Yine 2005 te döviz girişi daha da azalacak ve döviz çıkışı artacaktır. Türkiye’nin 180 milyar doları geçen kısa vadeli dış borçları çevirmek zorlaşacaktır.

Toplam ithalat içinde yatırım malının yalnızca yüzde 14.9 olması Türkiye ‘nin yatırım yapmadığını da gösteriyor. Yatırım malı ithalatının büyük bir kısmı mevcut yatırımların yenilenmesi için yapılıyor. Demek ki Türkiye yeni yatırım malı ithal etmiyor.

Kur artışı, belki aklımızı başımıza getirir. İplik fabrikalarımızı tekrar açar ve tekrar pamuk ekmeye başlarız.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir