Yoksulluk ve Suriyeli Sorunu Halkı Bunalttı

Son zamanlarda bütün anketlerden halkın 2 konudan aşırı rahatsız olduğu sonucu çıkıyor.

Birisi; ekonomik durum özellikle hayat pahalılığı,

Diğeri; Göçmen sorunu.

1- Artı Bir Araştırmanın ;21-30 Nisan tarihleri arasında 26 ilde telefonla 1500 örneklem üzerinde yaptığı araştırma sonuçlarına göre halkın;

 • Yüzde 55,2 Ekonomiyi;
 • Yüzde 27,3 Hayat pahalılığını;
 • Yüzde 14,6’sı sığınmacıları: Türkiye’nin en önemli sorunu olarak görüyor.

Aynı ankette “Size göre Türkiye’nin ekonomik sorunları kısa zamanda çözülür mü?” sorusuna;

 • Halkın yüzde 82,3, “çözülemez”
 • Yüzde 12,6’sı çözülür; diyor.

“Sığınmacılar/ mülteciler ülkelerine dönmeli mi?” sorusuna ise ankete katılanların;

 • Yüzde 78,3’ü “Evet”,
 • Yüzde 14,8’i “Hayır” diyor.

Yine ankete katılanların;

 • Yüzde 72,6’sı erken seçim yapılsın;
 • Yüzde 15,3 ise erken seçim yapılmasın; diyor.

2- Metropol Araştırma anketinde de ‘‘Türkiye’nin en önemli sorunu sizde nedir?’’ sorusunu; ankete katılanların yüzde 61,5’i ekonomi ve işsizlik yanıtını veriyor.

3- Optimarın, 23-28 Nisan tarihleri arasında yapmış olduğu ankette halkın ;  

 • Halkın Yüzde 51,6’sı Surileliler varken kendimi güvende hissetmiyorum;
 • Yüzde 69,2 si Suriyeliler işimizi elimizden alıyor, diyor.

Aslında anketlere de gerek yok… Toplum her iki sorunu da kriz şeklinde yaşıyor.

Buna rağmen, Hükümet bu iki sorunu görmüyor. Ya da göremiyor. Ekonomik istikrar sorununu görmüyor. Çünkü İstikrar programı yapmıyor ve önlem almıyor.

Hükümetin tek yaptığı, piyasa ile kavga etmek, yasaklarla enflasyonu önlemek.

Söz gelimi Cumhurbaşkanı konut kredilerini açıkladıktan sonra Konut fiyatları bir gecede yüzde 20 arttı. Hazine bakanı da;’’konut fiyatlarını artırıp bizi aldatanları affetmeyeceğiz ‘’ dedi.

Gerçekte ise Hükümet önce bir istikrar programı hazırlayıp, bu programda diğer yatırım teşvikleri ile birlikte konutlar içinde ucuz kredi teşvik’i getirseydi konut fiyatları bir gecede artmazdı.

Ancak siyasi iktidar yalnızca popülizmi bildiği için, bu yolun her zaman geçerli olacağını sanıyor.

Piyasa ekonomisinde devletin görevi, rekabet şartlarının hukuki, demokratik ve ekonomik altyapısını hazırlamak ve teşvik etmektir. İktisat tarihinde yasaklarla enflasyonu önleyen tek bir örnek yoktur. Yasaklar işlemleri yeraltına iter. Karaborsa yaratır.

Hükümetin; ‘’Suriyeliler gidince önce o iş adamları isyan edecek’’ şeklindeki yaklaşımı da yanlıştır. Aslında iş adamınının kaçak göçek Suriyeli çalıştırması kendi aleyhinedir.  Zira kaçak işçi çalıştırmak haksız rekabet yaratır. Kayıt dışılığı artırır. Aklı başında iş adamı kaçak ve ucuz işçi çalıştırmanın verimi ve kaliteyi düşüreceğini bilir. Aklı başında bir hükümetin işi de kaçak göçek işleri önlemektir.

Başkanlık sisteminden sonra, siyasi iktidar güç zehirlenmesi yaşıyor. Gerçekleri göremiyor.

Bu gerçekleri göremediği içindir ki, aynı anketlerde siyasi iktidara olan güven düşük çıkıyor.

 

One thought on “Yoksulluk ve Suriyeli Sorunu Halkı Bunalttı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.