ÜÇÜNCÜ ÇEYREK BÜYÜMENİN ANALİZİ

Bu yılın üçüncü çeyreğinde ,( Temmuz-  Ağustos – Eylül ayları ) büyüme oranı ,yüzde 8.2 oldu. Bu  büyüme Dünya gelişmekte olan ülkeler ortalamasının üstünde bir büyümedir. Ayrıca  AB ‘de borç krizi ve gelişmiş ülkelerde durgunluk riski  yaşanırken , uluslar arası kuruluşlarının tahminin üstünde  bir büyümenin yaşanması, büyümenin analizini daha önemli kılmaktadır.

 

 

 

1)Kriz öncesinde , 1998 sabit fiyatları ile 2007 üçüncü çeyreğinde  GSYH büyüklüğü 28 milyar 10 milyon lira idi. 2011 ‘in aynı çeyreğinde 31 milyar 029 milyona  yükseldi. Demek ki ekonomi  2009 yılındaki küçülmeyi de telafi etti ve   4 yılda yüzde 10.8 büyüdü.

 

2) 2003 üçüncü çeyreği ile 2011 üçüncü çeyreği arasındaki , 7 yılda ekonomi yüzde 48.6  büyüdü.  Ortalama yıllık büyüme oranı 6.9 ‘dur. Bu büyüme de gelişmekte olan ülkeler ortalamasından büyüktür.

 

3) Sektörel  olarak , en yüksek büyüyen sektör , bankacılık sektörü oldu. Yüzde 15.8 büyüdü. İkinci sırayı inşaat sektör aldı. İnşaat sektörü sürükleyici bir sektördür. Diğer yan sektörlerin de canlı olmasına ve işsizliğin azalmasına katkı yapar. Buna karşılık kriz dönemlerinde en hızlı daralan sektörde inşaat sektörü oluyor.

III.ÇEYREK ÖNEMLİ SEKTÖRLERDE REEL BÜYÜME (YÜZDE)

  GSYH İçindeki Payı Büyüme
Tarım 15,2 4,4
İmalat Sanayi 21,8 8,9
İnşaat 5,5 10,6
Ticaret 12,5 9,6
Mali Aracı Kurumlar 11,8 15,8

4) GSYH içinde tüketimin payı yüzde 70.9 , Gayri safi sabit sermaye oluşumu yüzde 23.4 , stok artışı ise yüzde 3.3 oldu. Tüketimin payı yüksektir. Bunun içindir ki , Türkiye de ortalama tasarruf oranı yüzde 13’lere gerilemiştir. Türkiye’nin temel ekonomik sorunu , ekonominin ve özellikle özel sektörün tasarruf yaratamıyor olmasıdır.

 

5) Harcamalar  yöntemiyle , Büyümenin dinamikleri , birinci ve ikinci çeyreğe göre değişti.  Yurt içi tüketimde önceki çeyreklere göre büyüme oranı düştü. Birinci çeyrekte yüzde 11.7 büyüyen yurt içi tüketim , üçüncü çeyrekte  6.6 büyüdü.  Yatırımlarda da büyüme oranı düştü. Birinci çeyrekte yüzde 33.6 iken , üçüncü çeyrekte yüzde 15. 2 oldu.

 

Üçüncü çeyrekte ihracattaki büyüme arttı. Buna karşılık ithalattaki büyüme düştü. Üçüncü çeyrek büyümeyi ihracat artışı olumlu etkiledi. Bunun nedeni , döviz kurlarındaki artışın , Türkiye’nin rekabet imkanlarını ve pazarlık gücünü  artırması  oldu. Türkiye Avrupa ve dünyadaki talep düşmesine karşılık , ihracatını artırdı.

 

Kur artışının sonucu olarak  , cari açık yılın ilk aylarına göre, azaldı. Aksi halde yüksek büyüme cari açığın daha çok artmasına yol açacaktı. Bu anlamda dış talebin büyümeye etkisi oldu.

 

HARCAMALAR YÖNTEMİ İLE  GSYH  GELİŞME HIZI

(SABİT FİYATLARLA , YÜZDE OLARAK )

 

2011         TÜKETİM      YATIRIM       İHRACAT    İTHALAT

———      ————–      ————–     ————   ————–

I.ÇEYREK     11.7             33.6               8.8             27.3

II.ÇEYREK      8.1             29.0               0.6             19.2

III.ÇEYREK     6.6             15.2              10.8              7.3

 

6) 2011 son çeyreğinde  büyüme oranı  daha düşük olur.  yüzde 5 dolayında  gerçekleşir. Zira büyümenin önemli göstergelerinden birisi olan sanayi üretim endeksi , dördüncü çeyreğin ilk ayı olan Ekim ayında sanayi üretim endeksi , yüzde 7.3 arttı.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.