İŞSİZ SAYISI: 5 MİLYON 563 BİN (I )

Ekonominin altyapısı, Üretim, istihdam ve bölüşümdür… Cumhurbaşkanı ve Maliye Bakanı bu temelin sağlam olduğunu söylüyor ve bu nedenle ‘’kur artışları bizi etkilemez. ’diyorlar.

Ekonomide ithalata bağımlı bir üretim ve son üç yıldır durgunluk yaşıyoruz. Yani üretim ve büyüme ayağımız sağlam değil. Gelir dağılımının ne durumda olduğu da halkın geçinmek için borç harç içinde kalmasından belli oluyor. İstihdama gelince, dünyada ve bizde küreselleşme ile birlikte işsizlik en büyük sorun olarak ortaya çıktı.

Son açıklanan 2014 Aralık işsizlik oranı, işsizliğin temel ve öncelikli bir sorun olduğunu daha net olarak ortaya koydu.


İşsizlik sorunu, işsizliğin gerçek boyutu nedir? İşsizliğin maliyeti ne kadar önemlidir? İşsizlik nasıl çözülür? Şeklinde tartışılmalıdır.

1.Fiili işsizlik oranı yüzde 17.8’dir.

Medyanın bir kısmı ve kamuoyu, işsizliği artık fiili işsizlik oranına göre değerlendirmeye başladı. Fiili işsizlik oranı Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayınlanan iki veriye göre hesap ediliyor. Bir… Açıklanan işsiz sayısı.. İki çalışmadığı ve iş aramadığı halde, iş bulsa çalışacak olanların sayısı… 2014 Aralık ayında, açıklanan işsiz sayısı 3 milyon 145 bin kişidir. İş aramayıp çalışmaya hazır olanların sayısı da 2 milyon 418 bin kişidir. Toplarsak, işsiz sayısının 5 milyon 563 bin kişi olduğu gerçeği ortaya çıkar.

Ayrıca bir ülkede kalkınma için iş gücü potansiyeli önemlidir.. Bu potansiyeli bulmak için’’ iş aramayıp çalışmaya hazır olanları ‘’ da iş gücüne dahil etmek gerekir. Bu yolla bulacağımız fiili işgücü sayısına fiili işsiz sayısını oranlarsak ‘’Fiilli işsizlik oranı yüzde 17.8’ ‘’ çıkar.

İŞSİZ SAYISI VE İŞSİZLİK ORANLARI

BİN KİŞİ

TUİK ARALIK AYI İŞSİZ SAYISI

3,145

İŞ ARAMAYIP ÇALIŞMAYA HAZIR OLANLAR

2,418

TOPLAM İŞSİZ SAYISI

5,563

YUZDE

TÜİK İŞSİZLİK ORANI

10,9

FİİLİ İŞSİZLİK ORANI

17,8

GENÇLERDE İŞSİZLİK ORANI

20,0

ILO’nun hesap tarzı veya Avrupa da işsizliğin nasıl hesap edildiği bizi ilgilendirmez. Biz eğer işsizliği çözmek istiyorsak, fiilen kaç işsizimiz var, bunu iyi bilmeliyiz. Doğru teşhis yapmadan, doğru tedavi yapamayız.

2. İşsizlik, toplumu geriyor ve sosyal sorunları artırıyor.

İşsizlik işgücü kaynağının atıl kalması demektir… İşgücünün üretimde kullanılmıyor olması, sonuçta kaynak kaybına neden oluyor. Kalkınmada yaya kalıyoruz.

TÜİK Gençler arasında işsizlik oranını yüzde 20.2 olarak açıkladı. Eğer fiili işsizlik oranına göre bakarsak üç gençten birisi işsiz demektir.

Gençlerin işsiz kalması, bunların aşırı ve zararlı ideolojiler tarafından daha kolay istismarına neden olmaktadır. Ayrıca üniversite eğitimi almış ve yetenekli işgücünün, daha az yetenek ve eğitim gerektirecek sıradan işlerde kullanılması da, kaynak israfına yol açmaktadır.

İşsizlik, iç göçü de tetikler. Kent nüfuslarında meydana gelen hızlı değişiklik altyapı sorunları doğurur.

Nihayet, işsizlik sosyal güvenlik açıklarına ve işsizlik yardımlarının artmasına neden olur. Gerek vergi de artışı ve gerekse kamu harcamalarında kısıntı yoluyla maliyeti topluma yayılır.

(Yarın: İşsizlik nasıl çözülür… Devam edecek.)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir