Şanghay Demokraside ve Ekonomide Kayıp Demektir

Batı Türkiye’ye her zaman ihtiyatlı yanaşmıştır. Bunun temel nedeni batının insan hakları ve demokratik özgürlükleri her şeyden önce tutması ve Türkiye’nin bu alandaki zaaflarıdır. AB’nin Türkiye’yi 50 yıldır bizi oyalaması da bu yüzdendir.

ABD ‘nin  uluslararası stratejistleri  ünlüdür. Ancak bu güne kadar bütün projeleri başarısız olmuştur. Bu stratejilerden en son Arap baharı , ılımlı islam stratejisi , Ortadoğuda Rusyayı ve İranı söz sahibi yapmış , Bütün dünyayı tehdit eden ve rahatsız eden DAİŞ gibi bir bela ortaya çıkarmıştır.

ABD’ nin Ortadoğuda İsraille birlikte hareket edecek bir Kürt devleti kurma planının ise şimdi 2019 da bizzat Kürtlere zarar verebileceği bir çıkmaz içindedir.

Türkiye S 400’ ler sorununu inşallah çözer. Aksi halde tarafsız kalmak çözüm olabilir.  Batıya alternatif olarak Şanghay İşbirliği Örgütü’ne yönelirsek , hem demokraside hem de ekonomide kaybederiz.

Şanghay bölgesel bir işbirliği örgütü ‘ 1996’da Çin, Rusya, Kazakistan, Kırgızistan ve Tacikistan tarafından “Şanghay Beşlisi” adıyla kuruldu. 2001’de Özbekistan’ın da katılmasının ardından adını Şanghay İşbirliği Örgütü olarak değiştirdi. Türkiye, kendi isteği üzerine Şangay İşbirliği Örgütü’yle diyalog ortağı oldu.

Şanghay işbirliği örgütü Demokrasi için risktir. Zira Fredoom House siyasi haklar ve sivil özgürlükler endeksine göre Şanghay’a üye  6 üye ülke içinde yalnızca Kırgızistan kısmen özgür ülkedir. Diğer beşi özgür olamayan ülkedir ve bu beş ülkede siyasi haklar dünyada en kötü durumda olan haklardır.(aşağıdaki tablo) 

ŞANGAY İŞBİRLİĞİ ÖRGÜTÜNDE SİYASİ HAKLAR VE SİVİL ÖZGÜRLÜKLER
  (SİYASİ HAKLAR VE SİVİL ÖZGÜRLÜKLER = 1 EN İYİ ; 7 EN KÖTÜ)
   (ÖZGÜR PUANI 100 = EN İYİ =EN KÖTÜ)
ÜLKE ÖZGÜRLÜK
STATÜSÜ
SİYASİ
HAKLAR
SİVİL
ÖZGÜRLÜKLER
ÖZGÜRLÜK
NOTU
TOPLAM
PUAN
ÇİN ÖZGÜR DEĞİL 7 6 6.5 11
RUSYA ÖZGÜR DEĞİL 7 6 6.5 20
KAZAKİSTAN ÖZGÜR DEĞİL 7 5 6.0 22
KIRGIZİSTAN KISMEN ÖZGÜR 5 4 4.5 38
TACİKİSTAN ÖZGÜR DEĞİL 7 6 6.5 9
ÖZBEKİSTAN ÖZGÜR DEĞİL 7 6 6.5 9

Kaynak :Democracy in Retreat Freedom In The World 2019 

Şanghay’a girersek ekonomik olarak da kaybederiz.

2018 verilerine göre Türkiye, Şanghay ülkelerine 8 484 Milyon dolarlık ihracat yaptı. Buna karşılık bu ülkelerden toplam 45 222 milyon dolarlık ithalat yaptı. Bu ülkelere karşı 2018 yılı toplam dış ticaret açığımız 36 738 milyon dolardır. (Aşağıdaki tablo )

TÜRKİYE’NİN 2018 YILINDA  ŞANGHAY  İŞBİRLİĞİ  ÖRGÜTÜ  İLE DIŞ TİCARETİ (MİLYON DOLAR)

Ülke Türkiye’nin İhracatı Türkiye’nin İthalatı Türkiye’nin Dış Ticaret Dengesi
Çin 2 915 20 719  -17 804
Rusya 3 401 21 989  -18 588
Kazakistan    695 1     470      – 775
Kırgızistan    344         47        297
Tacikistan    177        201        -24
Özbekistan    952        796        156
TOPLAM 8 484 45 222 -36 738

Kaynak :TÜİK

Şanghay ülkeleri ile olan dış ticaretimiz adeta bir sömürü tablosu oluşturuyor.

2018 yılı Şanghay İşbirliği örgütü ile dış ticaretimizin yeri  ;

  • 6 ülkeye olan ihracatımızın Toplam ihracatımız içindeki  payı yüzde 5’tir.
  • Bu ülkelere verdiğimiz dış ticaret açığımızın Toplam dış ticaret açığımız içindeki payı yüzde 66.8’dir.

2018 Türkiye toplam ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 75.3 olmasına rağmen , Şanghay ülkeleri için bu oran yüzde 18.8’dir.

 

One thought on “Şanghay Demokraside ve Ekonomide Kayıp Demektir

  1. Sayın hocam,
    M.Ali Güller’ in ” Amerikan Hegemonyasının Sonu” kitabında
    Çin in diğer ülkelerle kurduğu ilişkilerde ” kazan-kazan” başlıklı eylem planını kabul ettiklerini ve müthiş bir ticari hacim yakaladıklarını okudum. Düşüncelerinizi alabilir miyim. Teşekkürler…

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir