Şanghay Bize Hiç Uymaz (II)

Dün bu köşede , Şanghay işbirliği Örgütünün 6 üyesin de demokrasi olmadığını yazmıştım.

Aslında Şanghay işbirliği Örgütü Ülkelerinde öteden beri demokrasi kültürü oluşmamıştır.

Çin’de siyasi anlamda demokrasi yoktur. Siyasate  Tek parti Çin Komünist Partisi (ÇKP) hakimdir. Ulusal Halk Kongresi üyeleri ÇKP tarafından seçilen temsilcilerden oluşmaktadır. Genel seçim uygulaması yoktur.Devlet yönetiminin en yetkili organı ÇKP Merkez Komitesi’ne bağlı olan Politbüro Daimi Komitesi’dir.

Sincan Uygur Özerk Bölgesi’nde (Doğu Türkistan), Uygurlar, Kazaklar ve Kırgızlar gibi Türk toplulukları yaşıyor. Çinlilerin bu bölgede yaptığı baskı ve zulmü Türk toplumunun kabul etmesi mümkün değildir.

Rusya’ya gelince , Rusya’ya gelince, Osmanlı’nın çöküşünü Rusya gerçekleştirdi. Yakın tarihe kadar açık şekilde Türkiye’e için en fazla tehdit oluşturan ülke Rusya oldu. 1945 yılında Boğazları, Kars’ı ve Ardahan’ı istedi

ABD ve İngiltere’nin II. Dünya Savaşı’nda Moskova ile yaptığı müzakerelerin tutanaklarında, Stalin’in 1945 yılında Türkiye’den Kars ve Ardahan’ı talep ettiğini ve yine Boğazlarda üs istediği yazılıdır. Aynı belgelerde Stalin’in dünyanın çeşitli ülkelerinden Ermenileri SSCB’ye getirttiğini ve onları, işgal etmek istediği Doğu Anadolu’ya yerleştirmeyi amaçladığını, Doğu Anadolu’yu işgaline haklı zemin oluşturma çabası içerisinde SSCB’ye getirttiği Ermenileri kullanmaya çalıştığını gösteriyor.

Kars ve Ardahan Osmanlı toprakları iken, 93 savaşı (1787-1788) Kars, Ardahan, Artvin ve Batum;Berlin Antlaşması’yla Rusya’ya bırakıldı. Kars- Ardahan 1921 yılına kadar 44 yıl Rus esaretinde kaldı. Stalin’in ölümünden sonra 1953 yılında Rusya Türkiye’den toprak talebi olmadığını açıkladı.

Rusya ortak istemez, hegemonya ister. Benim 4’üncü dedelerim dahil Gürcistan’da yaşayan Terekemeleri ve Ahıska Türkleri’ni Sibirya’ya süren de Ruslardır. Her alanda emperyalist hedefleri olan Rusya’ya güvenilmeyeceğini bütün dünya bilir.

Nazarbayev 24 Nisan 1990 yılında Kazak SSC Yüksek Sovyet’i tarafından Kazakistan’ın ilk Cumhurbaşkanı seçildi. 1 Aralık 1991’de Nazarbayev ilk devlet başkanı seçildi. Görev süresi 1996’da bitecek olmasına rağmen referandumla 2000 yılına kadar uzatıldı.

2005’te Kazakistan’da halk oylamasıyla yapılan devlet başkanlığı seçimlerini yine Nazarbayev kazandı. 2015 tarihinde yapılan seçimde de Nazarbayev kazandı. 15 Ocak2012’de yapılan parlamento seçimleri için AGİT (Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı) seçimlerin yeterince demokratik olmadığını açıkladı.

Kırgızistan, 1991’den beri cumhurbaşkanı değişen ve çok partili sisteme geçerek, Jogorku Keneş’te (Meclis) muhalefetin temsil edildiği tek bölge ülkesidir. Ancak insan hakları ve demokratik özgürlükler açısından dünyada alt sıralardadır.

Tacikistan 1990 ile 2000 yılları arasında, iç çatışmalar yaşadı. 1995 yılındaki seçimlerde Tacikistan Komünist Partisi iktidar oldu. İktidarı 2005 yılına kadar sürdü. 2005 yılında Demokratik Toplum Partisi iktidar oldu.

Bugün Tacikistan’da yolsuzluk, suç oranındaki artış, ekonomik bozulmalar, Afganistan’dan Avrupa’ya yönelen uyuşturucu ticaretinde transit geçiş ülkesi konumundadır.

Türkiye Şanghay İşbirliği Örgütü’ne girerse, ekonomik olarak da kaybeder.

2018 verilerine göre Türkiye, Şanghay ülkelerine 8 484 Milyon dolarlık ihracat yaptı. Buna karşılık bu ülkelerden toplam 45 222 milyon dolarlık ithalat yaptı. Bu ülkelere karşı 2018 yılı toplam dış ticaret açığımız 36 738 milyon dolardır. (Aşağıdaki tablo )

TÜRKİYE’NİN 2018 YILINDA  ŞANGHAY  İŞBİRLİĞİ  ÖRGÜTÜ  İLE DIŞ TİCARETİ (MİLYON DOLAR)

Ülke Türkiye’nin İhracatı Türkiye’nin İthalatı Türkiye’nin Dış Ticaret Dengesi
Çin 2 915 20 719 -17 804
Rusya 3 401 21 989 -18 588
Kazakistan 695 1 470 – 775
Kırgızistan 344 47 297
Tacikistan 177 201 -24
Özbekistan 952 796 156
TOPLAM 8 484 45 222 -36 738

Kaynak :TÜİK

Şanghay ülkeleri ile olan dış ticaretimiz adeta bir sömürü tablosu oluşturuyor.

 2018 yılı Şanghay İşbirliği örgütü ile dış ticaretimizin yeri  

  • 6 ülkeye olan ihracatımızın Toplam ihracatımız içindeki  payı yüzde 5’tir.
  • Yine bu ülkelere verdiğimiz dış ticaret açığımızın Toplam dış ticaret açığımız içindeki payı yüzde 66.8’dir.
  • 2018 Türkiye toplam ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 75.3 olmasına rağmen , Şanghay ülkeleri için bu oran yüzde 18.8’dir.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir