ÖZGÜRLÜK KAZANACAKTIR

Afrika  batılılar tarafından işgal edilmeden önce  yerli halkların dilinde ‘’Özgürlük ‘’ sözcüğü yoktu. Çünkü herkes özgürdü ve aksi yaşanmadığı için bu söze de ihtiyaç yoktu.  

Afrika’nın sömürgeleştirilmesi, 1444 yılında köle ticareti ile başlamış ve 19 . Yüzyıla kadar sürmüştür.  Atlantik köle ticareti veya trans-atlantik köle ticareti adıyla tarihe geçmiştir.

O zaman Afrikalı köleler Avrupalılar tarafından baskın yoluyla ve kaçırılarak  esir ediliyordu. Ayrıca  Afrikalı köle satıcılarından alınıyordu.  Batı ve Orta Afrika’dan  gemilerle Amerika’ya taşınıyordu.

 

 

19 Yüz yıl sonrasında, Avrupa’nın emperyal güçleri Afrika  kıtası üzerinde büyük bir yarış içerisinde koloniler kurmak için mücadele  ettiler. Bu süreçte Afrika’da sadece az sayıda bağımsız devlet kalmıştı.   Sudan  bu dönemde resmi olarak hiç kolonileşmedi . 1909 yılında Afrika kıtasının büyük kısmı tamamıyla sömürü kontrol bölgeleri idi.

Sonuçta , özgürlük en fazla Afrikalılar için anlam ifade edecekti.

Çok  ilginçtir ki  ki yüzlerce kölesi olan ABD’nin üçüncü başkanı olan Thomas Jefferson  aynı zamanda  Amerikan Bağımsızlık Bildirgesini yazdı. Kölelerine özgürlük verdi ve özgürlük için en veciz sözü söyledi :   ’Bize  can veren Allah , özgürlüğümüzü de verdi. ‘’… Bu söz aynı zamanda özgürlüğün kaynağını da açıklıyor.

İnsanlık tarihine dikkatli bakarsak , demokrasi konusunda çelişkili sonuçlar çıkarabiliriz… İnsanlığın doğasında demokrasi ve özgürlük mü var ,  yoksa bir kişiye, bir simgeye  veya bir inanca  biat etmek mi  var ?

 

Eğer insanın doğasında demokrasi ve özgürlük yoksa neden İnsanlık tarihi demokrasi mücadelesi vermiş ve bedel ödemiştir. Ve bin yıllar süren bir demokrasi mücadelesinden sonra neden ve nasıl oluyorda , Hitler , Mussolini , saddam , cahevez ve bu günde ortadoğuda hakim diktatörler ortaya çıkabiliyor ? 

 

 

 

 

 

 

 

Biat kültürü sonradan dinlerin  ve din tacirlerinin insanları sömürmek ve kullamak için , devlete ve yönetime hakim olmak için , dünya nimetlerine daha çok sahip olabilmek için ,önce ortaçağ bitinceye kadar Hristiyanlığın sonra ve hatta şimdi siyasi İslamın yarattığı ve empoze ettiği , İnsanın insanı sömürmesi için bir düzenek, bir tuzaktır.

 

Dini bir tuzak olarak kullananlar , insanların manevi duygularını istismar ederek , siyasette popülizm yaparak  sonuca gidiyorlar. Zira dini inanç insanlığın var oluşundan beri vardır. Tek tanrılı dinlerden öncede İnsanlar her zaman bir inanca , bir simgeye bağlı olmak  ihtiyacını duymuştur. Bunun içindi ki , dürüst olmayanlar siyasi arenada bu değerleri kullanarak , din istismarı yaparak , popülizm yaparak , insanların idrakının kilitlemiştir.

 

Hitler de Milli değerleri olduğundan fazla öne çıkarak , popülizm yapmış ve Alman halkının idrakini kilitlemiştir. Daha önemli sorun , bu değerleri kötüye kullanarak bir defa seçilmiş olanların , toplumda fazla karşıt yarattıkları için , geri adım atmaları  da mümkün olmayacaktır. Bu sonuç tüm Dünyada  özet olarak ‘’ Diktatörler seçim kaybetmez ‘’ şeklinde yorumlanmıştır.

 

Diktatörler her seçimde giderek daha fazla popülizm ile ve  Devletin imkanlarını da sonuna kadar kullanarak bu düzeneyi kurup , devam ettirebiliyorlar. Kaybedeceklerini anlarlarsa , tüm devlet imkanlarını ve bürokratlarını kullanarak seçim hilesi yapıyorlar. Burada ki çıkmaz dikkatörlerin her seçimde öncekinden daha fazla popülizm yapma ihtiyacıdır.

 

Tarihe dönersek , İnsanlığın her alanda istimarı karşısında , insanlar da tarih boyunca insan hakları ve demokratik özgürlükler için mücadele vermiş tüm ülkelerde bu haklar halkın mücadelesi ile elde edilmiş  bu nedenle ağır bedeller ödenmiştir.

Nihayet , İnsanlığın özgürlük mücadelesi , 10 Aralık 1948 , de İnsan hakları evrensel Bildirgesi ile daha çok anlam kazanmıştır. Bu bildirgenin birinci maddesi , ‘’Bütün insanlar özgür, onur ve haklar bakımından eşit doğarlar. Akıl ve vicdanla donatılmışlardır. Birbirine kardeşlik anlayışıyla davranmalıdırlar. ‘’ şeklindedir .

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir