ENFLASYONUN KENDİSİ DE İSTİKRARSIZ

Ağustos ayında, aylık olarak Yurt içi ÜFE oranı yüzde 0.98 oranında, arttı. Yaz aylarında genellikle enflasyon oranları eksi veya daha düşük çıkardı. Bu sene Ağustos ayında Üretici Fiyatları Endeksinin (ÜFE ) 0.98 olmasının en önemli nedeni döviz kuralarındaki artıştır.

Kur artışı,  sanayi sektörünün yüzde 50 ile yüzde 70 oranında girdi olarak kullandığı ithal aramalı ve hammadde fiyatlarının artmasına ve neticede üretim maliyetlerinin artmasına neden olmuştur. ÜFE oranındaki artış bu maliyet artışını yansıtmıştır.

 

 

Öte yandan Üretim maliyetlerindeki artış(ÜFE artışı ) önümüzdeki aylarda perakende fiyatlara, yani TÜFE’ ye ’yansıyacaktır. Toplam talebin düşük olmasına rağmen, Üretim maliyetlerinin bire bir veya daha yüksek oranda perakendeye yansımasının nedeni piyasada oligopol yapının olmasından kaynaklanıyor.

Tüketici Fiyatları Endeksi  (TÜFE )  oranı ise Ağustos ayında yüzde 040 oranında arttı. Yine bu Ağustosta TÜFE oranı da geçen seneden daha yüksek oldu.

Özetle, ÜFE ve TÜFE olarak, yıllık enflasyon oranları geçen seneye göre daha düşük kalmış ve fakat Ağustos ayı aylık enflasyon oranları bu sene daha yüksek çıkmıştır. (Aşağıdaki tabloda enflasyon oranları geçen seneye göre karşılaştırılmalı olarak görülmektedir.)

Halkı en çok ilgilendiren ve Mutfak enflasyonunu etkileyen Gıda enflasyonudur. Gıda, TÜFE sepetinde harcamalar içinde yüzde 24.25 oranıyla en yüksek ağırlıktadır.  

Gıda da yıllık enflasyon olarak geçen seneye göre düşme var. Fakat asıl enflasyon trendini gösteren 12 aylık ortalamalara göre artış var. 12 aylık ortalamalara göre gıda fiyatlarındaki artış oranı geçen sene yüzde 11.45 iken bu sene Ağustosta 12.28 ‘e yükseldi. Yani gıda fiyatları trendi artış yönündedir.  

Aşağıdaki grafik, Ağustostan Ağustosa, 2007 yılı ile bu sene arasındaki yıllık ÜFE ve TÜFE oranlarını göstermektedir. Özellikle ÜFE oranında bazı yıllar bir yıldan öteki yıla yüzde yüzden fazla değişiklik var. Yani enflasyon oranları zig-zaglı bir seyir göstermektedir.  

Enflasyon zaten istikrarsızlık demektir. Ancak aşırı zig-zag bizzat istikrarsızlık içinde da istikrasızlık demektir. Bunun temel nedeni, uygulanmakta olan para – faiz ve kur politikalarındaki tutarsızlıktır.

 

Son yıllarda toplam talebin düşmüş olmasına ve durgunluğa rağmen Enflasyon devam ediyor. Merkez bankasının para politikası ile enflasyonun çözülemeyeceği iyice anlaşıldı. Enflasyonun temel nedeni ekonomide verimliliğin düşük olması, piyasanın spekülatif bir yapıda olması ve siyasi istikrarsızlıktır.

Bunların çözümü için de, ekonomide planlama siyasette demokrasi gerekir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir