EMEKÇİNİN MİLLİ GELİRDEN ALDIĞI PAY DÜŞTÜ

2014 sonunda Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) “Küresel Ücret Raporu’’nu açıklamıştı. Rapora göre son yıllarda gelişmekte olan ülkeler içinde ,  Rusya federasyonu  gibi bir kısmında emek gelirinin milli gelirdeki payı arttı,  Türkiye, Çin ve Meksika’ gibi bir kısmında ise düştü.

 

2001 kriz yılıdır. Kriz yıllarında , kar gibi diğer sektör gelirleri düşer. Ancak maaş ve ücretleri sabit olduğu için nisbi olarak yüksek kalır. 2009 krizinde de aynısı oldu. (Aşağıdaki tablo ) 2002 yılı ile karşılaştırma yaparsak , bu yıl  ile 2014 yılı  arasında   geçen 12 yılda , maaş ve ücretlerin milli gelir içindeki payı  2 puan düştü. 2002 yılında  maaş ve ücretlerin Milli gelir içinde yüzde 6.8 olan payı 2014 yılında yüzde 4.8’e geriledi.

 

 

 

Türkiye de ücretlerin milli gelirden aldığı pay neden geriledi:

 

1.Gerek İLO raporuna göre ve gerekse fiili duruma bakarsak , bu güne kadar  ücretlere enflasyon kadar zam yapıldı ve  fakat büyümeden yeteri kadar  refah pay verilmedi. Büyümeden pay her yıl , faiz ve kar gibi , diğer üretim faktörlerine daha fazla gittiği için ücretlerin nispi anlamda milli gelirdeki payı düştü.

 

Söz gelimi 2015 yılı ortalama memur maaşındaki  artış  3 artı 3 yani yıllık ortalama olarak yüzde 4.54   olarak belirlendi . Enflasyonun bu orandan daha yüksek olacağı gün  gibi ortadadır. 205’te ayrıca yüzde 3 veya 4  büyüme bekleniyor. Bu büyüme hiç dikkate alınmıyor.

 

Kaldı ki , istihdam artışı var… Ancak çalışanın milli gelirden aldığı pay düşüyor.  Aşağıdaki tablo ) Demek ki , düşük maaş ve ücret verilerek  çalışanların reel geliri düşürülmüş oluyor.

 

NÜFUS VE İSTİHDAM ARTIŞI

YILLAR

NÜFUS (MİLYON)

İSTİHDAM (MİLYON)

2005

72,1

19,6

2014

77,1

28,7

ARTIŞ

5,0

9,1

 

3.Çalışma çağındaki nüfusun , fiili olarak yaklaşık yüzde 40’ını kayıt dışı istihdam sektörünü  oluşturuyor.  Kayıt dışı sektörde sigorta yapılmıyor ve asgari ücretle veriliyor.

 

4. Sıcak para,  spekülatif piyasa nedeniyle, finans sektörünün Milli gelirdeki payı arttı. Reel sektör ve ücretlerin payı daraldı. Söz gelimi Mali aracı kurumların milli gelir içindeki payı 2003 yılında yüzde 8.7 iken , 2012 yılında yüzde 13.6’ya yükseldi.  

 

5.Emekçinin gücü azaldı. Sendikaların bir kısmı sarı sendikaya dönüştü.

Son otuz senedir gelen  her hükümet hakim olacağı, kullanacağı  bir sendikacılık sistemi  istedi. 1980 sonrası ve küreselleşme sürecinde sendikalar bölündü. Sendikaların gücü azaldı. O kadar ki , her partinin , her ideolojinin bir sendikası oldu.

Memur Sendikaları da aynı şekilde parçalandı. İşçi sendikalarında 3 konfederasyon var, memur sendikalarında ise 8 konfederasyon ve  bunlara bağlı 54 sendika var. Hükümet  bu parçalanmışlığı kullanıyor ve en fazla üyesi olan sendikayla pazarlık yapıyor. Mevzuatı da bu yönde düzenliyor.

Hak  verilmez alınır.. Çalışanın hakkını alacak sendikacılık dejenere edildi. 

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.