Ekonomik İstikrarda Dünyadan Ayrıştık

Küresel ortalama büyüme oranı 2011 – 2018 arasında yüzde 3,6 oldu. 2019 yılında bu oranın yüzde  2.7 olması bekleniyor. 2018 ikinci çeyreğinde küresel ekonomide yavaşlama bu sene de devam etti. 2020 de de küresel büyüme oranının yine yüzde 2.7 düzeyinde kalması bekleniyor.

Bu  sene büyüme olarak gelişmiş ülkeler daha olumlu bir görünüm sergilerken, Doğu Avrupa ve Latin Amerika’daki   gelişmekte olan ülkeler daha zayıf kalmıştır.

Buna rağmen ABD Merkez Bankası FED – (Federal Reserve ) ,in  son olarak  fonlama faiz oranını yüzde  1.75 – 2.00 ‘ e düşürmesinin gerekçesini ,  küresel risklerin  artmasına ve küresel büyümenin zayıf kalmasına  ve olası resesyon riskine karşı bir güvence yaratılmasına  bağladı.

FED’in faizleri düşürmesi , uluslar arası sermaye hareketlerini de etkiler. Sermayenin daha yüksek faiz veren gelişmekte olan ülkelere gitmesini teşvik eder.  Ne var ki  ABD’ de  faizler  halen yön verici değil. Dünya ekonomik konjonktürü de eskisi kadar rahat olmadığından uluslararası sermaye bir bekleme dönemi içinde olabilir. FED faizleri daha da düşürürse yabancı sermaye girişi artacağından Gelişmekte olan ülkelerde büyümeyi olumlu etkiler.

Çin’de de bu sene son 28 yıla göre daha düşük , yüzde 6.2 büyüme yaşanıyor. 2020 yılında büyümenin biraz  daha  düşeceği ve yüzde 6.0 olacağı tahmine diliyor.

ABD- Çin ticaret  savaşı şimdilik durulmakla birlikte zaman zaman farklı şekilde ortaya çıkacaktır. Zira ABD sürekli Çine olan dış ticaret açığından yakınmaktadır.

Euro bölgesinde büyüme  bu sene yüzde 1.1 olarak tahmin ediliyor Ayrıca , anlaşmasız bir Brexit senaryosunun, gelecek yıl İngiltere’de Avro Bölgesinde büyümeyi olumsuz etkilemesi bu nedenle  Avrupa da  büyümenin yaklaşık yüzde 0,4 puan düşeceği tahmin edilebilir.

Genel olarak , Dünyada ekonomik gidişat birkaç sene yatay seyredecektir.

Türkiye ekonomisi büyüme olarak Dünyadan ayrıştı. Son üç çeyrektir GSYH küçüldü. 2019 yılında  GSYH olarak sıfır büyüme bekleniyor. 2019 Fert başına gelir ise eksi yüzde 1 dolayında küçülecektir.

Türkiye de  başkanlık sitemi ile,  hukukun üstünlüğünde ve demokraside geri düştü. Güven sorunu oluştu. Bu sorunların aşılması  , hukuk ve demokratik altyapının yeniden kurulması , kamu da denetim sisteminin çalışması ve en doğrusu parlamenter sisteme yeniden dönülmesi ile mümkün olur.

Öte yandan Uluslararası Çalışma Örgütü (İLO) son raporunda , Dünyada istihdamın arttığını ve küresel işsizliğin azaldığını açıkladı. İLO’ya göre Dünyada  artık istihdam sorunu – İşsizlik sorunu değil,  kaliteli çalışma ve ücret koşulları sorunu var. Söz gelimi Dünyada çalıştığı halde 700 milyon kişi , geçim sıkıntısı çekiyor.

2019 ortalama İşsizlik oranı , Afrika’da yüzde 4.5 , Kuzey Amerika’da yüzde 41. , Arap Ülkelerinde yüzde 7.3 ve Asya Pasifik ülkelerinde ise yüzde 3.6’dır.

Avrupa’da işsizlik oranı halen yüzde 7.6 düzeyindedir.

Türkiye de TÜİK tarafından açıklanan en son işsizlik oranı yüzde 13.9’dur. İş aramayıp çalışmaya hazır olan işsizleri de katarsak Fiili işsizlik oranı yüzde 19.6 oldu.

Dünyada gençler arsında işsizlik oranı daha yüksektir. Türkiye de yüzde 27.1 dir. Gençler arasında işsizliğin daha çok artması , yeni yatırımlarda daralma ,otomasyonda tecrübeli ve uzman çalışanlara talep , neden oldu.

Yine , Türkiye ‘de de  son 4 çeyrektir yatırımlarda eksi büyüme , daralma var. Bu nedenle Türkiye istihdam yaratamıyor.

OECD  son raporunda , OECD ülkeleri içinde istihdam oranının , yüzde 51.8 ile ,  en düşük ülkenin Türkiye olduğunu açıklandı. Türkiye ‘yi yüzde 54.8 oranı ile Yunanistan takip ediyor.

Enflasyona gelince … Dünya enflasyonu çözerken , biz kronik enflasyon yaşıyoruz. Temmuz 2019 verilerine göre Dünyada en yüksek ortalama enflasyon(Venezuela hariç ) Latin Amerika ülkelerinde ve yüzde 7.9’dur. 2019  Dünya ortalama Enflasyon gelişmiş ülkelerde yüzde 1.5 , gelişmekte olan ülkelerde ise yüzde 1.5’tir.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir