Eğitimi İdeolojik Tasalluttan Uzak Tutmalıyız

Şeriat isteyen, tarikatlar, imamlar , profesörler ve  bu hedefi kılık kıyafeti ile ilan eden bir amiralın doğal olarak hedefi  Anayasayı ve laik devlet düzenini değiştirmektir. İktidarın bunlara  karşı tepkisi sınırlı kaldı. Benimsemediğini açıkladı. Ancak bu gidişattan endişe duyanlara karşı tepkisi daha sert oldu.

Temel de siyasi iktidarın adımları şeriat heveslilerine cesaret veriyor. Bunların başında da eğitim sistemi geliyor.

Kusurlu demokrasinin veya otokrasinin olduğu ülkelerde, hangi sosyo-ekonomik sistem olursa olsun, iktidara gelenler önce eğitimi kendi hedefleri, kendi ideolojileri ve iktidarda kalma hesapları içinde değerlendirir ve planlama yaparlar.

Eğitim bir toplumun geleceğini, yönetim sistemi ile ilgili tercihlerini, biat kültürünü ve potansiyel kalkınmayı etkilemenin şifrelerini barındırır.

Türkiye’de eğitim sistemi, 1990’lı yıllardan başlayarak hızlı bir şekilde Siyasi islam’ın ayağı  Gülen Cemaati’nin tasallutunda kaldı.  Adeta kültürel bir  düşüş yaşadı. Aslında bu duruma, kültürel düşüş demek bile yeterli değildir.

Eğitim sistemi daha büyük tehditler altındadır. Elbette tek bir örnek, tüm eğitim sistemini temsil etmez. Ancak bir veya birkaç kişi de ol- sa, eğitimin başındakiler bile dini kaygılarla eğitimi zararlı görüyorsa, o ülkede eğitim çıkmazda demektir.

Söz gelimi Sabahattin Zaim Üniversitesi’nin eski rektör yardımcısı, “Okuma oran› arttıkça beni afakanlar basıyor” dedi ve sonrasında kamuoyu baskısıyla istifa etti ve fakat Cumhurbaşkanı tarafından ödüllendirilerek YÖK Denetleme Kurulu üyeliğine atand.

Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ağırcaklı ‘nın  Şamil Yayınevi tarafından hazırlanan ‘Şamil İslam ansiklopesinde  ,mürted’in karşılığı olarak, “Komünizm, kapitalizm, demokrasi, sosyal demokrasi vb. şirk düzenlerini doğrulamak” bulunuyor. Buna ceza olarak da “tövbe etmediği takdirde ölüm” deniliyor. Bu Konu  Konu Meclis gündemine de taşınmıştı.

Osmanl› e¤itim sistemi, orduda din esasl› uygulamalara a¤›rl›k verilmesi bize gösteriyor ki: Tüm ‹slam ülkelerinde iktidar olma- n›n veya iktidar› devam ettirmenin en iyi yolu, dini bir araç olarak kullanmakt›r. Fethullah Gülen cemaatinin yapt›¤› tam da budur.

Bunlar münferit hadiseler olabilir… Ancak iktidar bunlara karşı yeterli tepkiyi göstermez ve bazen de korursa , elbette sayıları artar ve hepimiz de endişe içinde oluruz.

Kaldı ki kötü bir örnekte yaşadık. Fetö Tarikatının eğitim yaptırdığı gençlerin üniversitlere ve orduya sokulması için soru çaldıkları ortaya çıktı. Diğer gençlerin hakkını  yemek gibi, hem günah, hem de haksız rekabet yaratmış olmak maalesef tarikat mensupları  için önemi yoktu. Darbe teşebbusü gösterdi ki, bu tarikat ,   insanlar› insani amaçlarla değil de, ideolojik amaçlarla ve onlar› kullanmak için yetiştiriyordu.

Eğitimde din eksenli tavizler Diyanet işlerinin raporuna da yansımıştı.

Diyanet işleri’nin 2017-2021 stratejik planında, tehditler arasında, “İlahiyat ve imam-Hatip Lisesi mezunu sayısının kontrolsüz, plansız artışı  ve mezunların nitelik sorununun bulunması ” da bir madde olarak yer almıştı.  Bütün bunlar, eğitimin ve gençlerin siyasi  ve ideolojjik olarak istismarı demektir ve ülke geleceği için  de risktir.

Toplum olarak aklımızı başımıza almamız gerekiyor. Eğitimi laik demokratik çizgiye getirmemiz gerekiyor.

Platon’a göre eğitim: “Hem bireyin hem de devletin yapısını düzeltecek en etkili yoldur.”

Eğitimi ideolojiden uzak ,  gelişen ve değişen dünyada ilerlemenin bir aracı olarak “Progressivism” ve eskiyen değerlerin yerine yenilerinin konulması demek olan “Reconstruction” çizgisinde tutmamız  gerekir.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir