İSTİHDAM PAKETİNDEN DE HÜLLE ÇIKTI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından , istihdam paketi yasa tasarısı hazırlandı… Bu paket özet olarak :

1)     Özürlü istihdamıyla ilgili işveren payı hazine tarafından karşılanacak ,

2)     Alt İşverenlerde mesleki eğitim zorunlu olacak ,

3)     Bir organize sanayi bölgesinde her işletmenin bir doktor bulundurması yerine , ortak işyeri hekiminden yararlanma  imkanı gelecek,

4)     İş kura kayıtlı işsizlerin , il ve ilçenin ihtiyacına göre eğitimleri sağlanacak , ( Eğitim işsizlik sigortası yasasında var )

5)     İşyeri kurma izinleri kalkıyor,

6)     Genç nüfusun istihdamı teşvik edilecek…İşgücü maliyetlerinde beş puan indirim yapılacak , ( halen işçi ve işverenler tarafından ödenen vergi ve sosyal güvenlik kesintilerinin işverene maliyeti

     yüzde 42 ‘dir. )

7)     İşten ayrılanlar ve işverenlerin elektronik ortamdan yararlanmaları için yasal düzenleme yapılacak ,

 

 

Buraya kadar güzel… Ancak Hükümet asıl hedefini gizliyor. Bunu bakanın Medyaya verdiği beyandan anlıyoruz.

Bakan ‘’ GAP , Türkiye’nin öteden beri gerçekleşmesini hayal ettiği projelerden birisidir. İşsizlik fonundaki Devlet payının 2008’den sonraki 5 yıllık nemasını GAP ve kalkınmada öncelikli yörelerdeki sosyal amaçlı  projelerde kullanmak için devlet hazine payının nemasını aktaracağız. Ana para aynen kalacak. İşsizlik fonunda 33 milyar YTL  var… Buna dokunmuyoruz… Olduğu gibi kalacak. Yıllık gelirinden kullanılacak. 33 milyar YTL içindeki 8 milyar YTL kamu payının önümüzdeki beş yıllık nemasını , GAP ve benzeri projeler için kullanacağız. ‘’

 

 

HÜKÜMET İŞÇİNİN PARASINA GÖZ DİKTİ

 

Potansiyel işsizin parasına göz diken bir hükümet  bu güne kadar olmadı… AKP ‘den sonra da olmayacak.

AKP hükümeti bu güne kadar işsiz kalana  işsizlik sigortasından para ödemedi. İşsizin bu fondan yararlanma şartları çok ağır,  deveye hendek atlatmaktan daha zordur.

 

Etik açıdan doğru olmayan AKP’nin bu hüllesi , yasal açıdan da mümkün değil.

 

4447 sayılı işsizlik sigortası yasasının 46  maddesi, işsizlik sigortasının amacını , ‘’… sigortalılara işsiz kalmaları halinde kanunda öngörülen ödemeleri ve hizmetleri yerine getirmek ‘’ olarak tarif ediyor. Demek ki işsizin parasını hükümet başka bir alana aktaramaz.

 

Yine , yasanın 53 maddesinde işsizlik sigortasından yapılacak giderler de sayılmıştır.  Yasaya  göre işsizlik sigortası giderleri :

 

  • Sigortalı işsizlere verilen ödeneklerden ,
  • Hastalık ve analık sigortası primlerinden,
  • Meslek geliştirme , edindirme ve yetiştirme eğitimi giderlerinden
  • İşszilik sigortası hizmetlerinin yerine getirilmesi için yönetim kurulunun onayı üzerine kurum tarafından yapılan giderler ile hizmet binası kiralanması , hizmet satın alınması , bilgisayar , bilgisayar yazılım ve donanımı alım giderlerinden , oluşur.

Yasaya uygun olarak yapılan yönetmelikte de , Fon kaynaklarının , piyasa şartlarında değerlendirilmesinin esas olduğunu öngörmüştür.

 

HÜKÜMETİN VE BAŞBAKANIN MEŞRULUĞU

 

Yasaya aykırı ise AKP hemen yasada değişiklik yapacaktır. Anlaşılan işsizin parasını kullanmaya Başbakan karar verdi.Başbakan karar verdiyse , Meclisin , muhalafetin yapacağı hiçbir şey yoktur. AKP ‘ milletvekillerinin tartışma hakkı yoktur.  Zira başbakan yürütme ve yasamanın tamamına hakimdir.Medyanın da çoğuna hakimdir. Bunun içindir ki yüzde 47 oy lana bir partinin meşru olup – olmadığı tartışılmaktadır.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir