BÜYÜMEDE DÜŞÜK PERFORMANS DEVAM EDECEK

IMF “Dünya Ekonomik Görünüm”  raporunda, Türkiye için 2010 yılı büyüme tahminini revize ederek yüzde 3.7’den, yüzde 5.2 ’ye yükseltti. Ayrıca, raporda,  “başlangıçtaki dış şoktan sonra iç güven yeniden kazanıldı” dedi.
Bizi böyle öven IMF, Çin, Brezilya ve Hindistan’ı övmek için lisanına yeni kelimeler ilave etmesi gerekir.

Çünkü IMF’ye göre gerek Çin, Hindistan ve Brezilya’da ve gerekse büyümede karşılaştırma yapabileceğimiz gelişmekte olan ülkelerde 2010 yılında büyüme bizden daha yüksek olacaktır.
IMF’nin yeni tahminine göre, 2010 yılında gelişmekte olan ülkelerde ortalama büyüme yüzde 6.3 olacak. Buna karşılık Türkiye’de yüzde 5.2 olacak. 2011 yılında da glişmekte olan ülkelerde ortalama büyüme oranı yüzde 6.5 olacak, Türkiye’de ise yüzde 3.4 olacak.

 

 

IMF BÜYÜME TAHMİNLERİ
Büyüme (%)  Nisan 2010 tahminleri 2010          2011
Dünya                                   4.2                 4.3
Gelişmiş ekonomiler                  2.3                 2.4
ABD                                      3.1                 2.6
Euro bölgesi                           1.0                 1.5
Japonya                                1.9                 2.0
Gelişmiş olan piyasalar              6.3                 6.5
Orta ve Doğu Avrupa               2.8                 3.4
Çin                                     10.0                 9.9
Rusya                                  4.0                  3.3
Brezilya                                5.5                  4.1
Hindistan                              8.8                  7.8
Türkiye                                5.2                  3.4

Türkiye’de 2004 yılından sonra, büyüme oranı her yıl hızlı bir şekilde düşmeye başladı. 2008’de sıfıra yaklaştı… 2009’da eksi oldu.
Yani, eğer dünya krizi olmasaydı, yine de bizim ekonomi bir daralma yaşayacaktı.
Örneğin, 2006 ve 2007 ortalarına kadar, dünya iktisadi konjonktüründe bir sorun yoktu. Petrol fiyatları, biz dahil bazı ülkelerin cari açığını artırdı, ancak sermaye hareketlerinin devam etmesi, borçlanma kaynaklarının olması, o gün için bir sorun yaratmadı.
Bununla birlikte cari açıkların artması, ülkelerin borçlanması ve bu ülkelerden dışarıya reel faiz ve kâr transferinin artması, gelecek yıllarda potansiyel büyüme oranları için risk oluşturdu. Türkiye cari açıkta ve büyüme riskinde başı çekti.

DÜNYADA BÜYÜME ORANLARI
Yıllar                       2007    2008     2009
Dünya                     5.20      3.00     -1.1
G. ülkeler                 2.70      0.50    -3.20
G. olan ülkeler          8.30       6.10     2.10
Türkiye                   4.50      0.70     -4.7
Kaynak: IMF World Economic Outlook-October 2009
Kaynak: IMF World Economic Outlook-January 2010

Türkiye, 2007, 2008 ve 2009 yıllarında, gelişmekte olan ülkeler büyüme ortalamasının epey altında kaldı. 2008 yılında gelişmekte olan ülkeler, ortalama yüzde 6.10 büyürken, Türkiye yüzde 0.7 büyüdü.
Kriz yılı olan 2009 yılında gelişmekte olan ülkeler, ortalama yüzde 2.1 büyürken, Türkiye yüzde 4.7 küçüldü.
Fert Başına Gayri Safi Yurt İçi Hasıla, gerçek gelir artışı ve refah göstergesidir. Fert başına GSYH’ya bakarsak, Türkiye 2007 yılında da küçüldü.
Fert başına GSYH, 2008 yılında 0.5 küçüldü. 2009 yılında ise yüzde 5.8 oranında küçüldü. Yani Türkiye üst üste iki yıl kriz yaşadı.
IMF büyüme tahminini bütün ülkeler için artırdı. Biz başımızı kuma gömmek yerine, diğer gelişmekte olan ülkeler neden bizden daha hızlı büyüyor, biz neden daha yüksek büyüme hızına ulaşamıyoruz, diye düşünmemiz ve bu anlamda önlem almamız gerekir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir