İSTANBUL’DA YAŞAYANLARIN BEKLENTİSİ

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi, Türkiye’nin ilk iktisat eğitimi veren fakültesidir. İlk olmanın getirdiği bir misyon ve sorumluluk da yüklenmiştir. Diğer üniversitelerde kurulan bölüm ve fakültelere öğretim üyesi ve bilimsel destek vermiştir.
Örneğin 1982’de YÖK kurulmadan çok önce 1970’li yıllarda Bursa’da İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesini kurdu ve yönetti.
İktisat Fakültesi Mezun ve Mensupları Vakfı, tüm hocaların ve en az 10 yıllık mezunların kurduğu ve yürüttüğü bir vakıftır.

Bu vakıf, 2000 yılında  “Yolsuzluğun boyutu ve nedenleri”, 2002 yılında “Mikro Kredi Modeli Yoluyla Yoksulluğun azaltılması’’, 2007 yılında ” Yolsuzluğa Bakış: İstanbul Örneği’’, Mart 2009’da,  “Ekonomik Krizin Toplumsal Etkileri: İstanbul
Araştırması”  şimdi de  “Riskler ve beklentiler 2010, İstanbul Araştırması’’yaptırdı.
Araştırma yine İktisat Fakültesi’nden bir grup öğretim üyesi ve anketör öğrenciler tarafından yürütüldü.
Araştırma için anket, 39 ilçede, nüfusa göre orantılı olarak, cinsiyet ve meslek kotaları koyarak 2200 denek üzerinden yapıldı.
Bu araştırma, İstanbulluların ümitlerinin iyice tükendiğini, işsizlik ve krizden fazlaca etkilendiklerini gösteriyor… Önemli gördüğüm bazı sonuçlar satır başlarıyla şöyledir:
1) İstanbulluların yüzde 56.1’i işsizliği, yoksulluğu ve krizi ekonomik sorunlar olarak, çözülmesi gereken en önemli sorun görüyor.
 2) Halkın yüzde 59.96’sı bölücülüğü en önemli iç tehdit olarak kabul ediyor.
3) İstanbul halkının yüzde 47.5’i, Türkiye’nin demokratik yönetilmediğini, yüzde 30.7’si ise demokratik yönetildiğini söylüyor. Demokratik yönetilmediğini düşünenlerin oranı yüzde 50 daha yüksektir.
4) Halkın yüzde 52.4’ü hükümetin yolsuzlukla mücadelesini başarısız buluyor.
5) Hükümetin demokratik açılım (Kürt açılımı) paketi başarısız olur diyenler (yüzde 47.8), başarılı olur diyenlerden (yüzde 28.9) daha fazladır.
6) Fikri olmayanları çıkarırsak, erken seçim Türkiye’nin problemlerini çözer diyenlerin oranı yüzde 60’tır.
7) İstanbul halkının yüzde 50.7’si muhalefetin yeterli derecede etkin bir muhalefet yürütmediğini düşünüyor.
8) Halkın üçte ikisi, hükümetin ekonomik konularla ilgili açıklamalarını inandırıcı bulmuyor. İnandırıcı değil diyenler yüzde 50.1 iken tersine inandırıcı diyenler yüzde 25 ve eşit diyenler yüzde 24.9’dur.
9) 2010 yılında terörle mücadelede terör daha da artar diyenler yüzde 44.1 ile azalır diyenlerden yüzde 27.8 fazladır.
10) Önümüzdeki on yıl içinde ülkenin en başta gelen hedefi ne olmalıdır sorusuna, İstanbul halkının yüzde 79.10’u yüksek bir kalkınma hızı diye cevap vermiştir.
 İstanbul halkından oy vermeyi düşünenlerden, kararsızlar da dağıtıldığında erken seçim olursa kime oy vereceksiniz sorusuna verilen cevaplardan halkın tercihleri şöyledir:
AKP:………………………………………….36.57
CHP:………………………………………….33.51
MHP:…………………………………………13.54
SP:…………………………………………….5.56
BDP:…………………………………………..4.11
TDH:………………………………………. …3.24
DP :……………………………………………1.27
DSP:…………………………………………..1.16
DİĞER:………………………………………..1.04

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir