YÜZDE 36,75 MİLLİ İRADE OLUR MU?

AKP oy oranı olarak bu seçimde , seçime katılanların yüzde 43.3’ünün oyunu  almıştır. Başbakan ve AKP biz milli iradeyi temsil ediyoruz diyor. Karşısında olanlar da haklı olarak yüzde 43.3 ün dışında kalan yüzde 56.7 milli irade değil mi diye soruyorlar.

Ancak  meseleye Milli İrade açısından bakarsak , bu hesap yanlıştır. Zira bu hesaba göre yalnızca seçime katılanların milli iradeyi temsil ettikleri kabul ediliyor. Seçime katılmayan seçmenlerin  milli irade içinde yer almadıkları varsayılıyor.

 

 

18 yaşını doldurup , seçme hakkını kazanan ve fakat sandığa gitmeyenler,   mevcut sistemden  memnun olmayan veya mevcut partileri tercih etmeyenlerdir. Bunlar da iradelerini sandığa gitmeyerek ortaya koymuşlardır. Sonuçta Milli irade denilince , toplam seçmen sayısı anlaşılmalıdır. Hesap ederken de toplam seçmen içinde kaç kişi bir partiyi tercih etmiştir ? ona bakmak gerekir.  

Milli irade  söylemi için toplam seçmen sayısı içindeki pay oranı önemlidir. Bu seçimde AKP ’ye giden oy oranı yüzde 36.75 ‘tir. Kaldı ki bu oran yüzde 60 ‘ta olsa hiçbir siyasi parti milli irade benim diyemez. Milli irade toplumun tamamıdır.   

 

Aşağıdaki tabloda 2011 seçimleri ile 2014 seçimlerinde , toplam seçmen sayısı ve bu seçmenlerin içinde , AKP , CHP ve MHP’ ye oy verenlerin sayıları ve oranları yer almıştır.

 

TOPLAM SEÇMEN SAYISI İÇİNDE SİYASİ PARTİLERE GİDEN OY ORANI (YÜZDE )

                                       2011 SEÇİMLERİ            2014 SEÇİMLERİ

                                       …………………….         …. ……………………

                                        SAYI          PAY                  SAYI               PAY

                                        ……….      ………             …………..     ……….

 

TOPLAM SEÇMEN      50 189 930    100.00         52 695 831     100.00

AKP                              21 466 356      42.77         19 365 876       36.75

CHP                              11 147 736      22.21         11 458 366       21.74

MHP                               5 575 993      11.11            7 898 715      14.99

ÜÇ PARTİ TOPLAMI   38 190 085      76.09          38 722 975      73.48

 

Bu tablonun ortaya koyduğu gerçekler şöyledir :

 

1.Son seçimde AKP’ nin oyları Milli iradeyi temsil eden toplam seçmen sayısı içinde yüzde 36,75’tir. Diğer partilere göre daha fazla oy aldığı için seçimi kazanmıştır. Yüzde 36.75 oy oranı   milli irade demek değildir.

 

2. 2011 – 2014 arasında , toplam seçmen sayısı 2 505 901 kişi artmasına rağmen üç partinin aldıkları oy sayısı düşmüştür.2011 de üç partiye giden oylar , toplam seçmen sayısı içinde yüzde 76.09 iken , bu oran 2014 yılında yüzde 73.48’e gerilemiştir.  Bu düşüş yeni parti arayışı için bir sinyal olabilir.

 

3. AKP’  bu seçimde hem  artan 2 505 100  seçmen sayısından hiç pay almamış, hem de 2011 yılında aldığı oylara göre bu seçimde  2 100 480 oy kaybetmiştir.

 

4. Ortada kalan seçmen sayısı 2 505 901 kişi ile AKP’ nin kaybettiği

 2 100 480 kişinin toplamıdır. Toplarsak 4 606 381 seçmen  eder. Diğer partilerin bu kalan seçmen sayısını nasıl bölüştükleri önemlidir.    

 

·         CHP artan ve AKP’ den kaçan bu 4 606 381 seçmenden yalnızca 310 630 kişi yani yüzde 6.7 oranında  pay almıştır.  Ancak  oransal olarak 2011 seçimlerine göre geri düşmüştür. CHP’ nin  2011 yılında  toplam seçmen içindeki oy oranı yüzde 22.11 ‘iken bu seçimde  yüzde 21.74’e gerilemiştir.

 

·         MHP ise , artan ve AKP’ nin kaybettiği bu toplamdan , 2 322 722 kişi  pay ,  yani yüzde 50.4 oranında , bu oyların yarısından çoğunu almıştır. Aldığı oylar toplam seçmen sayısı içinde 2011 yılında yüzde 11.1 iken bu seçimde yüzde 14.99 ‘a çıkararak payını en fazla artıran  parti olmuştur.

 

·         CHP ve MHP’ birlikte  artan ve AKP’ den çıkan toplam seçmenin yüzde 57.1’inin oyunu almış , kalan yüzde 42.9 ‘u da başka partilere gitmiş veya oy vermemiştir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir