YOLSUZLUK HALKIN CEBİNDEN ÇIKIYOR

İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi Mezun ve Mensupları vakfı olarak, İktisat Fakültesi Öğretim Üyelerine 2007 yılında ‘’ Yolsuzluğa Bakış- İstanbul Örneği ‘’ isimli bir araştırma yaptırmıştık. Araştırmada ‘’Türkiye’nin çözülmesi gereken sorunları nedir? ‘’ sorusuna İstanbul halkının verdiği cevaplar içinde yolsuzluk sorunu beşinci sırada yer alıyordu. Aşağıdaki tablodan anlaşılacağı gibi, deneklerin yalnızca yüzde 8.9 ‘ u yolsuzluğu çözülmesi gereken önemli bir sorun olarak görmüştü.

 

2004 yılında TESEV’in benzer araştırmasında da ‘’rüşvet ve yolsuzluk ‘’ u en önemli sorun olarak görenlerin oranı yüzde 10 olmuştu.

  

 

 

TÜRKİYENİN ÇÖZÜLMESİ GEREKEN SORUNLARI

 

                                                            YÜZDE ORAN

                                                             ——————-

İŞSİZLİK / YOKSULLUK                           48.6

ENFLASYON / HAYAT PAHALILIĞI         11.6

EĞİTİM                                                      11.5

TERÖR                                                        9.6

YOLSUZLUK                                               8.9

SAĞLIK/ SOSYAL GÜVENLİK                    3.0

DEMOKRASİ VE İNSAN HAKLARI             2.9              

DİN VE VİCDAN ÖZGÜRLÜĞÜ                  1.7

DİN İSTİSMARI                                           1.5

DİĞER                                                         0.5

                                                                                                              

Araştırma sonuçların göre ,  deneklerin  cinsiyet değişikliğine göre’de yolsuzluğa farklı baktıkları anlaşılmıştır. Yolsuzluğu  en önemli sorun olarak gören bu yüzde 8.9 oranındaki denekler içinde , Erkeklerin oranı yüzde 66 iken kadınların oranı yüzde 34 olmuştur.

 

Yine bu araştırmada , yolsuzluğu en önemli sorun olarak görenlerin çoğunluğunu,  hane halkı geliri geçim düzeyinin altında ve geçim düzeyi sınırında olanlar oluşturmuştur. Gelir düzeyi yüksek olanlar , tasarruf yapabilenler ise yolsuzluğu sorun olarak en son sıraya koymuşlardır .

 

Bilinen bir iş adamına , hacı olan komşusu ‘’ Bu sefa senden oy istiyorum ‘’ demiş. İş adamı da , ‘’yolsuzluk iddiaları ayyuka çıkmışken , ihalelerde komisyonlar tartışılırken , yine de aynı partiye oy mu vereceksin ? ‘’diye sorumuş. Hacı olan, ‘’ihalelerde alınan komisyonlardan bana ne , sana ne ? Bizim cebimizden mi çıkıyor ? Şöyle veya böyle iş yapılacak .’’ diye cevap vermiş.

 

Halkın yolsuzluğa bakış açısı ,  yolsuzluğun gelenek haline gelerek toplum tarafından içselleştirildiğini göstermektedir. Bu güne kadar Hükümetler  ve siyasi partiler de bu soruna çözüm amaçlı yaklaşmadı.

Siyasi malzeme yapmak için yaklaştı. Söz gelimi iktidar partileri kendi belediyeleri ile ilgili olan bu tür sorunlara daha duyarsız kaldılar.

 

Yetmedi , her siyasi partide bırakın şaibeli olmalarını  , yolsuzluktan yargıda olanlar veya  hüküm giymiş olanlar , özellikle  son yıllarda daha üst düzeyde yer alıyorlar ve daha çok sesleri çıkıyor.

 

Medya da yolsuzluğu bir gelir kaynağı olarak görüyor. Yolsuzluk yaparak medyaya pay verenlerin adı daha çok geçiyor.

 

Vatandaş cebinden çıkmadığını düşünerek yolsuzluğa önem vermiyor. Gerçekte ise yolsuzluklar  vatandaşın cebinden çalıyor. Söz gelimi ihalede komisyon vererek , ihaleyi yüksek fiyata alanlar bütçeden daha çok pay alıyorlar. Bütçede hizmet yapmak için daha az kaynak kalıyor. Vatandaşın yararlanacağı kamu hizmetleri azalıyor. Yada daha çok  vergi alınması gerekli oluyor… Doğrudan doğruya vergi vermeyenler de akaryakıt için , banka kredisi için , çöp için vb., daha çok vergi ödüyorlar. Sonuçta yolsuzluk ceplerinden çıkmış oluyor.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir