YOKSULLUK HER TÜRLÜ KÖTÜLÜĞÜN ANASIDIR…

Türk ekonomisi, Avrupa’nın Almanya, İngiltere, Fransa, İtalya ve İspanya’dan sonra 6. Büyük ekonomisidir. Ekonominin büyüklüğü Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH ) büyüklüğü ile ölçülmektedir.

Ekonominin büyüklüğü, halkın zengin olması demek değildir.

 

 

GSYH, nüfusa bölünerek, kişi başına düşen GSYH bulunmaktadır. Eurostat’ın sıralamasına göre, Türkiye kişi başına düşen GSYH’da aynı Avrupa ülkeleri içinde sondan üçüncü sıradadır. O kadar ki, bizden sonra az farkla Bulgaristan ve son sırada Makedonya gelmektedir. 

Bizim toplum bu kadar fakirliği hak etmiyor.

‘Fakirlik belimizi büküyor…” Bu söz Anadolu’da çok sık söylenen bir sözdür. Yine Anadolu’da birinin hatırını sorduğunuzda aynı söz çok sık verilen bir cevaptır.  

Yoksullukla ve açlıkla ilgili birçok atasözümüz de mevcuttur… Örneğin bunlardan biriaç ayı oynamaz… şeklindedir.

Atasözleri sizin onlarca cümleyle açıklamak istediklerinizi birkaç kelimeyle izah edebiliyor… Aç ayı oynamaz atasözü, size çalıştırdığınız aç insandan veya işinizde kullandığınız aç hayvandan verim alamayacağınızı hatırlatıyor.  

Açlıkla ilgili bir başka atasözü aç ölmez gözü kararır; susuz ölmez benzi sararır” yani yoksulluk öldürmez… Ancak türlü türlü sıkıntıya sokar… Diyor.

Bu atasözleri, yoksulluğun neden bel büktüğünü de izah ediyor.

 Yoksullukla ilgili çelişkili yorumlar da yapılıyor… Örneğin bir yorum yoksulluk ve açlık terörün, hırsızlığın ve kapkaçın önde gelen  nedenlerinden birisidir… şeklindedir.

Bu yorumu destekleyen atasözlerinden birisi, aç elini kora sokar”  diyor… Bir diğeri de biri yer biri bakar.. Kıyamet ondan kopar’’ diyor.
Bu yorumun tersi bir yorumda, bazı toplumlarda yönetenler özellikle  halkı yoksul bırakıyor…” şeklindedir. Çünkü yoksul ve aç olanlar kendi dertlerine düşüyor… Siyasi ve sosyal olaylardan uzak kalıyorlar. Yahut dine sığınmak ihtiyacını duyuyorlar…

Aslında fakir insanın tepkisi, insan karakterine ve insanın mensup olduğu sosyal guruplara göre değişiyor… Farklı olabiliyor.

Ülkeler içinde gelir dağılımının en bozuk olduğu ülke Namibya’dır… İkincisi, Lesoto’dur. Buna karşılık dünyada gelir dağılımının en adil olduğu ülke, Danimarka’dır… Arkasından Macaristan geliyor…

Öte yandan bir ülkede gelir dağılımı önemlidir… Ancak daha da önemlisi fakirlik sınırıdır… Örneğin ABD’de de gelir dağılımı bozuktur… Ancak ABD’de fakirlik sınırı altında yaşayanların sayısı azdır.

Dünyada, Kuzey ülkeleri zengin… Güney ülkeleri ise fakirdir… Küreselleşme arayı daha çok açtı… İklim koşulları ve inanç bu farkı yaratan faktörlerden ikisidir. 

Çin güneydedir… Ancak Çin’deki büyük yatırımlara da Batı sermayesi hakimdir… Yani zenginlik yaratan kar yine kuzeye gidecektir… 

Siyasi partilerin genel başkanları birbirinin dişini sökerken, fakir, fakir olarak kalıyor. İane dağıtma yarışı dışında, yoksulluğun nasıl çözüleceğini tartışan yok.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.