YOKSULLUK BÜTÜN KÖTÜLÜKLERİN ANASADIR

Fert başına Milli Gelir, bir ülkenin bir yıllık milli gelirinin nüfusa bölünmesi ile bulunur. Dünyada Milli geliri en yüksek olan ülke Lüksemburg’ dur. Bu ülkede Fert Başına Milli Gelir 113 bin 533 dolardır. Buna karşılık yine Dünyada Fert Başına en düşük Milli geliri olan Ülke ise Burundi’ dir. Bu ülkede de fert başına milli gelir 198 dolardır. Lüksemburglular Buruni’lilerden 573 kat daha zengindir.

Fert başına gelir seviyesi yüksek olan bir ülkede halkın refah seviyesi de yüksektir. Ne var ki eğer Demokrasi ve özgürlük yoksa zenginlikte işe yaramıyor.  Petrol ihraç eden Ortadoğu ülkelerinde fert başına gelir seviyesi orta ve yüksek düzeydedir… Ancak bu ülkelerde demokrasi eksiği olduğu için halkın refahı düşüktür.

 

 

 

Aşağıdaki tabloda Dünyanın en zengin ülkelerinden, orta gelirli ülkelerden ve en fakir ülkelerden beşer ülke seçilmiştir. Bu ülkelerde Aynı zamanda Freedom House ( özgürlükler evi ) nin 2012 yılı için düzenlediği tüm ülkelere ait , ‘’sivil özgürlükler ve politik haklar ‘’ açısından özgürlük endeksleri yer almaktadır.  Söz konusu endeks sonuçları ‘’ özgür ‘’,  ‘’kısmen özgür  ‘’ ve ‘’özgür değil ‘’şeklindedir.

Üçüncü sütunda ise, Uluslar arası şeffaflık örgütünün hazırladığı yolsuzluk endeksi yer almaktadır. Yolsuzluk endeksinde ‘’yolsuzluk algısı ‘’  ülkelere göre 10 puan en temiz, 0 yüksek derecede yolsuzluğu gösterir.  

ZENGİNLİK, ÖZGÜRLÜK VE YOKSULLUK

                                   Fert başına                             Freedom                     Yolsuzluk

                                   Ortalama milli gelir                 House özgürlük          algı endeksi puanı

                                                                                  Endeksi

Yüksek Gelirli                                                                                                                     

 

Lüksemburg               113.533                                  Özgür                         8.0

Avustralya                    66.984                                  Özgür                         8.5

Kanada                         51.147                                  Özgür                         8.4

ABD                              48.147                                  Özgür                         7.3

Fransa              44.401                                  Özgür                         7.1

Orta Gelirli

Meksika                      10.803                                   Kısmen                       3.4

Türkiye                       10.576                                   Kısmen                       4.9

Venezuela                  10.409                                   Kısmen                       1.9

Malezya                         8.617                                   Kısmen                       4.9

Güney Afrika                 8.342                                   Kısmen                       4.3

Düşük Gelirli

Hindistan                        1527                                   Özgür                         3.6

Pakistan                         1164                                   Kısmen                       2.7

Vietnam                          1362                                   Özgür değil                 3.1

Çin                                  5184                                   Özgür değil                 3.9

Bangladeş                         690                                   Kısmen özgür 2.6

 

Sonuçta , fert başına milli geliri yüksek olan ülkeler, birkaç istisna dışında , gelişmiş ülkelerdir  demokrasi ve insan hakları açısından özgür ülkelerdir. Bu ülkelerde yolsuzlukta düşüktür. Dünyanın en temiz ülkesi 9 puanla, Danimarka , Finlandiya ve Yeni Zelanda’dır.

Orta gelirli ve düşük gelirli ülkeler aynen milli gelirleri gibi kısmen özgür ülkelerdir. Yolsuzluk olarak , orta gelirli ülkeler arasında fark var. Söz gelimi  Meksika da fert başına gelir , Türkiye ve Malezya’dan daha yüksek ve fakat yolsuzluk daha fazladır. Çünkü yolsuzluk aynı zamanda ülkelerin gelenekleri , inançları ve yönetimleri ile de ilgilidir.

Düşük gelirli ülkelerde ise özgürlük farklı dağılım göstermektedir. Bunun nedeni bu ülkelerde  olan farklı kültür ve inançlardır. Söz gelimi, özgürlük açısında Hindistan , özgür ülke  statüsündedir ve demokrasi açısından gelişmiş ülke karakteri göstermektedir. Bunda İngiliz  demokrasi kültürünün etkisi vardır. Ancak yolsuzluğa gelince , tüm düşük gelirli ülkelerde yolsuzluk algısı yüksektir ve Hindistan dahil  tipik bir azgelişmiş ülke özelliği göstermektedirler.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir