YILBAŞINDA 500 LİRA OLAN BİR MEMUR MAAŞI YIL SONUNDA 465 LİRAYA GERİLEDİ

On bir memur  sendikası , 15 A ğustos Salı günü ilgili bakanla 2007 memur maaşlarını konuşacaklar.. Belirli bir süreçten sonra anlaşma olmazsa , son kararı bakanlar kurulu verecek.

Elli yıl önce eğitim yapanların hedefi memur olmaktı.. Gel zaman.. Git zaman .. Son otuz senedir memurun durumu bozuldu.. halk arasında memurun durumunu en iyi yansıtan söz  ‘’ kimse memura kız vermiyor’’ sözüdür..

Siyasi iktidarlar her zaman  memuru şu veya bu şekilde kullandı.. Şimdi de memurun başında IMF kılıcı var.. IMF her seferinde maaşların hedef enflasyona göre belirlenmesini istiyor.. Enflasyon hedefi geçtiği içinde memur maaşı reel anlamda düşüyor..

Kadrolaşma nedeniyle , çoğu memur ya işinden oldu.. veya kızağa çekildi.. Bu nedenledir ki bugün müşavirlerin sayısı yönetenlerden daha fazladır.

 

Memur siyasi iktidarın değil ,devletin memurudur.. Buna rağmen siyasi iktidarlar kullanamadıkları memurları  her zaman  sağa- sola sürmüştür.

Son 6 yıldır  memurun başına IMF musallat oldu.. Her seferinde  IMF memur maaşlarının enflasyona endekslenmesine karşı çıkıyor.. Hedef enflasyona göre maaş verin diyor.. önceki ve bugünkü iktidar IMF’nin önerisine karşı gelecek güçte olmadı.. Olamayacağı da anlaşılıyor.

Örneğin , bu sene hedef enflasyon yüzde 5 olarak alındı.. Memur maaşlarına da bu hedefe göre, yüzde 6 dolayında zam yapıldı.. Bu zamda yılbaşında ve yıl ortasında yapıldı.

 Ne var ki bu sene  enflasyon hedefi tutmadı.. Temmuz sonunda yüzde 11.69 oldu.. Yıl sonunda yüzde 14 olması kuvvetle muhtemeldir. Bu şartlarda memur maaşları reel olarak azalacaktır.. Yılbaşında 500 lira alan bir memurun maaşı enflasyon – maaş artış farkından sonra  reel olarak 465 liraya gerilemiş olacaktır.

Yıllardır maaş artışları enflasyonun altında kaldığı için , memur maaşları reel olarak geriledi.

Anka Ajansının yaptığı endekse göre , 1999 yılında 100 olarak alınan memur maaş endeks değeri  2006 sonunda 92 ‘ye gerilemiş oluyor.

Aslında memurun satınalma gücü reel gelirlerinden daha hızlı düşüyor.. Çünkü reel maaş hesabı ortalama enflasyona göre hesaplanıyor.. Oysaki işçi ve memurun enflasyonu daha yüksektir..

2005 – 2006 Temmuz  ayları arasında son bir yılda TÜFE oranı ortalama olarak yüzde 11.69 oldu.. Oysaki aynı dönem içinde kiralar yüzde 20.49 oranında arttı.. İşlenmemiş gıda fiyatları ise yüzde 21.77 oranında arttı.

Demekki işçi ve memurun enflasyonu daha yüksek oldu.. TÜFE içinde eğlence gibi kelamler memuru ilgilendirmiyor. Hatta giyim de ilgilendirmiyor.. Zira ucuz da olsa memurun iki ceketi olmuyor.

Doğrusu işçi ve memur için ayrı bir enflasyon hesaplamak gerekir. Örneğin 2006 yılı için yukarıdaki artışları dikkate alırsak , memur enflasyonu yüzde 20 olmuştur.

 

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir