VERGİ NEREYE KADAR?

Maliye, yapılan incelemelerde, toplanan vergiden daha çok kaçak olduğunu  söylüyor… Bunu üç-beş gündür bu konu tartışılıyor…

Aslında, ne kadar vergi kaçağı var, bunu, denetim raporlarından değil, itirazlardan ve mahkeme kararlarından sonra kesinleşen miktar üstünden ancak söylemek mümkündür… Buna rağmen maliye neden bu konu üstüne gidiyor… Herhalde hedef saptırmak için… Herhalde yeni vergilere alt yapı hazırlamak için.

Mutlaka ki, her ülkede ve her rejimde, vergi kaçağını önlemek maliyenin ve vergi idaresinin başta gelen görevidir… Ancak aynı zamanda vergi sisteminin içine düştüğü çıkmazı da görmek zorundayız.

Örneğin, Hükümet fakir ve zenginin aynı oranda ödediği, KDV-ÖTV gibi dolaylı vergiler için ‘’halkı un çuvalı, vurdukça tozacak  gibi” görüyor…

Böyle bir yaklaşım yanlıştır…

Bir defa vergi yükü açısından yanlıştır…

AKP iktidarı vergileri sürekli artırmıştır… AKP iktidarında konsolide bütçe vergileri Toplam olarak sabit fiyatlarda yani enflasyonun etkisi giderildikten sonra, 2003 yılında yüzde 45,4 ve 2004 yılında ise yüzde 4 artırıldı. Vergi hasılatının Gayri Safi Yurtiçi Hasılaya oranını gösteren “vergi yükü” Türkiye’de de sanayileşmiş ülkeler düzeyine çıktı…

Konsolide bütçe vergi gelirleri, mahalli idare vergi gelirleri ve payları ile fonların vergi nitelikli gelirlerinin Milli gelirdeki payı, zengin OECD ülkeleri ortalamasına yükseldi.

1) Bugünkü vergi yükünün artması gelecekteki tüketim ve üretimi olumsuz etkileyecektir… Ayrıca potansiyel vergi kapasitelerini düşürecektir…

2) Vergiyi kontrol zorlaşıyor… Çünkü ağır vergi, vergi konusunu erozyona uğrattı… “Vergiden kaçırma” işini bırakma ve “Vergi kaçağı” artar.

3) Vergi düzeni bozuluyor… Ekonomi yönetimi dolaylı vergileri artırırsa, bu düzen hiç kalmayacaktır…

Zaten “Vergi adaletsizliği” açısından dünyada tek ülkeyiz… Vergilerin dörtte üçünü dolaylı vergiler ve gelir vergileri fakir-fukara ödüyor…

 

              Bazı Ülkelerde Dolaylı Vergilerin Payı

Ülke   

 

Almanya

Fransa

İspanya

Yunanistan

İngiltere

AB Ortalaması

Türkiye

Pay

 

30

35

34

27

45

35

72

 

4) Halkın fedakarlığı kaldırılamaz boyuta yükseldi…Vergi yükümüz fert başına geliri bizim on katımız kadar olan ülkelere yakındır… Fert başına ortalama Milli geliri 30 bin dolar olan Avrupa ülkelerinde de fert başına Milli geliri 4000 dolar olan Türkiye de “vergi yükü” yüzde 33 ise, bizim halkımız vergi öderken daha çok fedakarlık etmiş oluyor… Çünkü gelir arttıkça, ödenen verginin getirdiği “Marjinal Fedakarlık” azaldı.

5) Hükümet sağ gösterip, sol vuruyor…

Önceki yıl ve geçen yıl Hükümet vergilerin düşürüleceğini açıkladı… Halkın beklentisi arttı… Ancak dağ fare doğurdu. Birkaç zaruri malda ve hizmette KDV indirildi… Yerine daha çok malda KDV artırıldı… Şimdi de vergileri artırmak için bahane arıyor…

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir