UYGAR TOPLUM VE DEMOKRASİ

Balyoz planı davasına bakan İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesinin suç duyurusu üzerine Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı’nca “yargı görevi yapanı etkilemeye teşebbüs” suçundan avukatlara soruşturma açıldı.

 

 

İstanbul Barosu olağan üstü genel kurul yaptı. İçte ve dışta birçok baro ve avukat İstanbul barosunu destekledi. Toplantıdan sonra  siyasetin yargıyı kullandığı ve adaletin zedelendiği vurgulandı.

Avrupa Birliği tespitlerinde ve demokrasiyi sorgulayan uluslar arası  kuruluşların anketlerinde  , Türkiye’de demokrasi ve özgürlüğün eksik olduğu vurgulanıyor.  Söz gelimi  Freedom House ‘un her yıl ‘’seçilmiş bazı ülkelerde yaptığı ve demokrasinin en önemli unsurları olan politik haklar ve sivil özgürlükler  endeksinde ‘’Türkiye ‘’ demokrasi ve özgürlük açısından  kısmi özgür ülke ‘’ olarak çıkıyor.

AB önünde üyeliğimize  en büyük engel Demokrasi ve İnsan hakları sorunudur. Aslında demokrasi de eksiklik Avrupa birliğinde bile tartışılırken ,Kısmi Özgür olarak tanımlanan bizim üyelik sorunu yaşamamız kaçınılmaz görünüyor.

Üstelik demokrasi sorunu  giderek tırmanıyor. Söz gelimi Ergenekon davası , avukatların yargılanması gibi yargı sorunları varken , Türkiye de Avrupa’nın ilk sıraya koyduğu Hukukun Üstünlüğü anlayışından dolayı her zaman kaybedecek ve üyeliği  savunmak imkanı olmayacaktır.

AB’ üyeliğini Fransa ve Almanya gibi ülkelerle iyi geçinmenin insafına bırakmak yerine demokraside adım atsak daha tutarlı oluruz. Daha kararlı oluruz.

Laikli ve Demokrasi , karşılıklı olarak birbirini tamamlar . Genelde  Laiklik tek başına demokrasinin bir ön şartı değildir … İyi işleyen bir demokrasi de aynı zamanda  laikliğin ön şartıdır. Ancak Türkiye açısından laiklik , Demokrasinin olmazsa  olmazıdır. Türkiye Demokrasisini Laiklik üstüne kurmuştur. Laik bir Türkiye düzeninde , insanların inancı daha sağlam temellere oturmuştur.  Buna rağmen şimdi ne oldu da  laiklik tartışılıyor ? Bu tartışma , maalesef düşünen insanlarda gizli bir sosyal dönüşüm kaygısı yaratıyor. Ayrıca özellikle Başbakanın , kuvvetler ayrığından şikayeti ile bu kaygıyı artırıyor.     

Öte yandan Demokrasinin gelişmesi , ancak uygarlığın ve kalkınmanın gerçekleşmesi ile sağlanır.

Uygar toplum, , kültürlü ve eğitimli nüfusa sahip, fikir , sanat ve endüstri ve bilgi alanlarında gelişme göstermiş bir toplum demektir.. Bu toplumlarda kamu oyu haksız uygulamalara, yargıya müdahaleye aşırı tepki gösterir. Hukukun üstünlüğüne saygı göstermeyen Siyasi İktidarların yeniden seçilme şansı yoktur.

Uygar toplumda , fert başına gelir çok yüksek olmasa da insan refahı daha yüksektir.. Zira bu toplumlarda mevcut kaynaklar daha rasyonel, daha verimli kullanılır..

Yine uygar toplumlarda insanlar daha mutludur.. Çünkü hoşgörü ve saygı vardır. Uygar toplumlarda sosyal ilişkiler daha gelişmiştir. Bu oluşum toplumun yaşam kalitesini yükseltmektedir .

İnsanlarda ” sosyal fayda, sosyal maliyet ” bilinci oluşmuştur. Bu nedenle, kimse kimseye zarar vermez. Genelde  Laiklik tek başına demokrasinin bir ön şartı değildir .. İyi işleyen bir demokrasi de aynı zamanda  laikliğin ön şartıdır. Çevreyi kirletenler , toplumun hakkını yediklerinin bilinci içinde olurlar.

Uygar toplumlar etik anlamda gelişmiş toplumlardır… Herkes kamuda yolsuzluğun, başkasının hakkını yemek anlamına geldiğinin farkındadır… İstisnaları olmakla birlikte genelde uygar toplumlarda hiçbir kamu görevlisi veya seçilmiş siyasetçi , kamu erkini kendi tercihleri için kullanmaz …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir